HomeLachgas13.1.2 Effect van de coronamaatregelen op het gebruik van lachgas

13.1.2 Effect van de coronamaatregelen op het gebruik van lachgas

Er zijn slechts een aantal onderzoeken die een beeld geven van het lachgasgebruik tijdens de coronapandemie § 13.2 ​[1,2]​. Onderzoek naar het lachgasgebruik tijdens de coronacrisis is alleen onder uitgaanders uitgevoerd en suggereert dat het gebruik van lachgas in deze periode is afgenomen. Het is niet bekend hoe het gebruik zich tijdens de coronacrisis in andere groepen jongeren heeft ontwikkeld. 

Uitgaanders in Nederland

In het kader van het Grote Uitgaansonderzoek 2020 (HGU 2020) zijn de effecten van de coronacrisis op het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen (16 t/m 35 jaar) twee keer in kaart gebracht. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd in april en mei 2020, tijdens de eerste lockdown ​[3]​. De resultaten zijn samengevat in de tabel hieronder. In september en oktober is een tweede onderzoek uitgevoerd ​[1]​. In dit vervolgonderzoek is teruggekeken op zowel de periode van de eerste lockdown (15 maart – 1 juni 2020) als de periode van de versoepelingen van de coronamaatregelen (1 juni – 1 september 2020).

 • Het percentage uitgaanders dat minimaal één keer lachgas gebruikte tijdens de eerste lockdown lag lager dan in dezelfde periode in 2019 (resp. 9,6% en 20,7%). Hetzelfde beeld werd gevonden voor de versoepelingen ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (resp. 10,3% en 20,7%).
 • Onder diegenen die zowel in het voorjaar van 2019 en de eerste lockdown lachgas hadden gebruikt, deed 38,2% dat op minder dagen tijdens de lockdown, 36,8% gebruikte op evenveel dagen en 25,0% nam op meer dagen.
 • Tijdens de periode van de versoepelingen werd er overwegend minder frequent gebruikt dan in de zomer van 2019: het percentage dat op minder dagen gebruikte groeide naar 48,3%.
 • Lachgas werd vóór de coronacrisis voornamelijk thuis en op feesten en festivals gebruikt. De locaties waar lachgas tijdens de coronacrisis (zowel tijdens de eerste lockdown als de versoepelingen) het meest gebruikt werd waren thuis, op een huisfeest, of bij een afspraak met vrienden binnen. Tijdens de versoepelingen kwam ook het café (14,3%) naar voren als locatie voor lachgasgebruik.
 • De meest genoemde reden om helemaal geen lachgas te gebruiken tijdens de coronacrisis was het niet uit kunnen gaan, maar ook het verdwijnen van de interesse in het middel en geen zin om het middel te gebruiken. Het is mogelijk dat het gebruik van lachgas voor veel respondenten verbonden is aan het uitgaan.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Beek RJJ, Van Miltenburg CJA, Blankers M, Van Laar M. Factsheet: Uitgaansgedrag en middelengebruik tijdens de coronapandemie. Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.
 2. 2.
  Nabben T, Benschop A. Antenne Amsterdam 2020: Trends in gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam; 2021.
 3. 3.
  Van Miltenburg C, Van Laar M, Van Beek R. Factsheet: De impact van COVID-19 en de coronamaatregelen op alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder uitgaanders. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.