HomeBijlagenF. Verklaring van afkortingen en tekens

F. Verklaring van afkortingen en tekens

F1. Verklaring van afkortingen

AJAX progress indicator
 • 2

 • 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
 • 3

 • 3-Methylmethcathinone
 • 4

 • 4-Fluoramfetamine
 • 4-Fluoromethamfetamine
 • 4-Methylamfetamine
 • 4-Methylmethcathinone
 • 4-Methylthioamfetamine
 • 4-Fluoroisobutyrylfentanyl
 • 5

 • 5-(2-Aminopropyl)indool
 • Methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
 • 6

 • Benzo Fury
 • 1

 • 1,4-Butaandiol
 • 2

 • 2-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N[(2methoxyphenyl)methyl]ethanamine
 • 2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine
 • 4-Jood-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylamine
 • 4

 • 4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine
 • a

 • N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
 • Amsterdamse Cohort Studies
 • Assertive Community Treatment
 • N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
 • 3,4-Dichloor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide
 • Acquired Immune Deficiency Syndrome
 • Alles is Gezondheid
 • Australian Institute of Health and Welfare
 • 1-[(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone
 • Algemene Maatregel van Bestuur
 • Alliantie Nederland Rookvrij
 • Alfa-fenylacetoacetonitil
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Alcoholslotprogramma
 • Anatomical Therapeutic Chemical
 • Alcohol Use Disorders Identification Test
 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 • b

 • Bloedalcoholgehalte
 • Bond van Cannabis Detaillisten
 • Bureau Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
 • Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
 • Benzyl-methyl-keton
 • Basis Onderwijs
 • Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 • Bedrijfsprocessensysteem
 • Buitengewoon Onderwijs
 • Basis Voorziening Handhaving
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Benzylpiperazine
 • c

 • Canadian Alcohol and Drug Use Monitoring Survey
 • Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs
 • Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs
 • Canadian Addiction Survey
 • Cannabis Abuse Screening Test
 • Cocaine Addiction Treatments to improve Control and reduce Harm
 • Cannabidiol
 • Centraal Begeleidings Orgaan
 • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 • Centers for Disease Control and Prevention
 • RIVM Centrum Gezond Leven
 • Centrum Indicatiestelling Zorg
 • Centraal Justitieel Incasso Bureau
 • Centrale Methadon Registratie
 • Commissie voor verdovende middelen van de Verenigde Naties
 • Cohortstudie naar Daklozen in de vier grote steden
 • Chronic Obstructive Pulmonary Disease
 • Continu Onderzoek Rookgewoonten
 • Centrale Post Ambulancevervoer
 • Consumer Quality Index
 • Crime Survey for England and Wales
 • Centrum Seksuele Gezondheid
 • Crimineel Samenwerkings Verband
 • Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey
 • 1-(4-Cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
 • Cerebraal Vasculaire Aandoening (beroerte)
 • Cliënt Volg Systeem
 • College voor zorgverzekeringen
 • d

 • Direct Acting Antivirals
 • Diagnose Behandel Combinatie
 • Doorsnee Dag Dosis, standaarddagdosering
 • Drug Enforcement Administration
 • Dutch Hospital Data
 • Drank- en Horecawet
 • Drugs Informatie en Monitoring Systeem
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Dienst Landelijke Informatie Organisatie
 • Dimethyltryptamine (de werkzame stof in ayahuasca).
 • Dienst Nationale Recherche Informatie
 • 2,5-Dimethoxy-4-bromoamfetamine
 • Depersonalisatiesyndroom
 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
 • e

 • Europese Commissie/European Commission
 • European Centre for Disease Prevention and Control
 • Expert Committee on Drug Dependence
 • Eerste Hulp bij Ongelukken
 • Eerste Kamer
 • Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer
 • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 • European MSM Internet Survey
 • Eerstelijns Psychologische Zorg
 • European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production sites
 • European Syringe Collection and Analysis Project Enterprise
 • European School Project on Alcohol and other Drugs
 • Europese Unie/European Union
 • European drug emergencies network
 • Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (in het Engels: EMCDDA)
 • Early Warning System
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Elektronische sigaret zonder nicotine
 • f

 • Framework Convention on Tobacco Control
 • Financieel Economisch Opsporen Politie
 • Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst
 • Forensisch Psychiatrische Dienst
 • Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie
 • g

