HomeADHD-medicatie15.0 Laatste feiten en trends

15.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

ADHD-medicijngebruik in het laatste jaar (2022)

1,6% met/zonder recept
0,5% (ook) zonder recept

1,3% met/zonder recept
0,4% (ook) zonder recept

1,9% met/zonder recept
0,5% (ook) zonder recept

  • In 2022 heeft 1,6% van de Nederlandse volwassenen in het laatste jaar ADHD-medicijnen gebruikt, met en zonder recept. Dat zijn 220.000 mensen. Van hen gebruikte 150.000 mensen (1,1%) (ook) zonder recept. Lees meer…
  • Het laatste-jaar-gebruik lag in 2022 op hetzelfde niveau als in 2020. Vergeleken met 2016 en 2018 lag het laatste-jaar-gebruik hoger in 2022. Het gebruik (ook) zonder recept in de algemene bevolking verschilde in 2022 niet van voorgaande jaren.. Lees meer…
  • Het gebruik van ADHD-medicijnen is het hoogst onder jongvolwassenen. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voortgezet onderwijs
15-16 jaar
ooit (2019)

2,4% zonder recept

Hbo-wo-studenten
≥16 jaar
laatste jaar (2023)

3% zonder recept

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2023)

6,6% zonder recept

  • Oneigenlijk gebruik van ADHD-medicijnen komt met name voor onder scholieren en studenten met als doel de concentratie en leerprestaties te verbeteren. Lees meer…
  • Het gebruik van ADHD-medicijnen zonder doktersrecept onder 15- en 16-jarige scholieren van het voortgezet onderwijs ligt sinds 2007 op hetzelfde niveau. Lees meer…
  • In 2023 had ongeveer 3% van studenten van 16 jaar en ouder van het hbo en de universiteit in het afgelopen jaar concentratieverhogende middelen (zoals Ritalin, Concerta of Modafinil) zonder doktersrecept gebruikt. Vergeleken met de eerste meting in 2021 is het gebruik zonder recept niet veranderd. In 2021 rapporteerde 1,4% van de mbo-studenten van 16 jaar en ouder in Amsterdam in het afgelopen jaar ADHD-medicijnen zoals Ritalin of Concerta (ook) zonder recept te hebben gebruikt. Lees meer…
  • Het blijkt dat ADHD-middelen worden gebruikt door jongeren en jongvolwassenen die uitgaan. Echter worden ADHD-middelen (als het gaat om niet medische doeleinden) vooral gebruikt als ‘prestatieverhogend’ middel voor studie of werk en in mindere mate als ‘recreatieve’ uitgaansdrug. Lees meer…
  • Er is weinig bekend over het gebruik van ADHD-medicijnen in kwetsbare groepen jongeren. Onder jongeren in de jeugdzorg komt het gebruik wel voor, maar dit is vermoedelijk meestal op voorschrift van een arts. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.