HomeBijlagenE. Verklaring van ICD-9 en ICD-10 codes

E. Verklaring van ICD-9 en ICD-10 codes

Verklaring van ICD-9 codes

AJAX progress indicator
 • Term
  Definitie
 • Kwaadaardige nieuwvormingen van trachea, brochus en long
 • Alcohol psychosen
 • Drug psychosen
 • Alcoholverslavingssyndroom
 • Verslaving aan drugs
 • Verslaving aan opiaten en dergelijke
 • Verslaving aan barbituraten of aan sedativa en hypnotica met verwante werking
 • Verslaving aan cocaïne
 • Verslaving aan cannabis
 • Verslaving aan amfetamine en andere psychostimulantia
 • Verslaving aan opiaten in combinatie met andere drugs
 • Misbruik van drugs of andere middelen zonder verslaving
 • Misbruik van alcohol
 • Misbruik van cannabis
 • Misbruik van hallucinogenen
 • Misbruik van barbituraten of van sedativa en hypnotica met verwante werking
 • Misbruik van opiaten
 • Misbruik van cocaïne
 • Misbruik van amfetamine of sympathicomimetica met verwante werking
 • Misbruik van antidepressiva en dergelijke
 • Misbruik van overige, gemengde of niet gespecificeerde middelen
 • Alcoholische polyneuropathie
 • Alcoholische cardiomyopathie
 • Alcoholische gastritis
 • Alcoholische vetlever
 • Acute alcohol hepatitis
 • Alcoholische levercirrose
 • Niet gespecificeerde alcoholische leverbeschadiging
 • Toxisch gevolg van alcohol
 • Accidentele vergiftiging door analgetica, antipyretica en antireumatica
 • Accidentele vergiftiging door heroïne
 • Accidentele vergiftiging door psychodysleptica (hallucinogenen)
 • Accidentele vergiftiging door psychostimulantia
 • Accidentele vergiftiging door lokale anesthetica (waaronder cocaïne)
 • Niet opzettelijke vergiftiging door alcoholische dranken (ethanol/methanol)
 • Suïcide door vergiftiging door vaste stoffen of vloeistoffen
 • Vergiftiging door vaste stoffen of vloeistoffen, waarvan niet vastgesteld is of deze met opzet of niet met opzet heeft plaatsgevonden

Verklaring van ICD-10 codes

AJAX progress indicator
 • Term
  Definitie
 • Kwaadaardige nieuwvormingen van trachea
 • Kwaadaardige nieuwvormingen van bronchus en long
 • Pseudosyndroom van Cushing door alcohol
 • Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door het gebruik van alcohol
 • Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door het gebruik van opiaten
 • Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door het gebruik van cannabis
 • Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door het gebruik van sedativa en hypnotica
 • Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door het gebruik van cocaïne
 • Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door het gebruik van overige stimulerende middelen
 • Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door het gebruik van hallucinogenen
 • Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door het gebruik van tabak
 • Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door het gebruik van vluchtige oplosmiddelen
 • Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door het gebruik van meerdere drugs en andere psychoactieve middelen
 • Degeneratie van zenuwstelsel door alcoholgebruik
 • Alcoholische polyneuropathie
 • Alcoholische myopathie
 • Alcoholische cardiomyopathie
 • Alcoholische gastritis
 • Alcoholische vetlever
 • Alcoholische hepatitis
 • Alcoholische leverfibrose en leversclerose
 • Alcoholische levercirrose
 • Alcoholische leverinsufficiëntie
 • Alcoholische leverziekten, ongespecificeerd
 • Acute pancreatitis door alcohol
 • Alcoholische pancreasontsteking
 • (Vermoede) schade aan foetus door alcohol als indicatie voor zorg bij moeder
 • Gevolgen voor foetus en pasgeborene door gebruik van alcohol door moeder
 • Foetaal-alcoholsyndroom (dysmorfisch)
 • Vergiftiging door opium
 • Vergiftiging door heroïne
 • Vergiftiging door overige opiaten (codeïne, morfine)
 • Vergiftiging door methadon
 • Vergiftiging door overige synthetische drugs (pethidine)
 • Vergiftiging door cocaïne
 • Vergiftiging door overige en niet gespecificeerde drugs
 • Vergiftiging door cannabis(derivaten)
 • Vergiftiging door lysergide (LSD)
 • Vergiftiging door overige en niet gespecificeerde psychodysleptica (hallucinogenen, mescaline, psilocine, psilocybine)
 • Vergiftiging door barbituraten
 • Vergiftiging door benzodiazepinen
 • Vergiftiging door psychostimulantia met mogelijkheid tot misbruik (met uitzondering van cocaïne, zie T40.5)
 • Toxisch gevolg van alcohol, ethanol en methanol
 • Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan anti-epileptica, sedativa, hypnotica, antiparkinsonmiddelen en psychotrope geneesmiddelen, niet elders geclassificeerd
 • Accidentele vergiftiging door narcotica en psychodysleptica (hallucinogenen) niet elders geclassificeerd
 • Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde geneesmiddelen en biologische stoffen
 • Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan alcohol
 • Opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan anti-epileptica, sedativa, hypnotica, antiparkinsonmiddelen en psychotrope geneesmiddelen, niet elders geclassificeerd
 • Opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan 'drugs' en psychodysleptica [hallucinogenen], niet elders geclassificeerd
 • Opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde geneesmiddelen en biologische stoffen
 • Opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan alcohol
 • Vergiftiging door en blootstelling aan anti-epileptica, sedativa, hypnotica, antiparkinsonmiddelen en psychotrope geneesmiddelen, niet elders geclassificeerd - opzet niet bepaald
 • Vergiftiging door en blootstelling aan 'drugs' en psychodysleptica [hallucinogenen], niet elders geclassificeerd - opzet niet bepaald
 • Vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde geneesmiddelen en biologische stoffen - opzet niet bepaald
 • Vergiftiging door en blootstelling aan alcohol - opzet niet bepaald
 • Problemen verband houdend met levensstijl, tabaksgebruik
 • Problemen verband houdend met levensstijl, alcoholgebruik
 • Problemen verband houdend met levensstijl, geneesmiddel- en druggebruik

*Alleen opgenomen indien als complicatie 980.0-1 vermeld is.

Bron: https://class.whofic.nl/browser.aspx, ICD10-nl.cla.