HomeADHD-medicatie15.5 Gebruik: internationale vergelijking

15.5 Gebruik: internationale vergelijking

In het kort: er worden geen standaard gegevens verzameld over het gebruik van ADHD-medicatie onder de algemene bevolking in de landen van de Europese Unie. Hierdoor is het niet goed mogelijk om een internationale vergelijking te maken.

15.5.1 Algemene bevolking internationaal

Het EMCDDA verzamelt geen gestandaardiseerde gegevens over het gebruik van ADHD-medicijnen in de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en Turkije ​[1]​. Er zijn ook geen gegevens beschikbaar uit andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Australië, waar doorgaans voor andere middelen wel prevalentiecijfers bekend zijn.

In de Verenigde Staten worden wel enkele gegevens verzameld over het gebruik van methylfenidaat in de algemene bevolking van 18 jaar en ouder ​[2]​. In 2021 had 0,8% van de volwassenen in het afgelopen jaar methylfenidaat gebruikt en 0,1% kon worden bestempeld als ‘misbruik’ (niet op of volgens voorschrift van een arts) ​[3]​. Omgerekend gaat het om 14,6% van de laatste-jaar-gebruikers. Ter vergelijking, in Nederland had 1,4% van de volwassenen ADHD-medicijnen zoals methylfenidaat gebruikt, 0,6% van de volwassenen gebruikte ADHD-medicijnen (ook) zonder recept.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  EMCDDA. European Drug Report 2023: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2023.
 2. 2.
  SAMHSA. Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2021 National Survey on Drug Use and Health. Rockville, MD: SAMHSA; 2022.
 3. 3.
  SAMHSA. Results from the 2021 National Suvey on Drug Use and Health: Detailed Tables [Internet]. 2022. Available from: https://www.samhsa.gov/data/report/2021-nsduh-detailed-tables

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.