HomeCriminaliteit en overlast17.2.3 Geweld en het gebruik van alcohol en drugs

17.2.3 Geweld en het gebruik van alcohol en drugs

Alcoholgebruik verhoogt de kans op agressief gedrag: na het drinken van vijf glazen alcoholische drank is de kans verhoogd dat de drinker als dader of slachtoffer betrokken raakt bij een gewelddadig incident, zo kwam naar voren in een overzichtsstudie ​[1]​. Kuypers et al. lieten in hun studie ​[2]​ een duidelijk causaal verband zien tussen alcohol en agressie. Fors alcoholgebruik (intoxicatie) speelt een cruciale rol bij circa de helft van alle geweldsdelicten en speelt een rol bij veel gevallen van seksueel geweld.

Een literatuurstudie van Ramaekers et al. ​[3]​ onderzocht het verband tussen het gebruik van verschillende typen drugs en agressief gedrag:

 • Gewelddadig of agressief gedrag kan optreden als effect van het gebruik, als onderdeel van onthoudingsverschijnselen na gebruik, door verhoogde impulsiviteit als gevolg van zwaar gebruik of doordat de gebruikte middelen een psychose of manie veroorzaken, die dan weer kunnen leiden tot agressiever gedrag. De effecten kunnen ook in verband worden gebracht met afgenomen gevoeligheid voor sociale signalen.
 • Een causaal verband met gewelddadig of agressief gedrag voor alcohol, opiaten en bepaalde synthetische stimulerende middelen is gevonden, maar voor elk middel werkt het anders.
 • De specifieke effecten zijn verschillend per individu en afhankelijk van de interactie tussen biologische en persoonlijke kenmerken van een individu en de omgeving (zie ook ​[2]​).

De Wet middelenonderzoek, die op 1 januari 2017 in werking is getreden, maakt het mogelijk om verdachten van geweldsmisdrijven verplicht mee te laten werken aan een onderzoek naar het gebruik van alcohol en drugs. Vanaf 1 juli 2017 is deze bevoegdheid landelijk toegepast. In geval van een vermoeden van drugsgebruik bij geweldsincidenten kan de politie een speekseltest afnemen, waarna bij een positieve uitslag een bloedonderzoek door het NFI volgt om de uitslag te verifiëren.

 • Uit registraties van het NFI blijkt dat in de tweede helft van 2017 – vanaf de toepassing van de Wet middelenonderzoek – 125 keer door het NFI een drugstest voor geweldszaken werd uitgevoerd.
 • In heel 2018 lag dat aantal op 477. Over 2019 zijn op het moment van schrijven geen aantallen over het aantal drugstests voor geweldszaken beschikbaar.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Amsterdam J, Niesink R. Geweld door alcohol en drugs (II) Alcohol, cocaïne, amfetamine en agressie. Vol. 13, Verslaving: tijdschrift over verslavingsproblematiek. 2017. p. 189–197.
 2. 2.
  Kuypers KPC, Verkes RJ, Van den Brink W, Van Amsterdam JGC, Ramaekers JG. Intoxicated aggression: Do alcohol and stimulants cause dose-related aggression? A review [Internet]. Vol. June 22, European Neuropsychopharmacology. Elsevier B.V.; 2018. Available from: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2018.06.001
 3. 3.
  Ramaekers JG, Verkes RJ, Van Amsterdam JGC, Van den Brink W, Goudriaan AE, Kuypers KPC, et al. Middelengebruik en geweld. Een literatuurstudie naar de relatie tussen alcohol, drugs en geweld. Maastricht/NijmegenAmsterdam: UM/RadboudUMC/AMC; 2016.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype