GHB
HomeGHB9.1.2 Effect van de coronamaatregelen op het gebruik van GHB

9.1.2 Effect van de coronamaatregelen op het gebruik van GHB

Er zijn verschillende onderzoeken en monitors die een beeld geven van het gebruik van diverse drugs, alcohol en tabak tijdens de coronapandemie ​[1–4]​. Er zijn daarbij geen gegevens beschikbaar over de invloed van de coronacrisis op het gebruik van GHB in een representatieve steekproef van de algemene bevolking (zie § 9.2.1). In deze paragraaf vatten wij daarom gegevens samen uit het Grote Uitgaansonderzoek 2020 (HGU 2020), waarin de impact van de coronacrisis op onder andere het gebruik van GHB is onderzocht ​[1,5]​. Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt is dat het percentage dat minder is gaan gebruiken hoger ligt dan het percentage dat meer is gaan gebruiken. Mogelijk is dit het gevolg van het wegvallen van bepaalde uitgaansgelegenheden tijdens de coronamaatregelen. Het onderzoek onder uitgaanders geeft echter geen informatie over lokale groepen van problematische GHB-gebruikers, die bijvoorbeeld GHB gebruiken in een thuissituatie.

Uitgaanders in Nederland

In het kader van het Grote Uitgaansonderzoek 2020 (HGU 2020) zijn de effecten van de coronacrisis op het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen (16 t/m 35 jaar) twee keer in kaart gebracht. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd in april en mei 2020, tijdens de eerste lockdown ​[5]​. In september en oktober is een tweede onderzoek uitgevoerd ​[1]​. In dit vervolgonderzoek is teruggekeken op zowel de periode van de eerste lockdown (15 maart – 1 juni 2020) als de periode van de versoepelingen van de coronamaatregelen (1 juni – 1 september 2020).

 • Uit het eerste onderzoek bleek dat 1,6% van de uitgaanders ook tijdens de coronamaatregelen GHB had gebruikt ​[5]​. In het jaar voorafgaand aan de coronamaatregelen had nog 3,9% GHB gebruikt. Van de uitgaanders die tijdens de coronamaatregelen bleven gebruiken, was 19,7% vaker gaan gebruiken, had 50,0% even vaak gebruikt en was 30,3% minder vaak gaan gebruiken. Mogelijk zijn sommigen minder gaan gebruiken door het wegvallen van bepaalde uitgaansgelegenheden tijdens de coronamaatregelen.
 • Per keer dat werd gebruikt was 14,5% een grotere hoeveelheid gaan gebruiken, had 57,9% dezelfde hoeveelheid gebruikt en was 27,6% minder gaan gebruiken.
 • In de tweede ronde van het onderzoek werd gevonden dat, in het tweede kwartaal van 2020 tijdens deze lockdown, 2,5% van de uitgaanders GHB had gebruikt. Tijdens de versoepelingen in het derde kwartaal van 2020 lag dit percentage op 2,6% ​[1]​. Van de uitgaanders die deelnamen aan de tweede ronde van het onderzoek had 4,1% in het jaar voorafgaand aan de coronamaatregelen GHB gebruikt ​[1]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Beek RJJ, Van Miltenburg CJA, Blankers M, Van Laar M. Factsheet: Uitgaansgedrag en middelengebruik tijdens de coronapandemie. Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.
 2. 2.
  Dopmeijer JM, Nuijen J, Busch MCM, Tak NI. Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs: Deelrapport II: Middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Utrecht: RIVM, GGD GHOR, Trimbos-instituut; 2021.
 3. 3.
  Nabben T, Benschop A. Antenne Amsterdam 2020: Trends in gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam; 2021.
 4. 4.
  Vrolijk R, Smit-Rigter L. Jaarbericht 2020 Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.
 5. 5.
  Van Miltenburg C, Van Laar M, Van Beek R. Factsheet: De impact van COVID-19 en de coronamaatregelen op alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder uitgaanders. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.