HomeGHB9.2 Gebruik: algemene bevolking

9.2 Gebruik: algemene bevolking

Let op: er zijn nieuwe kerncijfers over GHB-gebruik in 2021, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

Gegevensbronnen

Deze paragraaf beschrijft kerngegevens over het gebruik van GHB en/of GBL in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) 2020 (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

De coronapandemie heeft mogelijk invloed gehad op het gebruik van GHB in de algemene bevolking. Op basis van de cijfers uit de Gezondheidsenquête kunnen hierover echter geen uitspraken worden gedaan. De gegevens die worden gepresenteerd zijn namelijk door het hele jaar 2020 verzameld. Omdat vaak terug wordt gevraagd naar een periode van één jaar voor het afnemen van de vragenlijst (laatste-jaar-gebruik), hebben de cijfers deels betrekking op het gedrag van de deelnemers in het jaar 2019. Meer informatie over de impact van de coronapandemie op het gebruik van GHB is te vinden in § 9.1.2.

9.2.1 Kerncijfers en trends algemene bevolking

Kerncijfers 2020

In eerdere edities van de Nationale Drug Monitor is gerapporteerd over het gebruik van GHB. Apart werd naar het gebruik van GBL gevraagd. In aanvullende analyses werd gezien dat vrijwel alle GBL-gebruikers ook GHB-gebruikers zijn. Sinds 2020 is de vraagstelling daarom veranderd, en hebben onderstaande cijfers betrekking op het gebruik van GHB of GBL.

In de algemene Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder is het percentage GHB-gebruikers lager dan dat van ecstasy, cocaïne, en amfetamine. In 2020 had 1,9% van de volwassenen ervaring met GHB (zie onderstaande tabel). Een half procent had in het afgelopen jaar nog gebruikt. Dit komt neer op naar schatting 260 duizend volwassen Nederlanders die ooit GHB gebruikten, en bijna een kwart van hen deed dit nog in het laatste jaar.

Tabel 9.2.1           Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder. Peiljaar 2020

Trends in GHB-gebruik

Vanaf 2015 zijn vergelijkbare gegevens beschikbaar over het gebruik van GHB in de algemene Nederlandse bevolking in de leeftijdsgroep van 18 jaar en ouder (zie onderstaand figuur).

  • Het gebruik van GHB is sinds de start van de metingen in 2015 op hetzelfde niveau gebleven.
  • Een beschrijving van de trends in GHB-gebruik voor de leeftijdsgroepen 15-64 jaar en 15-34 jaar (de leeftijdsgroepen van het EMCDDA) is te vinden in bijlage A2.

Figuur 9.2.1          Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder vanaf 2015, naar geslacht

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.