HomeKetamine14.8 Aanbod en markt

14.8 Aanbod en markt

14.8.1 Kwaliteit en samenstelling

In het kort: Het aandeel bij testlocaties aangeboden ketaminemonsters schommelt de afgelopen tien jaar tussen de 2% en 5%. In het absolute aantal ingeleverde monsters was tot 2019 sprake van een stijging, maar die heeft zich daarna niet doorgezet. De concentratie ketamine in ketamine-poeders is al jaren stabiel. Het percentage ketaminemonsters dat ketamine bevat is de afgelopen tien jaar gestegen tot een percentage rond de 90%. Een vervuiling die vanaf 2019 wat vaker voorkomt is levamisol.

Snel naar:

Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) is een landelijk netwerk van testlocaties met als doel inzicht te krijgen in de markt van illegale drugs. Het DIMS biedt gebruikers de mogelijkheid drugs te laten testen op inhoud. Gebruikers weten op die manier wat voor stoffen hun drugs bevatten, en het DIMS gebruikt deze data om de markt te monitoren en te waarschuwen als dat nodig is ​[1]​.

Een deel van de drugsmonsters die worden ingeleverd wordt herkend bij het inleverpunt zelf. Monsters met onbekende samenstelling en alle monsters in poedervorm, zoals ketamine, worden doorgestuurd naar het laboratorium voor chemische analyse. Sinds 2017 worden ketaminepoeders op het Trimbos-instituut geanalyseerd met een FT-IR (Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie).

Ketaminemonsters bij het DIMS

 • In 2022 was 2,7% van het totaal aantal monsters bij het DIMS aangekocht als ketamine.
 • In de afgelopen tien jaar heeft het aantal ketaminemonsters een redelijke groei doorgemaakt, zowel in absolute aantallen als in vergelijking met het (toenemende) totaal. In 2021 is het aandeel ketaminemonsters voor het eerst iets afgenomen. Deze daling zette door in 2022.

Samenstelling van ketaminemonsters

 • In 2022 bevatte 87,8% van de als ketamine verkochte monsters daadwerkelijk de stof ketamine.
 • De gemiddelde concentratie ketamine was 78,7%. Omdat ketamine altijd in de verbinding ketaminehydrochloride voorkomt, is het maximale volumepercentage van het ketaminedeel 87%. De rest van het poeder wordt dan ingenomen door de hydrochloride-groep (HCl).

 • Het percentage aangeleverde ketamine dat ook daadwerkelijk ketamine bevat is stabiel hoog sinds 2018 (rond de 90%), 87,8% in 2022.
 • Vervuilingen kunnen alleen getest worden wanneer een ketaminemonster in het laboratorium wordt onderzocht. Een vervuiling die vanaf 2019 wat vaker voorkomt is levamisol, een versnijdingsmiddel bekend van de cocaïnemarkt (lees meer over de cocaïnemarkt op deze pagina). Sinds 2018 is het aantal ketaminepoeders dat levamisol bevat gestegen gestegen tot 3,8% in 2022. De poeders bevatten dan ook direct een hoge concentratie levamisol: 44,5%. Ter vergelijking: 26,4% van de cocaïnepoeders bevatte levamisol, met een gemiddelde concentratie van 11,0%. Vanaf 10% levamisol raadt het DIMS gebruik af vanwege de negatieve effecten van levamisol zoals de ondermijning van het immuunsysteem.
 • Naast levamisol zijn de meest voorkomende vervuilingen in ketamine: 2-fluor-deschloorketamine, 3-MMC, cocaïne en deschloorketamine (allemaal 5,7%).

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Hutten N, Smit-Rigter L. Jaarbericht 2022 Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Utrecht: Trimbos-instituut; 2023.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.