HomeCriminaliteit en overlast17.2 Alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit

17.2 Alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit

17.2.1 Alcohol- en drugsgebruikers bij de politie

In het politiesysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH) kan een gevarenclassificatie (middels de actie E35) toegevoegd worden. De registraties bevatten unieke delicten waarbij één persoon in meerdere delictscategorieën kan voorkomen. Drie van de gevarenclassificaties zijn hier relevant: de classificaties ‘alcoholist’, ‘harddrugsgebruiker’ en ‘alcohol- en harddrugsgebruiker’ (zie bijlage B11). De politieregistraties van deze gevarenclassificaties in BVH zijn opgevraagd voor de periode 2016-2020.

  • Het totaal aantal verdachten met de gevarenclassificaties ‘alcoholist’, ‘harddrugsgebruiker’ en ‘alcohol- en harddrugsgebruiker’ daalde tussen 2016 en 2020 met ongeveer 21%.
  • Bijna 760 verdachten stonden in 2020 geclassificeerd als ‘alcoholist’. Dit aantal is vergelijkbaar met 2019, maar lager dan in de jaren daarvoor (in 2018 ging het om bijna 850 verdachten en in 2016 om 925 verdachten). In 2020 ging het opnieuw vooral om mannen tussen de 26 en 65 jaar.
  • Verdachten met de gevarenclassificatie ‘alcoholist’ werden vooral verdacht van vermogensmisdrijven (27%), verkeersdelicten (15%) en geweldsdelicten (15%). In 2020 werden verdachten met de gevarenclassificatie ‘alcoholist’ opnieuw verdacht van deze type delicten. Echter, het percentage gewelds- en wegenverkeerswetdelicten is verhoudingsgewijs relatief sterk toegenomen in 2020 ten opzichte van 2019, terwijl het aandeel vermogensdelicten juist daalde (zie bijlage B11).
  • De groep verdachten met de gevarenclassificatie ‘harddrugsgebruiker’ bestond in 2020 uit bijna 4.200 personen, eveneens merendeels mannen in de leeftijdscategorie 26 tot 65 jaar. Sinds 2016 daalt het aantal verdachten met de gevarenclassificatie ‘harddrugsgebruiker’: van 5.250 verdachten in 2016 naar 4.200 personen in 2020. De samenstelling van de groep verdachten blijft gelijk: merendeels mannen in de leeftijdscategorie 26 tot 65 jaar.
  • Harddrugsgebruikende verdachten werden in 2020 vooral voor vermogensmisdrijven (35%) geverbaliseerd. Verder maakte 16% van de verdachte harddrugsgebruikers zich schuldig aan verkeersdelicten, 11% aan geweldsdelicten en 10% aan een overtreding van de Opiumwet. Tussen 2016 en 2020 daalde het aandeel ‘harddrugsgebruikende verdachten’ dat van een vermogensdelict werd verdacht en steeg het aandeel dat verdacht werd van verkeersdelicten. Opvallend is dat het aandeel dat verdacht werd van geweldsdelicten na een stabiele periode in 2020 voor het eerst steeg.
  • Verdachten kunnen ook de gevarenclassificatie ‘alcohol- en drugsgebruiker’ krijgen. In 2020 bestond deze groep uit bijna 700 personen. Dit is een daling ten opzichte van 2019 (bijna 800 personen). De daling lijkt deel uit te maken van een trend; sinds 2016 daalt het aantal verdachten dat wordt geclassificeerd als ‘alcohol- en drugsgebruiker’. In 2016 ging het om bijna 950 verdachten en in 2018 ging het om bijna 800 verdachten.
  • Ook verdachten met de classificatie ‘alcohol- en drugsgebruiker’ werden vooral verdacht van vermogensdelicten (36%), geweldsdelicten (13%) en verkeersdelicten (11%). Opvallend is dat het aandeel geweldsdelicten bijna is verdubbeld ten opzichte van 2019 (was toen 7%). Het aandeel Opiumwetdelicten betrof 6% van de geclassificeerde verdachten. Dit betrof een stijging, voor het eerst sinds vier jaar.

Figuur 17.2.1 Type delict waarvan als ‘alcoholist’ geclassificeerde personen bij de politie worden verdacht, 2016-2020I, in %

Figuur 17.2.2 Type delict waarvan als ‘harddrugsgebruiker’ geclassificeerde personen bij de politie worden verdacht, 2016-2020I, in %


Aanvullende informatie

Bronnen

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.