HomeICD-10 codeY11

Y11

Vergiftiging door en blootstelling aan anti-epileptica, sedativa, hypnotica, antiparkinsonmiddelen en psychotrope geneesmiddelen, niet elders geclassificeerd – opzet niet bepaald

< Terug