HomeAmfetamine7.1.2 Effect van de coronamaatregelen op het gebruik van amfetamine

7.1.2 Effect van de coronamaatregelen op het gebruik van amfetamine

Er zijn geen gegevens over de invloed van de coronacrisis op het gebruik van amfetamine in een representatieve steekproef van de algemene bevolking (zie § 7.2). In deze paragraaf vatten wij gegevens samen uit specifieke studies naar de impact van de coronacrisis op het amfetaminegebruik.

De coronamaatregelen hebben verschillende effecten gehad op het gebruik van amfetamine. Sommigen zijn minder gaan gebruiken, maar anderen zijn juist meer gaan gebruiken. Samengevat suggereren deze onderzoeken dat tijdens de coronacrisis in 2020 het percentage amfetaminegebruikers onder met name uitgaande jongvolwassenen is gedaald en dat er in het algemeen ook minder vaak werd gebruikt, hoewel er ook (kleinere) groepen zijn die evenveel of vaker amfetamine gebruikten (zie onderstaande tabel). Echter, vanwege verschillen in de methoden en steekproeftrekkingen dienen de resultaten voorzichtig te worden geïnterpreteerd. Van belang is ook dat  de resultaten uit deze onderzoeken een momentopname zijn geweest. De coronamaatregelen zijn sinds de verschillende perioden van dataverzameling weer aangepast. De impact daarvan is nog niet bekend. Van belang is bovendien dat in veel onderzoeken de steekproef niet representatief is voor de Nederlandse bevolking of de doelgroep van het onderzoek.

Uitgaanders in Nederland

In het kader van het Grote Uitgaansonderzoek 2020 ​[1]​ zijn de effecten van de coronacrisis op het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen twee keer in kaart gebracht. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd in april en mei 2020, tijdens de eerste lockdown ​[2]​. De resultaten zijn samengevat in de tabel hieronder.

In september en oktober is een tweede onderzoek uitgevoerd ​[3]​. In dit vervolgonderzoek is teruggekeken op zowel de periode van de eerste lockdown (15 maart – 1 juni 2020) als de periode van de versoepelingen van de coronamaatregelen (1 juni – 1 september 2020). In beide periodes was het percentage uitgaanders dat amfetamine gebruikte lager dan in dezelfde periode in 2019. In de periode van de lockdown hebben de meeste amfetaminegebruikers op minder dagen amfetamine gebruikt (43,9%) vergeleken met dezelfde periode in 2019. Meer dan een kwart (28,5%) gebruikte op evenveel dagen en meer dan eenkwart (27,6%) gebruikte dan op meer dagen vergeleken met 2019. Tijdens de periode van de versoepelingen gebruikten was het aandeel ecstasygebruikers dat minder gebruikte ten opzichte van 2019 zelfs nog groter (62,8%) en het aandeel dat meer was gaan gebruiken kleiner (14,4%). In die periode gebruikte een vijfde (22,7%) van de ecstasygebruikers even vaak ecstasy als in 2019.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Monshouwer K, Van Miltenburg CJA, Van Beek RJJ, Den Hollander W, Schouten F, Blankers M, et al. Het Grote Uitgaansonderzoek 2020: Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.
 2. 2.
  Van Miltenburg C, Van Laar M, Van Beek R. Factsheet: De impact van COVID-19 en de coronamaatregelen op alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder uitgaanders. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.
 3. 3.
  Van Beek RJJ, Van Miltenburg CJA, Blankers M, Van Laar M. Factsheet: Uitgaansgedrag en middelengebruik tijdens de coronapandemie. Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype