HomeRitalin15.4 Problematisch gebruik

15.4 Problematisch gebruik

Er zijn geen gegevens bekend over de omvang van problematisch gebruik onder gebruikers van ADHD-medicijnen zonder medisch voorschrift. Wel is er meer aandacht voor oneigenlijk gebruik (zonder doktersrecept) van Ritalin. In 2020 verscheen er een factsheet over het gebruik van Ritalin onder studenten ​[1]​, werden er Kamervragen gesteld ​[2]​ en verscheen een publicatie waarin een paar professionals (studentenpsychologen, huisartsen en psychiaters) werden geïnterviewd over hun ervaringen met het gebruik van Ritalin onder studenten ​[3]​.

Oneigenlijk gebruik

Veel genoemde redenen voor oneigenlijk gebruik zijn beter functioneren, beter focussen, meer energie krijgen en langer door kunnen gaan ​[1]​. In andere studies werd gevonden dat prestatieverhogende middelen voor academische doeleinden gebruikt werden. Dit gebruik vond door het gehele academische jaar plaats, maar voornamelijk tijdens examenperiodes ​[4,5]​.

De hiervoor genoemde professionals uit Amsterdam die werken met studenten van het hoger onderwijs zagen dezelfde signalen ​[3]​. Volgens deze professionals zijn mogelijke oorzaken voor de stijging van het gebruik bij studenten “de toegenomen prestatiedruk op universiteiten, het grotere aantal afleidingen (bijvoorbeeld social media), medicalisering van ADHD en een veranderde houding ten opzichte van middelengebruik”. Meer onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen in deze oorzaken.

Risico op een stoornis in het gebruik

In een richtlijn van de Federatie Medisch Specialisten wordt geconcludeerd dat ADHD-medicatie misbruikt kan worden, en dat dit aandacht verdient, vooral omdat de stoornis ADHD reeds gepaard gaat met een verhoogd risico op verslaving ​[6]​.

 • In deze richtlijn wordt wel genoemd dat “stimulerende medicatie vaker door derden dan door de patiënt zelf misbruikt wordt” ​[7]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van der Horst M, De Jonge M, Sannen A, Goossens F. Factsheet Ritalin. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.
 2. 2.
  T.K.2020D13588. Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Van den Berg en Kuik over de berichten ‘Prestatiedruk in het hoger onderwijs leidt tot misbruik ADHD-medicatie’’ en “Braindrug modafinil is populair onder studenten, maar ‘je kunt er suïcidaal van worden’’’’.’”’ Den Haag; 2020.
 3. 3.
  Van der Heijde C, Van den Berk C, Vonk P. Ervaringen en visies van professionals over gebruik en misbruik van methylfenidaat door studenten in het hoger onderwijs: Een kwalitatief onderzoek naar het perspectief van huisartsen, psychiaters en studentenpsychologen. Vol. 98, TSG – Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen. 2020. p. 1–8.
 4. 4.
  Bavarian N, Flay BR, Ketcham PL, Smit E. Illicit use of prescription stimulants in a college student sample: A theory-guided analysis. Vol. 132, Drug Alcohol Depend. 2013. p. 665–673.
 5. 5.
  Petersen MA, Nrgaard LS, Traulsen JM. Pursuing Pleasures of Productivity: University Students’ Use of Prescription Stimulants for Enhancement and the Moral Uncertainty of Making Work Fun [Internet]. Vol. 39, Culture, Medicine and Psychiatry. Springer New York LLC; 2015. p. 665–679. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25956594/
 6. 6.
  van Emmerik-van Oortmerssen K, van de Glind G, van den Brink W, Smit F, Crunelle CL, Swets M, et al. Prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in substance use disorder patients: A meta-analysis and meta-regression analysis [Internet]. Vol. 122, Drug and Alcohol Dependence. Drug Alcohol Depend; 2012. p. 11–19. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22209385/
 7. 7.
  Vereniging voor Psychiatrie N. ADHD bij volwassenen [Internet]. 2015. Available from: http://link.springer.com/10.1007/BF03087540

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.