HomeBijlagenF. Verklaring van afkortingen en tekens

F. Verklaring van afkortingen en tekens

F1. Verklaring van afkortingen

AJAX progress indicator
 • 2
 • 2C-B
  4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
 • 3
 • 3-MMC
  3-Methylmethcathinone
 • 4
 • 4-MMC
  4-Methylmethcathinone
 • 4-FA
  4-Fluoramfetamine
 • 4-FMA
  4-Fluoromethamfetamine
 • 4-MA
  4-Methylamfetamine
 • 4-MTA
  4-Methylthioamfetamine
 • 4F-iBF
  4-Fluoroisobutyrylfentanyl
 • 5
 • 5F-MDMB-PINACA
  Methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
 • 5-IT
  5-(2-Aminopropyl)indool
 • 6
 • 6-APB
  Benzo Fury
 • 1
 • 1,4-BD
  1,4-Butaandiol
 • 2
 • 25B-NBOM
  2-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N[(2methoxyphenyl)methyl]ethanamine
 • 25C-NBOMe
  2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine
 • 25I-NBOMe
  4-Jood-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylamine
 • 4
 • 4,4ο-DMAR
  4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine
 • a
 • AB-CHMINACA
  N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
 • ACS
  Amsterdamse Cohort Studies
 • ACT
  Assertive Community Treatment
 • ADB-CHMINACA
  N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
 • AH-7921
  3,4-Dichloor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide
 • Aids
  Acquired Immune Deficiency Syndrome
 • AiG
  Alles is Gezondheid
 • AIHW
  Australian Institute of Health and Welfare
 • AM-2201
  1-[(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone
 • AMvB
  Algemene Maatregel van Bestuur
 • ANR
  Alliantie Nederland Rookvrij
 • APAAN
  Alfa-fenylacetoacetonitil
 • APV
  Algemene Plaatselijke Verordening
 • Asp
  Alcoholslotprogramma
 • ATC
  Anatomical Therapeutic Chemical
 • AUDIT
  Alcohol Use Disorders Identification Test
 • AWBZ
  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 • b
 • BAG
  Bloedalcoholgehalte
 • BCD
  Bond van Cannabis Detaillisten
 • BEGJ
  Bureau Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
 • Bibob
  Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • BIG
  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
 • BMK
  Benzyl-methyl-keton
 • BO
  Basis Onderwijs
 • BOA
  Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 • BPS
  Bedrijfsprocessensysteem
 • BUO
  Buitengewoon Onderwijs
 • BVH
  Basis Voorziening Handhaving
 • BZK
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • BZP
  Benzylpiperazine
 • c
 • CADUMS
  Canadian Alcohol and Drug Use Monitoring Survey
 • CAM
  Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs
 • CAN
  Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs
 • CAS
  Canadian Addiction Survey
 • CAST
  Cannabis Abuse Screening Test
 • CATCH
  Cocaine Addiction Treatments to improve Control and reduce Harm
 • CBD
  Cannabidiol
 • CBO
  Centraal Begeleidings Orgaan
 • CBR
  Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 • CBS
  Centraal Bureau voor de Statistiek
 • CCV
  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 • CDC
  Centers for Disease Control and Prevention
 • CGL
  RIVM Centrum Gezond Leven
 • CIZ
  Centrum Indicatiestelling Zorg
 • CJIB
  Centraal Justitieel Incasso Bureau
 • CMR
  Centrale Methadon Registratie
 • Coda-G4
  Cohortstudie naar Daklozen in de vier grote steden
 • COPD
  Chronic Obstructive Pulmonary Disease
 • COR
  Continu Onderzoek Rookgewoonten
 • CPA
  Centrale Post Ambulancevervoer
 • CQI
  Consumer Quality Index
 • CSEW
  Crime Survey for England and Wales
 • CSG
  Centrum Seksuele Gezondheid
 • CSV
  Crimineel Samenwerkings Verband
 • CTADS
  Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey
 • CUMYL-4CN-BINACA
  1-(4-Cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
 • CVA
  Cerebraal Vasculaire Aandoening (beroerte)
 • CVS
  Cliënt Volg Systeem
 • CVZ
  College voor zorgverzekeringen
 • d
 • DAAs
  Direct Acting Antivirals
 • DBC
  Diagnose Behandel Combinatie
 • DDD
  Doorsnee Dag Dosis, standaarddagdosering
 • DEA
  Drug Enforcement Administration
 • DHD
  Dutch Hospital Data
 • DHW
  Drank- en Horecawet
 • DIMS
  Drugs Informatie en Monitoring Systeem
 • DJI
  Dienst Justitiële Inrichtingen
 • DLIO
  Dienst Landelijke Informatie Organisatie
 • DMT
  Dimethyltryptamine (de werkzame stof in ayahuasca).
