GHB
HomeGHB9.8.2 Prijs

9.8.2 Prijs

In het kort: Er is weinig bekend over de prijs van GHB, er is geen landelijke data beschikbaar. De gemiddelde prijs van een liter GHB ligt historisch meestal tussen de 100 en 150 euro.

De Amsterdamse Antenne-monitor en het landelijke DIMS geven een indicatie van de prijs die een consument betaalt voor een enkele dosis GHB, een kwart liter, een halve liter, of een hele liter van dit middel. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de prijsontwikkeling vanaf 2011. In 2013 en 2014 waren de gegevens over de prijzen van GHB uit het DIMS niet beschikbaar vanwege een te laag aantal ingeleverde GHB-monsters. Ook voor 2018, 2019 en 2020 zijn deze gegevens niet beschikbaar uit het DIMS ​[1]​. De prijs voor GHB is lastig uit de DIMS data te halen, doordat het lastig is om op het huidige vragenformulier aan te geven voor welke hoeveelheid GHB de desbetreffende prijs is betaald. De prijzen in Amsterdam zijn daarbij mogelijk niet representatief voor de prijzen in de rest van Nederland.

 • In 2014 vond er in Amsterdam een stijging plaats in de prijs van GHB (zie onderstaande tabel). De prijs voor een hele liter GHB verdubbelde in Amsterdam bijna tussen 2011 en 2014 ​[2]​. Tussen 2015 en 2016 steeg in Amsterdam de prijs voor een liter GHB verder van tussen de 100 en 130 euro naar (in de meest gangbare prijsklasse) tussen de 140 en 150 euro ​[3]​. In 2017 stabiliseerde de prijs voor een liter GHB op tussen de 125 en 150 euro ​[4]​.
 • In 2018 leken de prijzen voor GHB weer terug op het niveau van 2010, met tussen de 25 en 45 euro voor een kwart liter GHB en tussen de 50 en 75 euro voor een halve liter GHB ​[5]​. In 2019 stabiliseerden de prijzen voor GHB in de meest gangbare prijsklassen op 40 euro voor een kwart liter, 70 euro voor een halve liter, en 100 euro voor een hele liter ​[6]​.
 • In 2021 lag de prijs van een liter GHB in Amsterdam tussen de 100-150 euro ​[7]​.

Tabel 9.8.2     Prijsontwikkeling in euro’sI van verschillende hoeveelheden GHB volgens de Amsterdamse Antenne-monitor en het landelijke DIMS, 2011-2020

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Hutten N, Smit-Rigter L. Jaarbericht 2022 Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Utrecht: Trimbos-instituut; 2023.
 2. 2.
  Benschop A, Nabben T, Korf DJ. Antenne 2014: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2015.
 3. 3.
  Nabben T, Luijk SJ, Benschop A, Korf DJ. Antenne 2016: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2017.
 4. 4.
  Nabben T, Luijk SJ, Korf DJ. Antenne 2017: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2018.
 5. 5.
  Korf DJ, Nabben T, Benschop A. Antenne 2018: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2019.
 6. 6.
  Nabben T, Benschop A. Antenne 2019: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2020.
 7. 7.
  Benschop A, Nabben T. Antenne Amsterdam 2021: Trends in gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam; 2022.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.