HomeBijlagenA3. Drugsgebruik onder 15-64-jarigen

A3. Drugsgebruik onder 15-64-jarigen

Vanaf 2015 is de leeftijdsrange van respondenten aan wie vragen over drugsgebruik zijn gesteld verbreed van aanvankelijk 15-64 jaar naar 12 jaar en ouder. In het consortium van de Leefstijlmonitor is echter afgesproken dat de cijfers waarop het gezondheidsbeleid gebaseerd wordt voor volwassenen van 18 jaar en ouder afkomstig zullen zijn uit de Gezondheidsenquête en de cijfers voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar uit de scholierenstudies (Peilstationsonderzoek Scholieren en HBSC). Deze kerncijfers voor het beleid staan ook gepresenteerd in de Staat van Volksgezondheid en Zorg (www.staatvenz.nl).

Voor de volledigheid geeftde tabel gegevens uit de peiljaren 2015 tot en met 2021 over het gebruik van drugs onder 15-64-jarigen weer (de internationale standaard leeftijdsgroep van het EMCDDA), zoals deze in de jaarberichten van voor 2016 zijn gerapporteerd. In bijlage A3 van het jaarbericht van 2019 zijn ook gegevens te vinden over de peilingen van en vóór 2014. Vanwege methodologische veranderingen (zie bijlage A1) is het niet mogelijk veranderingen in het gebruik in de studies van vóór en na 2014 te interpreteren.

Overig middelengebruik: paddo’s en LSD

Naast de middelen die in de hoofdstukken van de NDM worden gerapporteerd, is ook het gebruik van paddo’s en LSD uitgevraagd in de Gezondheidsenquête.

  • Omgerekend naar de bevolking (afgerond op tienduizendtallen) bedroeg het aantal ooitgebruikers van LSD in 2020 in de leeftijdscategorie 15-64 jaar ongeveer 280 duizend (95% betrouwbaarheidsinterval 220-330 duizend); het aantal laatste-jaar-gebruikers 70 duizend (95% betrouwbaarheidsinterval 40-100 duizend); en het aantal laatste-maand-gebruikers 10 duizend (95% betrouwbaarheidsinterval <10-30 duizend).
  • Voor paddo’s (hallucinogene paddenstoelen) bedroeg het aantal gebruikers ooit in het leven omgerekend naar de bevolking tussen 15 en 64 jaar (afgerond op tienduizendtallen) ongeveer 720 duizend (95% betrouwbaarheidsinterval 640-810 duizend); het aantal laatste-jaar-gebruikers 110 duizend (95% betrouwbaarheidsinterval 80-140 duizend); en het aantal laatste-maand-gebruikers 30 duizend (95% betrouwbaarheidsinterval 10-40 duizend).
  • Meer informatie over het gebruik van paddo’s, LSD en andere psychedelica is te lezen in: ‘ Epidemiologie van het gebruik van psychedelica in Nederland’ ​[1]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Van Laar MW, Van Miltenburg CJA. Epidemiologie van het gebruik van psychedelica in Nederland. Vol. 62, Tijdschrift voor Psychiatrie. 2020. p. 684–692.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.