GHB
HomeGHB9.0 Laatste feiten en trends

9.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

GHB-gebruik ooit in het leven (2022)

1,8%

1,3%

2,3%

 • In 2022 heeft 1,8% van de volwassenen ooit in het leven GHB gebruikt, dat zijn 250.000 mensen. Lees meer…
 • Meer mannen hebben ervaring met GHB dan vrouwen. Lees meer…
 • Tussen 2015 en 2022 schommelde het ooitgebruik van GHB in de algemene bevolking tussen 1,3% en 1,9%. Lees meer…
 • Het ooitgebruik van GHB lag in 2022 het laagst onder volwassenen van 50 jaar en ouder. Lees meer…
 • GHB kent uiteenlopende groepen van gebruikers, variërend van uitgaande jongeren en jongvolwassenen tot thuisgebruikers en gemarginaliseerde groepen. Ook wordt het middel door mannen die seks hebben met mannen voor ‘chemsex’ gebruikt. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voorgezet onderwijs
12-16 jaar
ooit (2019)

0,3%

Hbo-wo-studenten
≥16 jaar
ooit (2023)

1%

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2023)

3,3%

 • Scholieren van het regulier onderwijs hebben weinig ervaring met GHB. Lees meer…
 • Het gebruik van GHB komt weinig voor onder studenten van het mbo, het hbo en de universiteit. Zowel op het mbo, het hbo, als op de universiteit is het ooitgebruik 1%. Lees meer…
 • Het gebruik van GHB komt relatief weinig voor onder jongeren en jongvolwassenen die uitgaan, al ligt het gebruik wel hoger vergeleken met leeftijdsgenoten in de algemene bevolking. De meeste uitgaanders gebruiken GHB incidenteel. Lees meer…

Hulpvraag en incidenten

 • GHB-verslaving gaat vaak samen met andere psychische stoornissen en de terugval na klinische detoxificatie is aanzienlijk. Lees meer…
 • Volgens de Monitor Drugsincidenten (MDI) speelde GHB in 2022 een rol in 16% van de geregistreerde drugsincidenten. Dit percentage is opvallend hoog, gezien het beperkte gebruik van GHB in de algemene bevolking. Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is tussen 2020 en 2022 zowel het aantal telefonische meldingen als het aantal internet raadplegingen over vergiftigingen door GHB/GBL gestegen. Lees meer…
 • Er is geen zicht op het aantal sterfgevallen waarbij GHB betrokken is. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.