 • DNRI
  Dienst Nationale Recherche Informatie
 • DOB
  2,5-Dimethoxy-4-bromoamfetamine
 • DPS
  Depersonalisatiesyndroom
 • DSM
  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
 • e
 • EC
  Europese Commissie/European Commission
 • ECDC
  European Centre for Disease Prevention and Control
 • ECDD
  Expert Committee on Drug Dependence
 • EHBO
  Eerste Hulp bij Ongelukken
 • EK
  Eerste Kamer
 • EMA
  Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer
 • EMCDDA
  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 • EMIS
  European MSM Internet Survey
 • EPZ
  Eerstelijns Psychologische Zorg
 • ERISSP
  European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production sites
 • ESCAPE
  European Syringe Collection and Analysis Project Enterprise
 • ESPAD
  European School Project on Alcohol and other Drugs
 • EU
  Europese Unie/European Union
 • Euro-DEN
  European drug emergencies network
 • EWDD
  Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (in het Engels: EMCDDA)
 • EWS
  Early Warning System
 • EZ
  Ministerie van Economische Zaken
 • EZN
  Elektronische sigaret zonder nicotine
 • f
 • FCTC
  Framework Convention on Tobacco Control
 • FinEC
  Financieel Economisch Opsporen Politie
 • FIOD
  Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst
 • FPD
  Forensisch Psychiatrische Dienst
 • FTIR
  Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie
 • g
 • GB-GGZ
  Generalistische Basis GGZ
 • GBA
  Gemeentelijke Basisadministratie
 • GBL
  Gamma-butyrolacton
 • GDS
  Global Drug Survey
 • GE
  Gezondheidsenquête CBS
 • GGD
  Gemeentelijke Gezondheidsdienst
 • GG&GD
  Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst
 • GGZ
  Geestelijke gezondheidszorg
 • GHB
  Gammahydroxyboterzuur
 • GIDS
  Gezond in de stad
 • GIP
  Genees- en hulpmiddelen Informatie Project
 • GvRV
  Gezondheidsfondsen voor Rookvrij
 • GW
  Geneesmiddelenwet
 • h
 • HAART
  Highly Active Anti-Retroviral Treatment
 • HARC-team
  Hit and Run Cargo team
 • HAVO
  Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
 • HBO
  Hoger Beroeps Onderwijs
 • HBSC
  Health Behaviour in School-aged Children (studie)
 • HBV
  Hepatitis B virus
 • HCV
  Hepatitis C virus
 • HDL-C
  High density lipoprotein cholesterol
 • HGU
  Het Grote Uitgaansonderzoek
 • Hiv
  Humaan Immunodeficiëntie Virus
 • HKS
  Herkenningsdienstsysteem
 • HPPD
  Hallucinogen persisting perception disorder (persisterende
 • HUO
  Haags Uitgaans Onderzoek
 • HVO
  Hoger Voortgezet Onderwijs
 • i
 • ICD
  International Classification of Diseases
 • ICPC
  International Classification for Primary Care
 • IDG
  Intraveneuze Drugsgebruiker
 • IFZO
  applicatie Informatievoorziening Forensische Zorg
 • IGZ
  Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • IPOL
  Dienst van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), coördineert onder andere politie- en rechtshulpinformatie
 • ISD
  Inrichting voor Stelselmatige Daders
 • ITC
  International Tobacco Control
 • IVM
  Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
 • IVO
  Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving
 • IVRK
  Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind
 • IVZ
  Stichting Informatievoorziening Zorg
 • j
 • JJI
  Justitiële Jeugdinrichting
 • JOGG
  Jongeren Op Gezond Gewicht
 • JWH-018
  1-Pentyl-3-(1-naphthoyl)indole
 • k
 • KMar
  Koninklijke Marechaussee
 • KNMP
  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • KWF
  Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding
 • l
 • LADIS
  Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem
 • LASA
  Longitudinal Aging Study Amsterdam
 • LBO
  Lager Beroeps Onderwijs
 • LBZ
  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg
 • (L)EMA
  (Lichte) Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer
 • LFO
  Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen
 • LIEC
  Landelijk Informatie en Expertise Centrum
 • LINH
  Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg
 • LIS
  Letsel Informatie Systeem
 • LIV
  Levamisolgeïnduceerde vasculopathie
