HomeKetamine14.5 Gebruik: internationale vergelijking

14.5 Gebruik: internationale vergelijking

14.5.1 Algemene bevolking internationaal

In het kort: Ketaminegebruik komt in Europa relatief weinig voor. Er zijn wel signalen dat het gebruik van ketamine in sommige landen, subgroepen, of settingen meer mainstream of een voorkeursdrug (‘drug of choice’) is geworden.

Snel naar:

Het EMCDDA verzamelt geen gestandaardiseerde gegevens over het gebruik van ketamine in de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en Turkije. Wel zijn in het Europees Drugsrapport van 2022 en 2023 schattingen van het gebruik van ketamine in een aantal Europese landen gerapporteerd ​[1,2]​. In de Verenigde Staten worden de gegevens over het drugsgebruik in de algemene bevolking verzameld door de Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) ​[3,4]​. De cijfers uit het Verenigd Koninkrijk zijn afkomstig uit de British Crime Survey ​[5]​. Voor de bevolkingsonderzoeken geldt dat verschillen in peiljaar, meetmethoden en steekproeven een precieze vergelijking bemoeilijken. Van invloed is onder andere de leeftijdsgroep.  

Vergelijking tussen landen in Europa

 • Het gebruik van ketamine komt in Europa relatief weinig voor. Ook het aantal cliënten dat in behandeling gaat voor problemen gerelateerd aan ketaminegebruik blijft over het algemeen laag. Er zijn wel signalen dat het gebruik van ketamine in sommige landen, subgroepen, of settingen meer mainstream is geworden ​[2]​, in Nederland bijvoorbeeld onder uitgaanders.
 • Ook de relatief grote hoeveelheid ketamine die in de afgelopen jaren in beslag is genomen en is gerapporteerd aan het EU Early Warning System, wijst op een constante beschikbaarheid van ketamine op sommige nationale drugsmarkten. Dit suggereert dat ketamine in sommige settingen een voorkeursdrug (‘drug of choice’) kan zijn geworden ​[2]​.
 • Recente schattingen van het gebruik van ketamine in het laatste jaar onder jongeren en jongvolwassenen (15-34 jaar) varieerden van 0,4% in Denemarken (2021, 16-34 jaar) tot 0,8% in Roemenië (2019) ​[1,2]​. In Nederland ging het in 2021 om 2,3% van de 15-34-jarigen.
 • Sinds 2018 worden in toenemende mate (vooral in Spanje) mengsels aangetroffen die worden verkocht als ‘pink cocaine’ of ‘tucibi’. Deze mengsels bevatten vaak ketamine en andere drugs zoals amfetaminen of MDMA. Sommige gebruikers zijn zich mogelijk niet bewust van het feit dat ze ketamine gebruiken ​[2]​. Bij het DIMS in Nederland werd dit mengsel ook voor het eerst in 2018 aangetroffen en daarna sporadisch onder een grote verscheidenheid aan namen: 2C, pink lady, pink panther, pink, pink cocaine, tucci, tuci en tusi.

Verenigd Koninkrijk

 • In het Verenigd Koninkrijk was er een sterke toename in het ketaminegebruik tussen 2016 en 2018 onder jongeren van 16-24 jaar. Sinds 2018 is de prevalentie gestabiliseerd ​[5]​.

Verenigde Staten

 • In 2021 had in de Verenigde Staten 1,8% van de bevolking van 18 jaar en ouder ooit ketamine gebruikt ​[4]​. In 2019 was dit 1,5% en in 2020 was dit 1,6% ​[3]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  EMCDDA. European Drug Report 2022: Trends and Developments. Lisbon: Publications Office of the European Union; 2022.
 2. 2.
  EMCDDA. European Drug Report 2023: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2023.
 3. 3.
  SAMHSA. 2020 NSDUH Detailed Tables [Internet]. 2021. Available from: https://www.samhsa.gov/data/report/2020-nsduh-detailed-tables
 4. 4.
  SAMHSA. Results from the 2021 National Suvey on Drug Use and Health: Detailed Tables [Internet]. 2022. Available from: https://www.samhsa.gov/data/report/2021-nsduh-detailed-tables
 5. 5.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.