HomeGHB9.1.2 Effect van de coronamaatregelen op het gebruik van GHB

9.1.2 Effect van de coronamaatregelen op het gebruik van GHB

Er zijn geen gegevens over de invloed van de coronacrisis op het gebruik van GHB in een representatieve steekproef van de algemene bevolking (zie § 9.2.1). In deze paragraaf vatten wij gegevens samen uit specifieke studies naar de impact van de coronacrisis op het GHB gebruik.

De coronamaatregelen hebben verschillende effecten gehad op het gebruik van GHB. Sommigen zijn minder gaan gebruiken, maar anderen zijn juist meer gaan gebruiken. Het effect is echter alleen onderzocht onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen en de steekproef is niet volledig representatief voor de doelgroep van het onderzoek. Om deze reden dienen de resultaten voorzichtig te worden geïnterpreteerd. Van belang is ook dat  de resultaten uit deze onderzoeken een momentopname zijn geweest. De coronamaatregelen zijn sinds de verschillende perioden van dataverzameling weer aangepast. De impact daarvan is nog niet bekend.

Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

In het kader van het Grote Uitgaansonderzoek 2020 (HGU 2020) zijn de effecten van de coronacrisis op het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen (16 t/m 35 jaar) twee keer in kaart gebracht. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd in april en mei 2020, tijdens de eerste lockdown ​[1]​. De resultaten zijn samengevat in de tabel hieronder. In september en oktober is een tweede onderzoek uitgevoerd ​[2]​. In dit vervolgonderzoek is teruggekeken op zowel de periode van de eerste lockdown (15 maart – 1 juni 2020) als de periode van de versoepelingen van de coronamaatregelen (1 juni – 1 september 2020).

 • Uit het eerste onderzoek bleek dat van de uitgaanders die ook tijdens de coronamaatregelen GHB hadden gebruikt, 19,7% vaker was gaan gebruiken, 50,0% even vaak had gebruikt en 30,3% minder vaak was gaan gebruiken.
 • Per keer dat werd gebruikt was 14,5% een grotere hoeveelheid gaan gebruiken, had 57,9% dezelfde hoeveelheid gebruikt en was 27,6% minder gaan gebruiken.
 • In de tweede ronde van het onderzoek werd gevonden dat, in het tweede kwartaal van 2020 tijdens deze lockdown, 2,5% van de uitgaanders GHB had gebruikt. Tijdens de versoepelingen in het derde kwartaal van 2020 lag dit percentage op 2,6% ​[2]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Miltenburg C, Van Laar M, Van Beek R. Factsheet: De impact van COVID-19 en de coronamaatregelen op alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder uitgaanders. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.
 2. 2.
  Van Beek RJJ, Van Miltenburg CJA, Blankers M, Van Laar M. Factsheet: Uitgaansgedrag en middelengebruik tijdens de coronapandemie. Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype