HomeBijlagenA3. Drugsgebruik onder 15-64-jarigen

A3. Drugsgebruik onder 15-64-jarigen

Vanaf 2015 is de leeftijdsrange van respondenten aan wie vragen over drugsgebruik zijn gesteld verbreed van aanvankelijk 15-64 jaar naar 12 jaar en ouder. In het consortium van de Leefstijlmonitor is echter afgesproken dat de cijfers waarop het gezondheidsbeleid gebaseerd wordt voor volwassenen van 18 jaar en ouder afkomstig zullen zijn uit de Gezondheidsenquête en de cijfers voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar uit de scholierenstudies (Peilstationsonderzoek Scholieren en HBSC). Deze kerncijfers voor het beleid staan ook gepresenteerd in de Staat van Volksgezondheid en Zorg (www.staatvenz.nl).

Voor de volledigheid geeft de tabel gegevens uit de peiljaren 2015 tot en met 2021 over het gebruik van drugs onder 15-64-jarigen weer (de internationale standaard leeftijdsgroep van het EMCDDA), zoals deze in de jaarberichten van voor 2016 zijn gerapporteerd. In bijlage A3 van het jaarbericht van 2019 zijn ook gegevens te vinden over de peilingen van en vóór 2014. Vanwege methodologische veranderingen (zie bijlage A1) is het niet mogelijk veranderingen in het gebruik in de studies van vóór en na 2014 te interpreteren.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.