HomeCriminaliteit en overlast17.2 Alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit

17.2 Alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit

17.2.1 Alcohol- en drugsgebruikers bij de politie

In het politiesysteem BVH kan een gevarenclassificatie (middels de actie E35) toegevoegd worden. Drie van de gevarenclassificaties zijn hier relevant: de classificaties ‘alcoholist’[1] ‘harddrugsgebruiker’[2] en ‘alcohol- en harddrugsgebruiker’. De politieregistraties van deze gevarenclassificaties in BVH zijn opgevraagd voor de periode 2016-2019.

  • Ruim 750 verdachten stonden in 2019 geclassificeerd als ‘alcoholist’. Dit aantal is lager dan in de jaren daarvoor (in 2018 ging het om bijna 850 verdachten en in 2016 om 925 verdachten). In 2019 ging het vooral om mannen tussen de 26 en 65 jaar.
  • Verdachten met de gevarenclassificatie ‘alcoholist’ werden vooral verdacht van vermogensmisdrijven (35%), verkeersdelicten (11%) en geweldsdelicten (10%). Dit verschilde in 2019 niet van de voorgaande drie jaren.[3]
  • De groep verdachten met de gevarenclassificatie ‘harddrugsgebruiker’ bestond in 2019 uit bijna 4.500 personen, eveneens merendeels mannen in de leeftijdscategorie 26 tot 65 jaar. In voorgaande jaren waren er meer verdachten met deze gevarenclassificatie: 4.750 in 2018 en 5.250 in 2016.
  • Harddrugsgebruikende verdachten werden in 2019 vooral voor vermogensmisdrijven (47%) geverbaliseerd. Verder maakte 13% van de verdachte harddrugsgebruikers zich schuldig aan verkeersdelicten, 8% aan geweldsdelicten en 7% aan een overtreding van de Opiumwet. Tussen 2016 en 2019 daalde het aandeel ‘harddrugsgebruikende verdachten’ dat van een vermogensdelict werd verdacht en steeg het aandeel dat verdacht werd van verkeersdelicten.
  • Verdachten kunnen ook de gevarenclassificatie ‘alcohol- en drugsgebruiker’ krijgen. In 2019 bestond deze groep uit bijna 800 personen. In 2018 was dat aantal vergelijkbaar, maar in 2017 en 2016 lag dat aantal hoger met respectievelijk ruim 850 en bijna 950 verdachten.
  • Ook verdachten met de classificatie ‘alcohol- en drugsgebruiker’ werden vooral verdacht van vermogensdelicten (44%), geweldsdelicten (7%) en verkeersdelicten (7%). Het aandeel Opiumwetdelicten betrof 4% van de geclassificeerde verdachten. Dit beeld is vergelijkbaar met de drie jaar daarvoor.
  • Het totaal aantal verdachten met de gevarenclassificaties ‘alcoholist’, ‘harddrugsgebruiker’ en ‘alcohol- en harddrugsgebruiker’ daalde tussen 2016 en 2019 met ongeveer 15%.

[1] Criteria voor het toevoegen van de gevarenclassificatie ‘alcoholist’: persoon die verslaafd is aan alcoholhoudende drank en waarvan de door hem gepleegde strafbare feiten rechtstreeks verband houden met zijn alcoholgebruik, en/of als de persoon een gevaar oplevert voor de openbare orde/veiligheid.

[2] Criteria voor het toevoegen van de gevarenclassificatie ‘harddrugsgebruiker’: persoon die verslaafd is aan verdovende middelen en waarvan de door hem gepleegde strafbare feiten rechtstreeks verband houden met zijn verdovende middelengebruik, of een persoon die als gevolg van zijn verslaving een gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype