HomeTabak12.0 Laatste feiten en trends

12.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Roken in het laatste jaar (2021)

20,6% rookt wel eens
15,2% rookt dagelijks

16,6% rookt wel eens
12,2% rookt dagelijks

23,9% rookt wel eens
18,2% rookt dagelijks

 • In 2021 rookte 20,6% van de volwassenen en 15,2% rookte dagelijks, dat zijn 2.850.000 rokers en 2.110.000 dagelijkse rokers. Lees meer…
 • Meer mannen roken dan vrouwen. Lees meer…
 • 32,8% van de volwassen rokers deed een stoppoging. Lees meer…
 • In 2021 gebruikte 1,4% van de volwassenen regelmatig de e-sigaret. Lees meer…
 • De daling is gestagneerd. Lees meer…
 • Roken en dagelijks roken komt het minst voor onder ouderen vanaf 75 jaar. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Scholieren
12-16 jaar
(2021)

17,2% ooit gerookt
2,5% rookt dagelijks

Uitgaanders
16-35 jaar
(2020)

60,4% laatste jaar gerookt
23,0% rookt dagelijks

 • Onder scholieren van het voortgezet onderwijs is in 2019 en 2021 de dalende trend in het roken gestopt. In het speciaal onderwijs lag in 2019 het percentage rokers het hoogst in het onderwijs in cluster 4, dit is het speciaal onderwijs aan leerlingen met psychische stoornissen en/of gedragsproblemen. Lees meer…
 • Onder studenten van het MBO en het HBO daalde tussen 2017 en 2019 het percentage rokers van tabak, maar tussen 2019 en 2021 was deze daling gestopt. Het percentage dagelijkse rokers van tabak lag hoger op het HBO vergeleken met de universiteit, en lag hoger onder studenten met een belemmerende psychische stoornis. Lees meer…
 • Onder uitgaanders worden hoge percentages rokers aangetroffen. Lees meer…

Internationale vergelijking

 • In 2019 lag het percentage rokers onder scholieren van 15-16 jaar in Nederland onder het (ongewogen) gemiddelde van 35 Europese landen. Lees meer…

Ziekte en sterfte

19.272
sterf-gevallen

7.506

11.766


8.387
longkanker

3.212

5.175


5.248
COPD

2.359

2.889


1.170
CAD

301

869


693
hartfalen

304

389


547
beroerte

194

353

 • In Nederland is 9,4% van de totale ziektelast toe te schrijven aan roken. Lees meer…
 • In 2019 overleden in Nederland meer dan 19.000 mensen van 20 jaar en ouder aan de directe gevolgen van roken. Tussen 2013 en 2019 is dit aantal vrij stabiel gebleven. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.