HomeBegrippenHerkomst

Herkomst

Het CBS publiceert al tientallen jaren over migratie en integratie. Vanuit beleid, wetenschap en de samenleving is veel behoefte aan deze cijfers. Sinds eind jaren 1990 worden migranten en hun in Nederland geboren kinderen ingedeeld in westerse en niet-westerse herkomstgroepen. De afgelopen jaren is gebleken dat deze hoofdindeling achterhaald is, en door de maatschappij steeds vaker als moeilijk navolgbaar wordt ervaren. Mede daarom heeft het CBS besloten een nieuwe herkomstindeling voor migranten en hun kinderen te ontwikkelen. De nieuwe hoofdindeling heeft als doel te zorgen voor een meer feitelijke weergave van de statistische informatie over migratie en integratie.

Vanaf 2022 gaat het CBS over op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de bevolking met een eerste- of tweedegeneratie, en westerse of niet-westerse migratieachtergrond werd genoemd. 

De verandering bestaat uit twee onderdelen: 

  1. Geboren in Nederland: de indeling naar geboorteland van een persoon en van de ouders vervangt de begrippen eerste en tweede generatie. Bij de herkomstindeling wordt voortaan het meest bepalend of iemand zelf in Nederland of het buitenland geboren is, en pas in tweede instantie of de ouders hier of elders geboren zijn. Ook wordt meer onderscheid gemaakt naar het aantal ouders dat in het buitenland geboren is (een of beide ouders).
  2. Herkomstland: een nieuwe hoofdindeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. De nieuwe indeling is een geografische indeling op basis van werelddelen, die uit verschillende niveaus is opgebouwd en uiteindelijk terug te voeren is op afzonderlijke herkomstlanden. 

Meer informatie over de nieuwe indeling naar herkomst is te vinden op de website van het CBS.

< Terug