HomeRitalin15.0 Laatste feiten en trends

15.0 Laatste feiten en trends

De laatste feiten en trends over Ritalin zijn:

  • In 2020 rapporteerde 1,4% van de volwassenen in het laatste jaar ADHD-medicijnen gebruikt te hebben. Meer dan twee vijfde van de laatste-jaar-gebruikers nam ADHD-medicijnen (ook) zonder recept, dit is 0,6% van de volwassen bevolking (§ 15.2.1)
  • Het gebruik van ADHD-medicijnen in Nederland bleef tussen 2016 en 2020 gelijk, maar wanneer alleen wordt gekeken naar het gebruik (ook) zonder recept kan er wel een stijging worden waargenomen (§ 15.2.1)
  • Uit de ESPAD blijkt dat onder de 15- en 16-jarige scholieren het gebruik van ritalin zonder doktersrecept sinds 2007 op hetzelfde niveau ligt (§ 15.3.1)
  • Ritalingebruik komt voor onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen, maar dit is vaker in een studie-gerelateerde context dan in een uitgaanssetting (§ 15.3.3)
  • Onder jongeren in de jeugdzorg heeft ongeveer een kwart ervaring met Ritalin, maar dit is meestal op voorschrift van een arts (§ 15.3.4)
  • Het verkrijgen van Ritalin voor gebruik als prestatieverhogend middel (oneigenlijk gebruik) lijkt vooral via vrienden te gaan, die al dan niet een voorschrift hebben, of online (§ 15.8.1)

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype