HomeKetamine14.2 Gebruik: algemene bevolking

14.2 Gebruik: algemene bevolking

14.2.1 Kerncijfers en trends algemene bevolking

In het kort: In 2020 heeft 2,0% van de volwassen bevolking ooit ketamine gebruikt en 0,9% deed dit in het afgelopen jaar. Vergeleken met 2018 is het gebruik van ketamine gestegen.

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerngegevens over het gebruik van ketamine in de volwassen bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor, die in 2016, 2018 en 2020 is uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. De LSM-A is een onderzoek dat parallel loopt aan de Gezondheidsenquête en dieper ingaat op het gebruik van alcohol, drugs, tabak en andere middelen (bijlage A1 en A2). In 2020 zijn er geplande en ongeplande wijzigingen in de dataverzameling van de LSM-A geweest, zie hiervoor bijlage A2.

De coronapandemie heeft mogelijk invloed gehad op het gebruik van ketamine in de algemene bevolking. Op basis van de cijfers uit de LSM-A kunnen hierover echter geen uitspraken worden gedaan. De gegevens die worden gepresenteerd zijn namelijk door het hele jaar 2020 verzameld. Omdat vaak terug wordt gevraagd naar een periode van één jaar voor het afnemen van de vragenlijst (laatste-jaar-gebruik), hebben de cijfers deels betrekking op het gedrag van de deelnemers in het jaar 2019. Meer informatie over de impact van de coronapandemie op het gebruik van ketamine leest u in § 14.1.2.

Kerncijfers 2020

In 2020 had naar schatting een op de vijftig volwassenen ooit in het leven wel eens ketamine gebruikt. Dat komt neer op ongeveer 280 duizend Nederlanders. In het laatste jaar had 0,9% ketamine gebruikt en in de laatste maand 0,2%. Het gebruik ligt lager dan van stimulerende middelen zoals ecstasy en cocaïne.

Tabel 14.2.1 Percentage en absoluut aantal ketaminegebruikers in de bevolking van 18 jaar en ouder. Peiljaar 2020

Trends in gebruik

Vanaf 2016 zijn vergelijkbare gegevens beschikbaar over het gebruik van ketamine in de algemene bevolking in de leeftijdsgroep van 18 jaar en ouder (zie ook bijlage A2). Het gebruik werd gemeten in 2016, 2018 en 2020.

  • Het ooit- en laatste-jaar-gebruik van ketamine onder volwassenen is in 2020 toegenomen vergeleken met de vorige peilingen in 2016 en 2018.
  • Het ooitgebruik van ketamine steeg van 1,2% in 2018 naar 2,0% in 2020 en het laatste-jaar-gebruik nam toe van 0,6% naar 0,9%.
  • De stijging in het gebruik is met name te zien onder mannen, twintigers (vooral twintigers tussen 25 en 29 jaar oud) en mensen in (zeer) sterk stedelijke gebieden.
  • De gevonden stijging in het gebruik komt overeen met de eerdere signalen voor een toename van ketaminegebruik. Het aandeel ketaminemonsters dat bij het DIMS wordt ingeleverd nam de afgelopen jaren toe (§ 14.8), evenals het aandeel incidenten met ketamine bij EHBO’s op festivals en feesten (§ 14.6). Ook werd een toename in gebruik gesignaleerd onder uitgaanders (zie § 14.3.3).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.