HomeADHD-medicatie15.0 Laatste feiten en trends

15.0 Laatste feiten en trends

De laatste feiten en trends over ADHD-medicijnen zoals Ritalin zijn:

  • In 2020 rapporteerde 1,4% van de volwassenen in het laatste jaar ADHD-medicijnen gebruikt te hebben. Meer dan twee vijfde van de laatste-jaar-gebruikers nam ADHD-medicijnen (ook) zonder recept, dit is 0,6% van de volwassen bevolking (§ 15.2.1)
  • Het gebruik van ADHD-medicijnen in Nederland bleef tussen 2016 en 2020 gelijk, maar wanneer alleen wordt gekeken naar het gebruik (ook) zonder recept kan er wel een stijging worden waargenomen (§ 15.2.1)
  • Uit het ESPAD-onderzoek blijkt dat onder de 15- en 16-jarige scholieren het gebruik van ADHD-medicijnen zonder doktersrecept sinds 2007 op hetzelfde niveau ligt (§ 15.3.1)
  • In 2021 had één op de twintig (4%) studenten van het HBO en de universiteit in het afgelopen jaar concentratieverhogende middelen zoals Ritalin zonder doktersrecept gebruikt (§ 15.3.2). 
  • Het gebruik van ADHD-medicijnen zoals Ritalin zonder doktersrecept komt voor onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen, maar dit is vaker in een studie-gerelateerde context dan in een uitgaanssetting (§ 15.3.3)
  • Er is weinig bekend over het gebruik van ADHD-medicijnen in kwetsbare groepen jongeren. Onder jongeren in de jeugdzorg komt het gebruik wel voor, maar dit is vermoedelijk vooral op voorschrift van een arts (§ 15.3.4)
  • Het verkrijgen van ADHD-medicijnen voor gebruik als prestatieverhogend middel (oneigenlijk gebruik) lijkt vooral via vrienden te gaan, die al dan niet een voorschrift hebben, of online (§ 15.8.1)

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.