HomeKetamine14.8 Aanbod en markt

14.8 Aanbod en markt

14.8.1 Kwaliteit en samenstelling

Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) is een landelijk netwerk van testlocaties met als doel inzicht te krijgen in de markt van illegale drugs. Het DIMS biedt gebruikers de mogelijkheid drugs te laten testen op inhoud. Gebruikers weten op die manier wat voor stoffen hun drugs bevatten, en het DIMS gebruikt deze data om de markt te monitoren en te waarschuwen als dat nodig is ​[1]​.

Een deel van de drugsmonsters die worden ingeleverd wordt herkend bij het inleverpunt zelf. Monsters met onbekende samenstelling en alle monsters in poedervorm, zoals cocaïne, worden doorgestuurd naar het laboratorium voor chemische analyse. Sinds 2017 worden ketaminepoeders op het Trimbos-instituut geanalyseerd met een FT-IR (Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie).

Ketaminemonsters bij het DIMS

 • In 2019 was 4,2% van het totaal aantal monsters bij het DIMS aangekocht als ketamine, in 2016 was dit nog 2,7%. In het coronajaar 2020 is het aandeel ketamine aangeleverd bij DIMS verder gestegen naar 5,2% ​[1]​.
 • Deze stijging is echter mogelijk te wijden aan een daling in het aantal ecstasytabletten dat werd ingeleverd bij een testlocatie. Ecstasy is veruit de meest aangeleverde drug, maar door de coronamaatregelen werd er minder ecstasy gebruikt ​[2]​. Door deze daling nam mogelijk het aandeel ketamine op het totaal van alle drugs, iets toe. De komende jaren zullen uitwijzen of deze stijging blijvend is.
 • Ketamine komt vrijwel uitsluitend voor in poedervorm. Van de in totaal 430 monsters die in 2020 aangeleverd werden als ketamine betroffen er 429 poeders- of kristallen. 1 monster werd aangeleverd als capsule.

Samenstelling

De concentratie ketamine die aanwezig is in poeders verkocht als ketamine is hoog en vertoont de laatste jaren een lichte stijging.

 • In 2020 bevatte een ketamine poeder gemiddeld voor 79,5% daadwerkelijk het actieve bestandsdeel ketamine. Omdat ketamine altijd in de verbinding ketaminehydrochloride voorkomt, is de maximale zuiverheid van het ketaminedeel 87%. De rest van het poeder wordt dan ingenomen door de hydrochloride-groep (HCl).
 • De gemiddelde concentratie van ketamine ligt iets onder de range waarbinnen de (middelste) helft van de ketaminepoeders valt. Deze range ligt tussen 80% en 87%. Dit betekent dat er een aantal ketaminepoeders een zeer lage concentratie ketamine bevatte, waardoor het gemiddelde lager uitkwam. 

Het percentage aangeleverde ketamine dat ook daadwerkelijk ketamine bevat is stabiel hoog sinds 2018. Wel wordt vaker een vervuiling met levamisol aangetroffen.

 • Van de monsters die in 2020 als ketamine werden aangeboden, bevatte 89,3% ook daadwerkelijk ketamine.
 • Vervuilingen kunnen alleen getest worden wanneer een ketaminemonster in het laboratorium wordt onderzocht. Een vervuiling die sinds 2019 wat vaker voorkomt is levamisol, een versnijdingsmiddel bekend van de cocaïnemarkt. In 2018 bevatte 0,2% van de ketaminepoeders levamisol, in 2020 is dit 4,0%.
 • De poeders bevatten dan ook direct een hoge concentratie levamisol: 47,4%. Ter vergelijking: 32,7% van de cocainepoeders bevatte levamisol met een gemiddelde concentratie van 12,5%. Vanaf 10% levamisol raadt het DIMS gebruik van samples af vanwege de negatieve effecten van levamisol zoals de ondermijning van het immuunsysteem.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Vrolijk R, Smit-Rigter L. Jaarbericht 2020 Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.
 2. 2.
  Van Beek RJJ, Van Miltenburg CJA, Blankers M, Van Laar M. Factsheet: Uitgaansgedrag en middelengebruik tijdens de coronapandemie. Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.