GHB
HomeGHB9.8 Aanbod en markt

9.8 Aanbod en markt

9.8.1 Samenstelling

In het kort: Het aantal GHB-monsters dat bij testlocaties ingeleverd worden is sinds 2017 ongeveer stabiel, het gaat om ongeveer 1% van alle ingeleverde monsters. Het percentage GHB-monsters dat ook daadwerkelijk GHB bevat was in 2022 87,5%. De gemiddelde concentratie GHB was in 2022 429,8 mg/ml.

Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) monitort de consumentenmarkt van illegale drugs ​[1]​. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de analyse van stoffen die aanwezig zijn in drugsmonsters die consumenten bij instellingen voor verslavingszorg inleveren. Vloeistoffen, waaronder GHB en GBL, worden naar het lab verstuurd ter analyse, of getest met de FT-IR. Het blijkt dat GHB doorgaans verkocht wordt in hoge doseringen, hetgeen een extra risico vormt vanwege de smalle veiligheidsmarge van GHB.

Onderstaande tabel toont het aantal monsters met GHB van 2011 tot en met 2022. Een GHB-analyse is lange tijd een relatief dure analyse geweest, die daarom beperkt is gedaan. Sinds de introductie van de FT-IR methode voor GHB eind 2017 is de testcapaciteit uitgebreid, waardoor het aantal monsters iets is toegenomen.

 • Van de 184 als GHB gekochte monsters die in 2022 werden aangeleverd, zijn er 176 door het DIMS getest. Hiervan bevatte 87,5% ook daadwerkelijk GHB.
 • De vloeistoffen die inderdaad GHB bevatten en ook werden verkocht als GHB, bevatten gemiddeld 429,9 milligram GHB per milliliter vloeistof. GHB wordt vaak verkocht in buisjes van 5 milliliter, wat bij deze concentratie overeen zou komen met gemiddeld meer dan twee gram GHB per buisje. Voor de meeste mensen is dit een forse dosering. Vanwege de smalle veiligheidsmarge van GHB vormt dit een extra risico ​[2]​.
 • Hoewel GHB als zuivere vloeistof het vaakst wordt aangeleverd bij het DIMS, komt het ook steeds vaker voor dat GHB in een vloeibare mix met andere drugs wordt aangeleverd. Zo is in 2022 GHB 29 maal aangetroffen in monsters die verkocht waren als Blue 69, een mix van amfetamine, MDMA en GHB. Omdat dit een ander middel betreft, zijn de GHB-concentraties van deze vloeistoffen niet meegenomen in de bovengenoemde gemiddelde concentratie van vloeistoffen die verkocht zijn als (alleen) GHB. GHB-concentraties in mengsels zoals Blue 69 zijn doorgaans lager.

Tabel 9.8.1           Aantal monsters aangeleverd als GHB, 2011-2022.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Hutten N, Smit-Rigter L. Jaarbericht 2022 Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Utrecht: Trimbos-instituut; 2023.
 2. 2.
  Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs. Risicoschatting gamma-hydroxyboterzuur 2011. Bilthoven: CAM; 2011.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.