HomeOver NDMColofon

Colofon

Redactie
Mw. dr. M.W. van Laar1
Dhr. R.J.J. van Beek MSc1
Mw. B. van den Berg MSc3
Dhr. dr. A.A.N. Cruts1
Mw. M.C. Kuin MSc3
Mw. dr. K. Monshouwer1
Mw. M.I.A. Olthof MSc1
Dhr. N. Raaijmakers MSc3
Mw. F. Schutten MSc1

Met medewerking van
Dhr. dr. J. Bommelé1
Mw. dr. E.A. Croes1
Mw. drs. S. van Dorsselaer1
Dr. drs. L.F. Heuts2
Mw. E.J. Spoor MSc1
Dhr. S. Rigter1
Dhr. L.S. Schürmann MSc1
Mw. dr. L.A. Smit-Rigter1
Mw. dr. M. Tuithof1
Mw. dr. C.V. Voogt¹
Mw. dr. N. Hutten¹


1) Trimbos-instituut
2) Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie en Veiligheid
3) Met medewerking van Regioplan Beleidsonderzoek

Trimbos-instituut:
Da Costakade 45
Postbus 725, 3500 AS Utrecht
T: 030 297 11 00

WODC:
Koningskade 4
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag
T: 088 371 74 12

Leden van de Wetenschappelijke Raad van de NDM
Dhr. mr. A. Binken, Openbaar Ministerie
Dhr. dr. P. Blanken, PARC, Brijder
Dhr. dr. P.G.J. Greeven, de Nederlandse ggz, Novadic-Kentron
Dhr. prof. dr. R.A. Knibbe, Maastricht University
Dhr. prof. dr. D.J. Korf, Bonger Instituut voor Criminologie, Universiteit van Amsterdam (voorzitter)
Dhr. drs. W.G.T. Kuijpers MSc, Stg. IVZ
Mw. prof. dr. H. van de Mheen, Tilburg University
Dhr. drs. J. de Ridder MA, Openbaar Ministerie
Dhr. prof. dr. A.C.M. Spapens, Tilburg University
Dhr. D.J. Wisselink, Stg. IVZ

Waarnemers
Dhr. L. van Deurse MSc, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mw. drs. F.D. Adrichem, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Mw. M. Çimen LL.M, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Toegevoegde referenten
Dhr. dr. M.C.A. Buster, GGD Amsterdam
Dhr. dr. E.J.M. Pennings, TMFI

Disclaimer
Deze Nationale Drug Monitor (NDM) is geschreven voor een breed publiek. Waar het gaat om wetgeving zijn niet steeds de exacte wetsteksten aangehouden. Daarvoor dient de lezer de oorspronkelijke bronnen te raadplegen.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.