HomeBegrippenMigratieachtergrond

Migratieachtergrond

Het gebruik van de termen ‘westerse migratieachtergrond’ en ‘niet-westerse migratieachtergrond’ wordt afgeraden door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), omdat onderlinge verschillen binnen de groepen groot zijn en deze tweedeling wetenschappelijk niet onderbouwd is en steeds minder informatief. Ook roept het label ‘niet-westers’ negatieve associaties op. Het Trimbos-instituut beraadt zich momenteel op alternatieven in die gevallen waarin een onderscheid naar afkomst zinvol is, bijvoorbeeld omdat er verschillen bestaan in het middelengebruik, of toegang tot de hulpverlening of de hulpvraag. Ieder alternatief zal ook aanpassingen vereisen in het uitvoeren en analyseren van eigen onderzoek. Daarnaast verzamelt het Trimbos-instituut onderzoek dat door andere organisaties wordt uitgevoerd. Deze aanpassingen vergen tijd. In deze transitieperiode zal het Trimbos-instituut in haar producten en uitingen mogelijk nog gebruik maken van deze termen.

Door verschillen in definities zijn cijfers over inwoners met een migratieachtergrond niet altijd met elkaar vergelijkbaar. Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, het Peilstationsonderzoek scholieren, de Antenne-monitor en meestal gehanteerd in dit Jaarbericht (tenzij anders aangegeven): een inwoner met een migratieachtergrond is een inwoner van Nederland die in het buitenland is geboren, of een inwoner van wie minimaal één van de ouders in het buitenland is geboren.
Volgens het CBS is ‘migratieachtergrond’ een kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Een persoon heeft een westerse achtergrond als hij, zij of één van de ouders in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika of Oceanië is geboren. Ook Indonesië en Japan worden tot de westerse landen gerekend. Als een persoon of één van de ouders in een ander land is geboren, heeft deze persoon volgens de definitie van het CBS een niet-westerse migratieachtergrond.

< Terug

Vergroot lettertype