HomeKetamine14.0 Laatste feiten en trends

14.0 Laatste feiten en trends

De laatste feiten en trends over ketamine zijn:

  • In 2020 heeft 2,0% van de volwassen bevolking ooit ketamine gebruikt en 0,9% deed dit in het afgelopen jaar. Vergeleken met 2018 is het gebruik van ketamine gestegen (§ 14.2.1).
  • Het gebruik van ketamine in de algemene bevolking komt het meest voor onder 20-24 jarigen en 25-29 jarigen (§ 14.2.2).
  • Het ooitgebruik onder MBO en HBO studenten ligt in 2019 op hetzelfde niveau als in 2017 (§ 14.3.2).
  • Uit Het Grote Uitgaansonderzoek 2020 blijkt dat het gebruik van ketamine tussen 2016 en 2019 flink is gestegen (§ 14.3.3). Onderzoek naar de impact van de coronacrisis in 2020 suggereert dat het gebruik ook tijdens de coronacrisis gelijk is gebleven, maar dat de patronen van het gebruik wel zijn veranderd: sommigen zijn minder gaan gebruiken terwijl anderen juist méér zijn gaan gebruiken (§ 14.1.2).
  • Tussen 2015 en 2019 nam het aandeel ketamine-intoxicaties gemeld door EHBO’s op grootschalige feesten toe. Vanwege het grotendeels uitblijven van (legale) feesten door de coronamaatregelen, nam het aantal meldingen van ketamine-intoxicaties in 2020 sterk af. Vergeleken met 2019 bleef het aandeel ketamine-intoxicaties bij ambulancediensten en ziekenhuizen in 2020 echter stabiel (§ 14.6.2).
  • Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum werd in 2020 opnieuw vaker een telefonisch informatieverzoek bij een potentiële intoxicatie gedaan. Ook het aantal risicoanalyses dat online werd opgevraagd steeg (§ 14.6.2).
  • In het coronajaar 2020 is het aandeel ketamine aangeleverd bij DIMS verder gestegen naar 5,2%. Deze stijging is echter mogelijk toe te schrijven aan een daling in het aantal ecstasytabletten dat werd ingeleverd bij een testlocatie (§ 14.8.1).
  • Een zorgwerkende trend is de toename in 2020 in het percentage ketaminemonsters dat versneden wordt met een (gemiddeld hoge dosis) levamisol, een versnijdingsmiddel bekend van de cocaïnemarkt (§ 14.8.1).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.