 • Generalistische Basis GGZ
 • Gemeentelijke Basisadministratie
 • Gamma-butyrolacton
 • Global Drug Survey
 • Gezondheidsenquête CBS
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst
 • Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gammahydroxyboterzuur
 • Gezond in de stad
 • Genees- en hulpmiddelen Informatie Project
 • Gezondheidsfondsen voor Rookvrij
 • Geneesmiddelenwet
 • h

 • Highly Active Anti-Retroviral Treatment
 • Hit and Run Cargo team
 • Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
 • Hoger Beroeps Onderwijs
 • Health Behaviour in School-aged Children (studie)
 • Hepatitis B virus
 • Hepatitis C virus
 • High density lipoprotein cholesterol
 • Het Grote Uitgaansonderzoek
 • Humaan Immunodeficiëntie Virus
 • Herkenningsdienstsysteem
 • Hallucinogen persisting perception disorder (persisterende
 • Harm reduction netwerk
 • Haags Uitgaans Onderzoek
 • Hoger Voortgezet Onderwijs
 • i

 • International Classification of Diseases
 • International Classification for Primary Care
 • Intraveneuze Drugsgebruiker
 • applicatie Informatievoorziening Forensische Zorg
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Dienst van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), coördineert onder andere politie- en rechtshulpinformatie
 • Inrichting voor Stelselmatige Daders
 • International Tobacco Control
 • Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
 • Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving
 • Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind
 • Stichting Informatievoorziening Zorg
 • j

 • Justitiële Jeugdinrichting
 • Jongeren Op Gezond Gewicht
 • 1-Pentyl-3-(1-naphthoyl)indole
 • k

 • Koninklijke Marechaussee
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding
 • l

 • Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem
 • Longitudinal Aging Study Amsterdam
 • Lager Beroeps Onderwijs
 • Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg
 • (Lichte) Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer
 • Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen
 • Landelijk Informatie en Expertise Centrum
 • Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg
 • Letsel Informatie Systeem
 • Levamisolgeïnduceerde vasculopathie
 • Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
 • Landelijke Monitor Intramurale GGZ
 • Landelijke Medische Registratie
 • Landelijk Medisch Spreekuur Partydrugs
 • Lager Onderwijs
 • Landelijk Platform GGz, thans MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • d-Lysergzuur-diethylamide
 • Leefstijlmonitor
 • Leefstijlmonitor-Aanvullend
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Lager Voortgezet Onderwijs
 • leeftijdsverificatiesysteem
 • Leerwegondersteunend onderwijs
 • m

 • Methoxyacetylfentanyl
 • Methyl 3-oxo-2-phenyl butanoate
 • Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie
 • N-methyl-1-(3,4-methyleen-dioxyphenyl)-2-butanamine
 • Middelbaar Beroeps Onderwijs
 • meta-Chloor-Phenyl-Piperazine (metachloorpiperazine)
 • Methyleen-dioxyamfetamine
 • Methyleen-dioxyethylamfetamine
 • Monitor Drugsincidenten
 • 3,4-Methyleen-dioxymethamfetamine
 • 3,4-Methyleendioxypyrovaleron
 • Monitor Georganiseerde Criminaliteit
 • Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse
 • Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs
 • Monitor Maatschappelijke Opvang
 • Meldpunt Nieuwe Drugs
 • Regio voor de Maatschappelijke Opvang en het Verslavingsbeleid
 • MSM Observational Study of Acute Infection with hepatitis C
 • Most Popular Price Category (meest populaire prijsklasse)
 • Mannen die seks hebben met mannen
 • 1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine
 • Middelbaar Voortgezet Onderwijs
 • Methoxetamine
 • n

 • Nederlands Centrum Verslavingskunde
 • Nationale Dreigingsbeeld
 • Nationale Drug Monitor
 • Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study
 • Nederlands Forensisch Instituut
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
 • National Intensive Care Evaluation
 • Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
 • Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction
 • Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
 • Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid
 • Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie
 • Nationale Politie`
 • Nationaal Preventieakkoord
 • Nationaal Prevalentie Onderzoek
 • Nationaal Programma Preventie
 • Nieuwe Psychoactieve Stoffen
 • Nederlands Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek
 • Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • o

 • Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
 • Openbaar Ministerie
 • Outlaw Motorcycle Gang
 • Opsporingsregister
 • p

 • Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
 • Penitentiaire Beginselenwet
 • Fencyclidine ('angel dust')
 • Preventie- en Handhavingsplan
 • Persoonsgebonden budget
 • Penitentiaire Inrichting
 • Precursor Incidents Communication System
 • Post/Pakket Interventieteam
 • Paramethoxyamfetamine
 • Piperonyl-methyl-keton
 • Paramethoxymethylamfetamine
 • Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg bij de huisarts
 • Permanent Onderzoek Leefsituatie
 • Penitentiair Psychiatrisch Centrum
 • Praktijkonderwijs
 • Platform Strategisch Inhoudelijk Deskundigen
 • Persoonsjaren
 • r

 • Reducing Alcohol Related Harm
 • Reinier de Graaf Groep
 • Regionaal Expertise Centrum, school voor speciaal onderwijs
 • Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
 • Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen
 • Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
 • Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling
 • Recidive Inschattings Schalen
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Roken Jeugd Monitor
 • Reclassering Nederland
 • Regionaal opleidingencentrum
 • Rijden Onder Invloed
 • Routine Outcome Monitoring
 • s

 • Substance Abuse and Mental Health Services Administration
 • Stichting Alcohol Research
 • Stichting Benchmark GGZ
 • Speciaal Basis Onderwijs
 • Sewage analysis CORe group - Europe
 • Spoedeisende Eerste Hulp(afdeling)
 • Stichting Farmaceutische Kengetallen
 • Stichting HIV Monitoring
 • zie: IVZ
 • Seksueel Overdraagbare Aandoening
 • European Serious and Organised Crime Threat Assessment
 • Wetboek van Strafrecht
 • Stichting Sigarettenindustrie
 • STockholm prevents Alcohol and other Drugs
 • Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid
 • Stichting Verantwoord Alcoholgebruik
 • Wetboek van Strafvordering
 • Stichting Verslavingsreclassering van de Geestelijke Gezondheidszorg Nederland
 • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
 • t

 • Terbeschikkingstelling
 • Tobacco Control Scale
 • Tetrahydrocannabinol
 • Tetrahydrofuranylfentanyl: N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide
 • Tweede Kamer
 • Teer, nicotine en koolmonoxide waarde
 • Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek
 • Tabaksproductenrichtlijn EU
 • TenUitvoerLegging van vrijheidsbenemende maatregelen in Penitentiaire inrichtingen
 • u

 • Universitair Medisch Centrum
 • Universiteit Twente
 • Universiteit van Amsterdam
 • v

 • Verslavingskunde Nederland
 • Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
 • Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – basisberoepsgerichte leerweg
 • Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – praktijkgerichte leerweg
 • Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – theoretische leerweg
 • Verenigde Naties
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Verslavingspreventie Nederland
 • Verloskundig Samenwerkingsverband
 • Volksgezondheid Toekomst Verkenningen
 • Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • w

 • Weighted Average Price (gewogen gemiddelde prijs)
 • Wereld Economisch Forum
 • World Health Organisation (Wereld Gezondheidsorganisatie)
 • Wet langdurige zorg
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wetenschappelijk Onderwijs
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Wet Publieke Gezondheid
 • Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Wet voorkoming misbruik chemicaliën
 • Wetboek van Strafrecht
 • z

 • Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen
 • Zorgverzekeringswet

F2. Verklaring van tekens

AJAX progress indicator
 • Term
  Definitie
 • Minder dan of gelijk aan, bijvoorbeeld “≤15%” betekent “minder dan of gelijk aan 15%”.
 • Meer dan of gelijk aan, bijvoorbeeld “≥15%” betekent “meer dan of gelijk aan 15%”.
 • Gegevens zijn niet beschikbaar, gegevens ontbreken, of gegevens zijn niet gemeten.
 • Wijziging in de methode, bijvoorbeeld “2018 … 2019” betekent dat, door een wijziging in de methode, de gegevens uit 2019 niet vergeleken kunnen worden met de gegevens uit 2018.
 • Minder dan, bijvoorbeeld “
 • Meer dan, bijvoorbeeld “>1%” betekent “meer dan 1%”.
 • microgram

Aanvullende informatie