HomeADHD-medicatie15.6 Hulpvraag en incidenten

15.6 Hulpvraag en incidenten

In het kort: Incidenten gerelateerd aan het gebruik van ADHD-medicijnen komen voor, maar het is niet bekend of het om eigenlijk (op recept) of oneigenlijk gebruik gaat.

Snel naar:

Er zijn geen gegevens over het aantal mensen dat vanwege het gebruik van Ritalin (methylfenidaat) hulp zoekt bij de verslavingszorg of wordt opgenomen in algemene ziekenhuizen. De Monitor Drugsincidenten (MDI) en het Letsel Informatie Systeem (LIS) (zie bijlage B3) beschrijft de aard en omvang van acute drugsgerelateerde gezondheidsincidenten bij patiënten die worden behandeld op de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis, door de ambulance, door politieartsen, of op de EHBO van een grootschalig evenement. Daarnaast registreert het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informatieverzoeken van artsen en andere medisch professionals over vermoede blootstellingen aan middelen.

Monitor Drugsincidenten

De Monitor Drugsincidenten richt zich primair op incidenten met illegale drugs ​[1]​. Het gebruik van ADHD-medicijnen zoals Ritalin (methylfenidaat) wordt niet standaard geregistreerd. De monitor geeft dus geen goed beeld van de omvang van aan ADHD-medicijnen gerelateerde incidenten. In 2021 werd Ritalingebruik gemeld bij 17 incidenten in combinatie met één of meer andere drugs.

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) registreert informatieverzoeken van artsen en andere medisch professionals over (vermoede) intoxicaties bij middelen. Intoxicaties die gemeld worden, worden niet analytisch/toxicologisch geverifieerd. De informatieverzoeken kunnen telefonisch zijn, maar ook via de website www.vergiftigingen.info kan informatie opgevraagd worden voor een risicoanalyse. Door vernieuwing van de website in 2018 is het totale aantal uitgevoerde risicoanalyses na 2017 sterk gestegen.

  • Het NVIC werd in 2021 telefonisch geraadpleegd over ruim 21.000 blootstellingen aan humane geneesmiddelen ​[2]​. In 2021 werd er 449 keer gebeld over Ritalin (methylfenidaat), vergeleken met 465 keer in 2020. Daarmee staat Ritalin (methylfenidaat) op plaats 7 van de humane geneesmiddelen met het hoogste aantal telefonische informatieverzoeken. Het is niet bekend of het om eigenlijk (op recept) of oneigenlijk gebruik gaat.
  • Van de 449 meldingen ging het 90 keer om een blootstelling bij kinderen tussen 0 en 12 jaar. Het is waarschijnlijk dat deze kinderen Ritalin (methylfenidaat) op doktersrecept kregen.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Schürmann L, Valkenberg H, Croes E. Monitor drugsincidenten: Factsheet 2021. Utrecht: Trimbos-instituut; 2022.
  2. 2.
    Nugteren-van Lonkhuyzen JJ, Van Velzen AG, Mulder-Spijkerboer HN, Visser CC, Dijkman MA, De Lange DW, et al. Acute vergiftigingen bij mens en dier: NVIC Jaaroverzicht 2021: NVIC Rapport 01/2022. Utrecht: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), Divisie Vitale Functies, Universitair Medisch Centrum Utrecht; 2022.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.