HomeNPS8.1.2 Effect van de coronamaatregelen op het gebruik van NPS

8.1.2 Effect van de coronamaatregelen op het gebruik van NPS

Er zijn geen gegevens over de invloed van de coronacrisis op het gebruik van NPS in een representatieve steekproef van de algemene bevolking (zie § 3.2). In deze paragraaf vatten wij gegevens samen uit een specifieke studie naar de impact van de coronacrisis op het NPS-gebruik.

In het kader van het Grote Uitgaansonderzoek 2020 (HGU 2020) zijn de effecten van de coronacrisis op het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen (16 t/m 35 jaar) in kaart gebracht. In een vervolgonderzoek in september en oktober is teruggekeken op zowel de periode van de eerste lockdown (15 maart – 1 juni 2020) als de periode van de versoepelingen van de coronamaatregelen (1 juni – 1 september 2020) ​[1]​. Deelnemers werden alleen geïncludeerd als zij minimaal een keer in het voorjaar voor corona (13 maart 2019 – 13 maart 2020) een club of festival hadden bezocht.

  • Voor 2C-B geldt dat tijdens de eerste lockdown en de versoepelingen in de zomer van 2020 het percentage respondenten dat dit middel ten minste een keer heeft gebruikt niet is veranderd ten opzichte van 2019 (rond de 11%).
  • 3-MMC is het enige middel dat in 2020 meer gebruikers kende dan in 2019, maar dit gold alleen voor de periode van de versoepelingen (6,2% in 2020; 4,3% in 2019).
  • Het percentage gebruikers van 4-FA was tijdens de coronapandemie in 2020 lager dan in dezelfde periode in 2019 (rond de 4% in 2019 en rond de 1,5% in 2020).
  • Gegevens over andere gebruikspatronen zijn niet uitgevraagd. Het is bijvoorbeeld niet bekend of huidige gebruikers meer of minder NPS zijn gaan gebruiken tijdens de lockdown.

De resultaten uit dit onderzoek zijn een momentopname geweest. De coronamaatregelen zijn sinds de verschillende perioden van dataverzameling weer aangepast. De impact daarvan is nog niet bekend.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Van Beek RJJ, Van Miltenburg CJA, Blankers M, Van Laar M. Factsheet: Uitgaansgedrag en middelengebruik tijdens de coronapandemie. Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype