HomeTabak12.5.2 Incidenten

12.5.2 Incidenten

Informatieverzoeken over intoxicaties

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) voorziet artsen en andere hulpverleners van informatie over de mogelijke gezondheidseffecten en behandeling van acute vergiftiging ​[1]​. Het NVIC registreert het aantal telefonisch gemelde blootstellingen aan diverse middelen en het aantal internet raadplegingen. In 2020 werden vergiftigingen door nicotinezakjes gemeld.

  • Van de Nederlandse bevolking heeft 0,6% ooit nicotinezakjes gebruikt, 0,3% van de 13-17-jarigen en 1,3% van de 18-24-jarigen ​[1]​.
  • In 2020 werden 10 blootstellingen aan nicotinezakjes gemeld. In de meeste gevallen waren de nicotinezakjes daarbij per ongeluk ingeslikt. De gezondheidsklachten waren misselijkheid, braken, duizeligheid, transpireren, spiertrillingen, bleekheid, een versnelde en onregelmatige hartslag of een vertraagde hartslag, verwardheid en lage spierspanning ​[1]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Nugteren-van Lonkhuyzen JJ, Van Velzen AG, Mulder-Spijkerboer HN, Visser CC, Dijkman MA, Kan AA, et al. Acute vergiftigingen bij mens en dier: NVIC Jaaroverzicht 2020: NVIC Rapport 01/2021. Utrecht: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), Divisie Vitale Functies, Universitair Medisch Centrum Utrecht; 2021.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.