HomeADHD-medicatie15.0 Laatste feiten en trends

15.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

ADHD-medicijngebruik in het laatste jaar (2020)

1,4%

1,2%

1,6%

  • In 2020 heeft 1,4% van de Nederlandse volwassenen in het laatste jaar ADHD-medicijnen gebruikt, met en zonder recept. Dat zijn 190.000 mensen. Van hen gebruikte 80.000 mensen (0,6%) (ook) zonder recept. Lees meer…
  • Het totale percentage laatste-jaar-gebruikers van ADHD-medicijnen onder volwassenen bleef tussen 2016 en 2020 gelijk. Het gebruik van deze medicijnen (ook) zonder recept nam wel toe. Lees meer…
  • Het gebruik van ADHD-medicijnen is het hoogst onder mensen tussen de 18 en 30 jaar. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voortgezet onderwijs
15-16 jaar
ooit (2019)

2,4% zonder recept

HBO-WO-studenten
>16 jaar
laatste jaar (2021)

4,0% zonder recept

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2020)

8,8% zonder recept

  • Oneigenlijk gebruik van ADHD-medicijnen komt met name voor onder scholieren en studenten met als doel de concentratie en leerprestaties te verbeteren. Lees meer…
  • Het gebruik van ADHD-medicijnen zonder doktersrecept onder 15- en 16-jarige scholieren van het voortgezet onderwijs ligt sinds 2007 op hetzelfde niveau. Lees meer…
  • Het gebruik van ADHD-medicijnen zonder doktersrecept komt voor onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen, maar dit is vaker in een studie-gerelateerde context dan in een uitgaanssetting. Lees meer…
  • Er is weinig bekend over het gebruik van ADHD-medicijnen in kwetsbare groepen jongeren. Onder jongeren in de jeugdzorg komt het gebruik wel voor, maar dit is vermoedelijk vooral op voorschrift van een arts. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.