HomeTabak12.0 Laatste feiten en trends

12.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Roken in het laatste jaar (2022)

18,9% rookt wel eens
13,1% rookt dagelijks

15,2% rookt wel eens
10,9% rookt dagelijks

22,7% rookt wel eens
15,5% rookt dagelijks

 • In 2022 rookte 18,9% van de volwassenen en 13,1% rookte dagelijks, dat zijn 2.650.000 rokers en 1.840.000 dagelijkse rokers. Lees meer…
 • De afgelopen jaren daalt het percentage rokers en tussen 2021 en 2022 is het percentage rokers verder gedaald. Lees meer…
 • Meer mannen roken dan vrouwen. Lees meer…
 • Het percentage volwassenen dat rookt is hoger onder jongeren. Lees meer…
 • 32,8% van de volwassen rokers deed een stoppoging. Lees meer…
 • In 2022 gebruikte 2,8% van de volwassenen een-sigaret, 1% dagelijks en 1,8% niet-dagelijks. Lees meer…
 • In 2022 werd 8% van de volwassen niet-rokers binnen een huis of gebouw regelmatig blootgesteld aan de tabaksrook van een ander. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Scholieren
12-16 jaar
(2021)

17,2% ooit gerookt
2,5% rookt dagelijks

Hbo-wo-studenten
≥16 jaar
(2023)

10% ooit gerookt
3% rookt regelmatig
6% rookt dagelijks

Uitgaanders
16-35 jaar
(2023)

58,9% laatste jaar gerookt
22,0% rookt dagelijks

 • Onder scholieren van het voortgezet onderwijs is in 2019 en 2021 de dalende trend in het roken gestopt. In het speciaal onderwijs lag in 2019 het percentage rokers het hoogst in het onderwijs in cluster 4, dit is het speciaal onderwijs aan leerlingen met psychische stoornissen en/of gedragsproblemen. Lees meer…
 • Onder 16-18-jarige studenten van het mbo en het hbo daalde tussen 2017 en 2019 het percentage rokers van tabak, maar tussen 2019 en 2021 was deze daling getopt. Op het hbo en de universiteit (16 jaar en ouder) samengenomen daalde het percentage dagelijkse rokers van 8% in 2021 naar 6% in 2023. Onder de hbo-studenten (7%) ligt het percentage dagelijkse rokers hoger dan onder de universiteitsstudenten (5%). Lees meer…
 • Onder uitgaanders worden hoge percentages rokers aangetroffen. In 2023 rookte 58,9% van de uitgaanders, 22,0% rookte dagelijks. De vape/e-sigaret werd door de helft (50,2%) van de uitgaanders in 2023 gebruikt en de waterpijp door 11,0%. Lees meer…

Internationale vergelijking

 • In 2019 lag het percentage rokers onder scholieren van 15-16 jaar in Nederland onder het (ongewogen) gemiddelde van 35 Europese landen. Lees meer…

Ziekte en sterfte

19.272
sterf-gevallen

7.506

11.766


8.387
longkanker

3.212

5.175


5.248
COPD

2.359

2.889


1.170
CAD

301

869


693
hartfalen

304

389


547
beroerte

194

353

 • In Nederland is 9,4% van de totale ziektelast toe te schrijven aan roken. Lees meer…
 • In 2019 overleden in Nederland meer dan 19.000 mensen van 20 jaar en ouder aan de directe gevolgen van roken. Tussen 2013 en 2019 is dit aantal vrij stabiel gebleven. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.