HomeKetamine14.0 Laatste feiten en trends

14.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Ketaminegebruik in het laatste jaar (2020)

0,9%

0,5%

1,3%

 • In 2020 heeft 0,9% van de volwassenen in het laatste jaar ketamine gebruikt, dat zijn 130.000 mensen. Lees meer…
 • Meer mannen gebruiken ketamine dan vrouwen. Lees meer…
 • Tussen 2016 en 2020 is het gebruik van ketamine in de volwassen bevolking toegenomen. Lees meer…
 • Het laatste-jaar-gebruik van ketamine is het hoogst onder twintigers. Lees meer…
 • De meerderheid van de laatste-jaar-gebruikers gebruikt ketamine incidenteel. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

HBO-WO-studenten
>16 jaar
laatste jaar (2021)

5,8%

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2020)

22,1%

 • Het percentage MBO-HBO studenten dat in de afgelopen maand ketamine heeft gebruikt is tussen 2017 en 2021 (0,8%) gelijk gebleven. Er zijn signalen dat het gebruik van ketamine hoger is onder WO-studenten dan onder HBO-studenten. Lees meer…
 • Onder uitgaanders is het laatste-jaar-gebruik van ketamine in 2020 fors toegenomen. Ketamine wordt het vaakst (bij vrienden) thuis of tijdens een huisfeest gebruikt, maar ook op festivals. Lees meer…

Hulpvraag en incidenten

 • Het aantal gezondheidsincidenten met ketamine lijkt in 2021 toe te nemen volgende de Monitor Drugsincidenten (MDI). Ketamine-intoxicaties worden doorgaans gemeld door EHBO-posten, maar steeds vaker ook door ziekenhuizen. Ketamine-intoxicaties worden doorgaans gemeld door EHBO-posten, maar steeds vaker ook door ziekenhuizen. Twee derde van de gevallen betreft mengintoxicaties met andere drugs. Lees meer…
 • Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) werd in 2021 opnieuw vaker een telefonisch informatieverzoek bij een potentiële intoxicatie gedaan. Ook het aantal risicoanalyses dat online werd opgevraagd steeg opnieuw. Lees meer…
 • Op langere termijn kan ketamine typische en soms ernstige klachten veroorzaken aan de urinewegen; ook zware buikkrampen, verslechtering van geheugen, psychische problemen en verslaving komen voor. Lees meer…

Aanbod en markt

 • In 2021 was het aandeel ketaminepoeders aangeleverd bij het DIMS, na een stijging tussen 2012 en 2020, voor het eerst afgenomen. Deze daling zette door in 2022. Lees meer…
 • De concentratie ketamine in poeders die werden verkocht als ketamine, is hoog en steeg de laatste jaren licht. Daarnaast wordt vaker een vervuiling met levamisol aangetroffen. Lees meer…
 • In 2022 kostte een gram ketamine gemiddeld 25,- euro. De gemiddelde prijs voor een gram ketamine ligt in de afgelopen 10 jaar ongeveer op dit niveau. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.