HomeMiddelengebruik en strafbaar gedrag17.2 Middelengebruik en strafbaar gedrag

17.2 Middelengebruik en strafbaar gedrag

17.2.1 Verdachten middelengebruik

In het politiesysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH) kan een gevarenclassificatie toegevoegd worden aan een delict. Hierdoor is het mogelijk dat één persoon in meerdere delictscategorieën kan voorkomen met een gevarenclassificatie. Een gevarenclassificatie dient in BVH als een signaal voor politieagenten, zodat zij bij de benadering van een persoon rekening houden met eventueel alcohol- en/of harddrugsgebruik. Drie van de gevarenclassificaties zijn hier relevant: de classificaties ‘alcoholist’, ‘harddrugsgebruiker’ en ‘alcohol- en harddrugsgebruiker’ (zie bijlage B11). De politieregistraties van deze gevarenclassificaties in BVH zijn opgevraagd voor de periode 2016-2022.

  • Het totaal aantal verdachten met de gevarenclassificaties ‘alcoholist’, ‘harddrugsgebruiker’ en ‘alcohol- en harddrugsgebruiker’ daalde tussen 2016 en 2022 met 27%.
  • In 2022 kwamen 740 verdachten voor met de gevarenclassificatie ‘alcoholist’. In 2021 waren dat er 700. Daarmee steeg het aantal verdachten met deze classificatie voor het eerst sinds 2016. In 2022 ging het, net als in de voorgaande jaren, vooral om mannen tussen de 26 en 65 jaar.
  • In 2022 werd 28% van de verdachten met de gevarenclassificatie ‘alcoholist’ verdacht van vermogensmisdrijven. Daarnaast werd 20% van de verdachten met deze gevarenclassificatie verdacht van verkeersdelicten en 13% van geweldsdelicten. Dit beeld is grotendeels vergelijkbaar met 2020 en 2021. In 2022 nam het aandeel verdachten van een Opiumwetdelict af: van ongeveer 4% in 2021 tot circa 2% van de als alcoholist geclassificeerde verdachten in 2022 (zie bijlage B11).
  • De groep verdachten met de gevarenclassificatie ‘harddrugsgebruiker’ bestond in 2022 uit 3.877 personen, merendeels mannen in de leeftijdscategorie 26 tot 65 jaar. In 2021 ging het om 3.970 personen. Het aantal verdachten met de gevarenclassificatie ‘harddrugsgebruiker’ daalt sinds 2016, toen het aantal verdachten met deze gevarenclassificatie 5.250 verdachten betrof.
  • Verdachten met de gevarenclassificatie ‘harddrugsgebruiker’ werden in 2022 vooral van vermogensmisdrijven (33%) verdacht. Het aandeel verdachten met deze gevarenclassificatie bleef ten opzichte van 2021 stabiel in 2022 voor vermogensdelicten, geweldsdelicten, Opiumwetdelicten en verkeersdelicten.
  • Verdachten kunnen ook de gevarenclassificatie ‘alcohol- en drugsgebruiker’ krijgen. In 2022 bestond deze groep uit 639 personen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2021 toen 619 verdachten met deze gevarenclassificatie werden geregistreerd. Tussen 2016 en 2021 daalde het aantal verdachten met deze gevarenclassificatie. In 2016 ging het om bijna 950 verdachten.
  • Ook verdachten met de classificatie ‘alcohol- en drugsgebruiker’ werden in 2022 vooral verdacht van vermogensdelicten (32%), geweldsdelicten (13%) en verkeersdelicten (12%). Het aandeel Opiumwetdelicten bij verdachten met deze gevarenclassificatie is de afgelopen jaren stabiel rond 5%.

Figuur 17.2.1 Type delict waarvan als ‘alcoholist’ geclassificeerde personen bij de politie worden verdacht, 2016-2022I, in %

Figuur 17.2.2 Type delict waarvan als ‘harddrugsgebruiker’ geclassificeerde personen bij de politie worden verdacht, 2016-2022I, in %

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.