HomeKetamine14.0 Laatste feiten en trends

14.0 Laatste feiten en trends

De laatste feiten en trends over ketamine zijn:

  • In 2020 heeft 2,0% van de volwassen bevolking ooit ketamine gebruikt en 0,9% deed dit in het afgelopen jaar. Vergeleken met 2018 is het gebruik van ketamine gestegen (§ 14.2.1).
  • Het gebruik van ketamine in de algemene bevolking komt het meest voor onder 20-24 jarigen en 25-29 jarigen (§ 14.2.2).
  • Het ooitgebruik onder MBO en HBO studenten ligt in 2019 op hetzelfde niveau als in 2017 (§ 14.3.2).
  • Uit Het Grote Uitgaansonderzoek 2020 blijkt dat het gebruik van ketamine tussen 2016 en 2019 flink is gestegen (§ 14.3.3). Onderzoek naar de impact van de coronacrisis in 2020 suggereert dat het gebruik ook tijdens de coronacrisis gelijk is gebleven, maar dat de patronen van het gebruik wel zijn veranderd: sommigen zijn minder gaan gebruiken terwijl anderen juist méér zijn gaan gebruiken (§ 14.1.2).
  • Tussen 2015 en 2019 nam het aandeel ketamine-intoxicaties gemeld door EHBO’s op grootschalige feesten toe. Vanwege het grotendeels uitblijven van (legale) feesten door de coronamaatregelen, nam het aantal meldingen van ketamine-intoxicaties in 2020 sterk af. Vergeleken met 2019 bleef het aandeel ketamine-intoxicaties bij ambulancediensten en ziekenhuizen in 2020 echter stabiel (§ 14.6.2).
  • Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum werd in 2021 opnieuw vaker een telefonisch informatieverzoek bij een potentiële intoxicatie gedaan. Ook het aantal risicoanalyses dat online werd opgevraagd steeg opnieuw (§ 14.6.2).
  • Tussen 2012 en 2020 is het aandeel ketaminemonsters aangeleverd bij het DIMS gestegen. In 2021 daalde dit aandeel weer (§ 14.8).
  • De concentratie ketamine in poeders die werden verkocht als ketamine, is hoog en steeg de laatste jaren licht. Daarnaast wordt vaker een vervuiling met levamisol aangetroffen (§ 14.8).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.