HomeADHD-medicatie15.7.2 Sterfte

15.7.2 Sterfte

Er zijn geen gestandaardiseerde cijfers beschikbaar over het aantal sterfgevallen veroorzaakt door ADHD-medicijnen in Nederland.

  • Het Bijwerkingencentrum Lareb meldt wel 3 sterfgevallen die met het ADHD-medicijn Ritalin in verband worden gebracht ​[1]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Lareb B. Ritalin (methylfenidaat) [Internet]. 2017. Available from: https://www.lareb.nl/nl/databank/Result?drug=RITALIN %28METHYLFENIDAAT%29&formGroup=Tablet&atc=N06BA04

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.