 • LJ&R
  Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
 • LMIG
  Landelijke Monitor Intramurale GGZ
 • LMR
  Landelijke Medische Registratie
 • LMSP
  Landelijk Medisch Spreekuur Partydrugs
 • LO
  Lager Onderwijs
 • LPGGz
  Landelijk Platform GGz, thans MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • LSD
  d-Lysergzuur-diethylamide
 • LSM
  Leefstijlmonitor
 • LSM-A
  Leefstijlmonitor-Aanvullend
 • LUMC
  Leids Universitair Medisch Centrum
 • LVO
  Lager Voortgezet Onderwijs
 • LVS
  leeftijdsverificatiesysteem
 • lwoo
  Leerwegondersteunend onderwijs
 • m
 • MAF
  Methoxyacetylfentanyl
 • MAPA
  Methyl 3-oxo-2-phenyl butanoate
 • MATE
  Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie
 • MBDB
  N-methyl-1-(3,4-methyleen-dioxyphenyl)-2-butanamine
 • MBO
  Middelbaar Beroeps Onderwijs
 • mCPP
  meta-Chloor-Phenyl-Piperazine (metachloorpiperazine)
 • MDA
  Methyleen-dioxyamfetamine
 • MDEA
  Methyleen-dioxyethylamfetamine
 • MDI
  Monitor Drugsincidenten
 • MDMA
  3,4-Methyleen-dioxymethamfetamine
 • MDPV
  3,4-Methyleendioxypyrovaleron
 • MGC
  Monitor Georganiseerde Criminaliteit
 • MKBA
  Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse
 • MMO
  Monitor Maatschappelijke Opvang
 • MND
  Meldpunt Nieuwe Drugs
 • MO/VB-regio
  Regio voor de Maatschappelijke Opvang en het Verslavingsbeleid
 • MOSAIC
  MSM Observational Study of Acute Infection with hepatitis C
 • MPPC
  Most Popular Price Category (meest populaire prijsklasse)
 • MSM
  Mannen die seks hebben met mannen
 • MT-45
  1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine
 • MVO
  Middelbaar Voortgezet Onderwijs
 • MXE
  Methoxetamine
 • n
 • NCV
  Nederlands Centrum Verslavingskunde
 • NDB
  Nationale Dreigingsbeeld
 • NDM
  Nationale Drug Monitor
 • NEMESIS
  Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study
 • NFI
  Nederlands Forensisch Instituut
 • NFU
  Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
 • NICE
  National Intensive Care Evaluation
 • NIFP
  Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
 • NIGZ
  Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
 • NIP
  Nederlands Instituut van Psychologen
 • NISPA
  Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction
 • NIVEL
  Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
 • NMG
  Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid
 • NOC*NSF
  Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie
 • NP
  Nationale Politie`
 • NPA
  Nationaal Preventieakkoord
 • NPO
  Nationaal Prevalentie Onderzoek
 • NPP
  Nationaal Programma Preventie
 • NPS
  Nieuwe Psychoactieve Stoffen
 • NSCK
  Nederlands Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde
 • NSWO
  Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek
 • NVIC
  Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
 • NVvP
  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • NVWA
  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • NWO
  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • o
 • OBJD
  Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie
 • OECD
  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • OGGZ
  Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
 • OM
  Openbaar Ministerie
 • OMG
  Outlaw Motorcycle Gang
 • OPS
  Opsporingsregister
 • p
 • PAAZ
  Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
 • PBW
  Penitentiaire Beginselenwet
 • PCP
  Fencyclidine ('angel dust')
 • PenH-plan
  Preventie- en Handhavingsplan
 • PGB
  Persoonsgebonden budget
 • PICS
  Precursor Incidents Communication System
 • PIT
  Post/Pakket Interventieteam
 • PMA
  Paramethoxyamfetamine
 • PMK
  Piperonyl-methyl-keton
 • PMMA
  Paramethoxymethylamfetamine
 • POH-GGZ
  Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg bij de huisarts
 • POLS
  Permanent Onderzoek Leefsituatie
 • PPC
  Penitentiair Psychiatrisch Centrum
 • Pro
  Praktijkonderwijs
 • pSID
  Platform Strategisch Inhoudelijk Deskundigen
 • PY
  Persoonsjaren
 • r
 • RARHA
  Reducing Alcohol Related Harm
 • RdGG
  Reinier de Graaf Groep
