HomeKetamine14.5 Gebruik: internationale vergelijking

14.5 Gebruik: internationale vergelijking

14.5.1 Algemene bevolking internationaal

Gegevensbronnen

Het EMCDDA verzamelt geen gestandaardiseerde gegevens over het gebruik van ketamine in de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en Turkije. Wel zijn in het Europees Drugsrapport van 2022 schattingen van het gebruik van ketamine in een aantal Europese landen gerapporteerd. In de Verenigde Staten worden de gegevens over het drugsgebruik in de algemene bevolking verzameld door de SAMHSA. De cijfers uit het Verenigd Koninkrijk zijn afkomstig uit de British Crime Survey 2018 en 2020. Voor de bevolkingsonderzoeken geldt dat verschillen in peiljaar, meetmethoden en steekproeven een precieze vergelijking bemoeilijken. Van invloed is onder andere de leeftijdsgroep.  

Vergelijking tussen landen

 • In Nederland lag het percentage volwassenen (18+) dat ervaring heeft met ketamine in 2020 op 2,0%, het laatste-jaar-gebruik lag op 0,9% (zie § 14.2.1).
 • Recente schattingen van het gebruik van ketamine in het laatste jaar onder jongeren en jongvolwassenen (16-34 jaar) was 0,4% in Denemarken (2021) en 0,8% in Roemenië (2019) ​[1]​. Het is niet bekend wat de laatste-jaar-prevalentie onder deze leeftijdsgroep in Nederland is.
 • In het Verenigd Koninkrijk was er een sterke toename in het ketaminegebruik tussen 2016 en 2018 onder jongeren van 16-24 jaar. Sinds 2018 is de prevalentie gestabiliseerd (zie onderstaande tabel) ​[2]​.
 • In de Verenigde Staten had in 2019 1,5% van de bevolking van 18 jaar en ouder ooit ketamine gebruikt. Dit percentage is niet veranderd ten opzichte van 2018 ​[3]​.

Tabel 14.5.1 Gebruik van ketamine onder de algemene bevolking van een aantal landen. Verschillende leeftijdsgroepen

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  EMCDDA. European Drug Report 2022: Trends and Developments. Lisbon: Publications Office of the European Union; 2022.
 2. 2.
 3. 3.
  SAMHSA. Key substance use and mental health indicators in the United States: Results from the 2019 National Survey on Drug Use and Health. Rockville, MD: SAMHSA; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.