HomeTabak12.2 Gebruik: volwassenen

12.2 Gebruik: volwassenen

12.2.1 Kerncijfers en trends volwassen bevolking

Let op: er zijn nieuwe kerncijfers over roken in 2023, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

In het kort: Bijna één op de vijf (18,9%) volwassen Nederlanders rookt en 13,1% rookt dagelijks. Dit zijn ongeveer 2,6 miljoen rokers en bijna twee miljoen dagelijkse rokers. De afgelopen jaren daalt het percentage rokers en tussen 2021 en 2022 is het percentage rokers verder gedaald.

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van tabak in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut​. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

Kerncijfers over roken in de bevolking van 18 jaar en ouder zijn vanaf 2014 beschikbaar. Voor meer informatie over de Gezondheidsenquête zie bijlage A1 en voor meer informatie over de Leefstijlmonitor zie bijlage A2.

Indicatoren voor gebruik

De totale groep van mensen die roken omvat mensen die aangeven ”weleens” te roken, ongeacht de frequentie. Het gaat hierbij om zowel dagelijkse als niet-dagelijkse rokers. Dagelijks roken wordt daarnaast apart gerapporteerd. De indicatoren voor het roken wijken hiermee af van de indicatoren die doorgaans voor andere leefstijlgedragingen worden gebruikt, namelijk het ooitgebruik, het laatste-jaar-gebruik, en het laatste-maand-gebruik.

Kerncijfers 2022

Bijna een vijfde deel van de bevolking van 18 jaar en ouder (18,9%) rookte in 2022 (zie onderstaande tabel). Bijna zeven van de tien mensen die rookten (69,6%) rookte dagelijks; dit komt neer op 13,1% van de hele bevolking van 18 jaar en ouder. Omgerekend naar de bevolking van 18 jaar en ouder waren er naar schatting ongeveer 2,6 miljoen rokers en waren er bijna twee miljoen dagelijkse rokers (zie onderstaande tabel). In 2022 was van de Nederlanders van 18 jaar en ouder 32,8% een ex-roker en had 48,4% nooit gerookt.

Trends in roken

  • Gekeken vanaf 2015 is er sprake van een dalende trend (zie onderstaande figuren). Tussen 2015 en 2021 daalde het percentage mensen dat rookte van 26,3% naar 20,6% en tussen 2021 en 2022 daalde het percentage verder door naar 18,9%.
  • Het percentage mensen dat dagelijks rookte daalde tussen 2015 en 2021 van 19,5% naar 15,2% en daalde tussen 2021 en 2022 verder door van 15,2% naar 13,1%.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.