 • REC-4
  Regionaal Expertise Centrum, school voor speciaal onderwijs
 • RIAGG
  Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
 • RIBW
  Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen
 • RIEC
  Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
 • RIOB
  Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling
 • RISc
  Recidive Inschattings Schalen
 • RIVM
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • RJM
  Roken Jeugd Monitor
 • RN
  Reclassering Nederland
 • ROC
  Regionaal opleidingencentrum
 • ROI
  Rijden Onder Invloed
 • ROM
  Routine Outcome Monitoring
 • s
 • SAMHSA
  Substance Abuse and Mental Health Services Administration
 • SAR
  Stichting Alcohol Research
 • SBG
  Stichting Benchmark GGZ
 • SBO
  Speciaal Basis Onderwijs
 • SCORE
  Sewage analysis CORe group - Europe
 • SEH
  Spoedeisende Eerste Hulp(afdeling)
 • SFK
  Stichting Farmaceutische Kengetallen
 • SHM
  Stichting HIV Monitoring
 • SIVZ
  zie: IVZ
 • SOA
  Seksueel Overdraagbare Aandoening
 • SOCTA
  European Serious and Organised Crime Threat Assessment
 • Sr
  Wetboek van Strafrecht
 • SSI
  Stichting Sigarettenindustrie
 • STAD
  STockholm prevents Alcohol and other Drugs
 • STAP
  Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid
 • STIVA
  Stichting Verantwoord Alcoholgebruik
 • Sv
  Wetboek van Strafvordering
 • SVG
  Stichting Verslavingsreclassering van de Geestelijke Gezondheidszorg Nederland
 • SWOV
  Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
 • t
 • TBS
  Terbeschikkingstelling
 • TCS
  Tobacco Control Scale
 • THC
  Tetrahydrocannabinol
 • THF-F
  Tetrahydrofuranylfentanyl: N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide
 • TK
  Tweede Kamer
 • TNCO waarde
  Teer, nicotine en koolmonoxide waarde
 • TNS NIPO
  Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek
 • TPD
  Tabaksproductenrichtlijn EU
 • TULP
  TenUitvoerLegging van vrijheidsbenemende maatregelen in Penitentiaire inrichtingen
 • u
 • UMC
  Universitair Medisch Centrum
 • UT
  Universiteit Twente
 • UvA
  Universiteit van Amsterdam
 • v
 • VKN
  Verslavingskunde Nederland
 • VMBO
  Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
 • VMBO-b
  Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – basisberoepsgerichte leerweg
 • VMBO-p
  Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – praktijkgerichte leerweg
 • VMBO-t
  Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – theoretische leerweg
 • VN
  Verenigde Naties
 • VNG
  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • VPN
  Verslavingspreventie Nederland
 • VSV
  Verloskundig Samenwerkingsverband
 • VTV
  Volksgezondheid Toekomst Verkenningen
 • VWO
  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
 • VWS
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • w
 • WAP
  Weighted Average Price (gewogen gemiddelde prijs)
 • WEF
  Wereld Economisch Forum
 • WHO
  World Health Organisation (Wereld Gezondheidsorganisatie)
 • Wlz
  Wet langdurige zorg
 • WMO
  Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • WO
  Wetenschappelijk Onderwijs
 • WODC
  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • WPG
  Wet Publieke Gezondheid
 • WVL
  Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
 • Wvmc
  Wet voorkoming misbruik chemicaliën
 • WvS
  Wetboek van Strafrecht
 • z
 • ZonMw
  Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen
 • Zvw
  Zorgverzekeringswet

F2. Verklaring van tekens

AJAX progress indicator
 • Term
  Definitie
 • Minder dan of gelijk aan, bijvoorbeeld “≤15%” betekent “minder dan of gelijk aan 15%”.
 • Meer dan of gelijk aan, bijvoorbeeld “≥15%” betekent “meer dan of gelijk aan 15%”.
 • -
  Gegevens zijn niet beschikbaar, gegevens ontbreken, of gegevens zijn niet gemeten.
 • Wijziging in de methode, bijvoorbeeld “2018 … 2019” betekent dat, door een wijziging in de methode, de gegevens uit 2019 niet vergeleken kunnen worden met de gegevens uit 2018.
 • <
  Minder dan, bijvoorbeeld “
 • >
  Meer dan, bijvoorbeeld “>1%” betekent “meer dan 1%”.

Aanvullende informatie