HomeKetamine14.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

14.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

14.3.1 Kerncijfers en trends scholieren regulier onderwijs

Kerncijfers over het gebruik van middelen onder scholieren (12-16 jaar) worden om de twee jaar alternerend gemeten in het Peilstationsonderzoek scholieren en de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-studie. Het gebruik van ketamine is niet gemeten onder deze scholieren.

Er zijn wel gegevens beschikbaar over het gebruik van ketamine onder specifieke groepen jongeren en jongvolwassenen.

  • § 14.3.2 beschrijft in gegevens over het gebruik van ketamine op basis van onder andere landelijke onderzoek naar middelengebruik onder een representatieve steekproef van studenten van het HBO en MBO en studenten van het HBO en de universiteit.
  • In § 14.3.3 en § 14.4.4 worden gegevens gepresenteerd van uiteenlopende landelijke, regionale en lokale onderzoeken in verschillende groepen (kwetsbare) jongeren en jongvolwassenen waarvan uit eerder onderzoek bekend is dat zij meer dan hun doorsnee leeftijdsgenoten middelen gebruiken. Het gebruik van ketamine lijkt volgens de gegevens nog steeds het meest voor te komen onder jongeren en jongvolwassenen die uitgaan. Nieuw onderzoek laat ook zien dat er een toenemende belangstelling voor ketamine is onder bepaalde groepen risicojongeren.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.