GHB
HomeGHB9.2 Gebruik: volwassenen

9.2 Gebruik: volwassenen

9.2.1 Kerncijfers en trends volwassen bevolking

Let op: Er zijn nieuwe kerncijfers over GHB-gebruik in 2023, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

In het kort: In 2022 heeft 1,8% van de volwassen Nederlanders van 18 jaar en ouder ooit GHB gebruikt, dit komt neer op ongeveer 250 duizend mensen. Tussen 2015 en 2022 schommelde dit percentage tussen 1,3% en 1,9%. 

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerngegevens over het gebruik van GHB of GBL in de volwassen bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête. Deze enquête wordt jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) 2020. Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

Kerncijfers over GHB-gebruik in de bevolking van 18 jaar en ouder zijn vanaf 2015 beschikbaar. Voor meer informatie over de Gezondheidsenquête zie bijlage A1 en voor meer informatie over de Leefstijlmonitor zie bijlage A2.

Kerncijfers 2022

In eerdere edities van de Nationale Drug Monitor werd apart gerapporteerd over het gebruik van GHB en het gebruik van GBL. In aanvullende analyses werd echter gezien dat vrijwel alle GBL-gebruikers ook GHB-gebruikers zijn. Sinds 2020 is de vraagstelling in de enquête daarom veranderd, en hebben onderstaande cijfers betrekking op het gebruik van GHB al dan niet in combinatie met GBL. 

In 2022 had 1,8% van de volwassenen ervaring met GHB (zie onderstaande tabel) en 0,4% had in het afgelopen jaar nog gebruikt. Dit komt neer op naar schatting 250 duizend volwassen Nederlanders die ooit GHB gebruikten, en 50 duizend van hen deden dit nog in het laatste jaar. 

Tabel 9.2.1           Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder. Peiljaar 2020

Trends in GHB-gebruik

Vanaf 2015 zijn vergelijkbare gegevens beschikbaar over het gebruik van GHB in de algemene Nederlandse bevolking in de leeftijdsgroep van 18 jaar en ouder (zie onderstaand figuur).

  • Het gebruik van GHB is sinds de start van de metingen in 2015 op ongeveer hetzelfde niveau gebleven. Vanwege de lage percentages kunnen er verder geen conclusies worden verbonden aan de schommelingen tussen 2015 en 2022.

Figuur 9.2.1          Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder vanaf 2015, naar geslacht

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.