HomeKetamine14.8 Aanbod en markt

14.8 Aanbod en markt

14.8.1 Kwaliteit en samenstelling

In het kort: In de afgelopen tien jaar is het aantal ketaminemonsters aangeleverd bij het DIMS gestegen. In 2021 is het aandeel ketaminemonsters voor het eerst weer iets afgenomen. De concentratie ketamine die aanwezig is in poeders verkocht als ketamine is hoog en vertoont de laatste jaren een lichte stijging. Het percentage aangeleverde ketamine dat ook daadwerkelijk ketamine bevat is stabiel hoog sinds 2018. Wel wordt vaker een vervuiling met levamisol aangetroffen.

Snel naar:

Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) is een landelijk netwerk van testlocaties met als doel inzicht te krijgen in de markt van illegale drugs. Het DIMS biedt gebruikers de mogelijkheid drugs te laten testen op inhoud. Gebruikers weten op die manier wat voor stoffen hun drugs bevatten, en het DIMS gebruikt deze data om de markt te monitoren en te waarschuwen als dat nodig is ​[1]​.

Een deel van de drugsmonsters die worden ingeleverd wordt herkend bij het inleverpunt zelf. Monsters met onbekende samenstelling en alle monsters in poedervorm, zoals ketamine, worden doorgestuurd naar het laboratorium voor chemische analyse. Sinds 2017 worden ketaminepoeders op het Trimbos-instituut geanalyseerd met een FT-IR (Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie).

Ketaminemonsters bij het DIMS

  • In 2021 was 4,1% van het totaal aantal monsters bij het DIMS aangekocht als ketamine, in 2016 was dit nog 2,7%.
  • In de afgelopen tien jaar heeft het aantal ketaminemonsters een redelijke groei doorgemaakt, zowel in absolute aantallen als in vergelijking met het (toenemende) totaal. In 2021 is het aandeel ketaminemonsters voor het eerst weer iets afgenomen.

Samenstelling

De concentratie ketamine die aanwezig is in poeders verkocht als ketamine is hoog en vertoont de laatste jaren een lichte stijging.

  • In 2021 bevatte 88,2% van de als ketamine verkochte monsters daadwerkelijk de stof ketamine.
  • De gemiddelde concentratie ketamine was 79,3%. Omdat ketamine altijd in de verbinding ketaminehydrochloride voorkomt, is de maximale zuiverheid van het ketaminedeel 87%. De rest van het poeder wordt dan ingenomen door de hydrochloride-groep (HCl).
  • De gemiddelde concentratie van ketamine ligt iets onder de range waarbinnen de (middelste) helft van de ketaminepoeders valt. Deze range ligt tussen 80% en 83%. Dit betekent dat er een aantal ketaminepoeders een zeer lage concentratie ketamine bevatte, waardoor het gemiddelde lager uitkwam. 

Het percentage aangeleverde ketamine dat ook daadwerkelijk ketamine bevat is stabiel hoog sinds 2018. Wel wordt vaker een vervuiling met levamisol aangetroffen.

  • Vervuilingen kunnen alleen getest worden wanneer een ketaminemonster in het laboratorium wordt onderzocht. Een vervuiling die sinds 2019 wat vaker voorkomt is levamisol, een versnijdingsmiddel bekend van de cocaïnemarkt. Sinds 2018 is het aantal ketaminepoeders dat levamisol bevat gestegen gestegen van 0,2% naar 4,0% in 2020. In 2021 bevatte 2,9% van de ketaminepoeders levamisol.
  • De poeders bevatten dan ook direct een hoge concentratie levamisol: 62%. Ter vergelijking: 30,9% van de cocaïnepoeders bevatte levamisol, met een gemiddelde concentratie van 10,6%. Vanaf 10% levamisol raadt het DIMS gebruik af vanwege de negatieve effecten van levamisol zoals de ondermijning van het immuunsysteem.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Vrolijk R, Smit-Rigter L. Jaarbericht 2021 Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Utrecht: Trimbos-instituut; 2022.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.