HomeSlaap- en kalmeringsmiddelen10.0 Laatste feiten en trends

10.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen met en (ook) zonder recept (2020)

9,3% met/zonder recept
3,2% (ook) zonder recept

12,1% met/zonder recept
3,9% (ook) zonder recept

6,3% met/zonder recept
2,5% (ook) zonder recept

 • In 2020 heeft 9,3% van de volwassenen in het laatste jaar slaap- en kalmeringsmiddelen gebruikt, dat zijn 280.000 mensen. 410.000 mensen (3,2%) van hen deden dat (ook) zonder recept. Lees meer…
 • Meer vrouwen gebruiken slaap- en kalmeringsmiddelen dan mannen. Lees meer…
 • Het percentage volwassenen dat in het laatste jaar slaap- en kalmeringsmiddelen daalde tussen 2016 en 2020 in lichte mate. Het gebruik zonder recept is echter niet gedaald. Lees meer…
 • In 2019 is het aantal verstrekkingen van benzodiazepinen opnieuw gedaald. Lees meer…
 • In 2020 heeft van de 40-plussers ongeveer een op de vijf ooit slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt, vergeleken met ongeveer een op de acht onder de 18-19-jarigen. Lees meer…
 • Van de laatste-jaar-gebruikers van slaap- of kalmeringsmiddelen van 18 jaar en ouder in 2020 had 11,6% twee tot drie keer per week gebruikt en had 30,5% vier of meer keer per week gebruikt. Lees meer…
 • Er zijn indicaties dat, van de gebruikers van slaapmedicatie, 62% langer dan twee jaar deze middelen had gebruikt. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voortgezet onderwijs
15-16 jaar
ooit (2019)

11,% met recept
8,3% zonder recept

HBO-WO-studenten
>16 jaar
laatste jaar (2021)

4,6% zonder recept

 • Het percentage scholieren dat ooit slaap- of kalmeringsmiddelen (met en zonder recept) gebruikte schommelde tussen 2011 en 2019. Lees meer…
 • Vrouwelijke studenten van het HBO en de universiteit hadden vaker in het afgelopen jaar slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt (zonder recept) vergeleken met de mannelijke studenten. Lees meer…

Internationale vergelijking

 • Het percentage 15-16-jarige scholieren dat ooit slaap- of kalmeringsmiddelen had gebruikt, met of zonder recept van een arts, lag in 2019 in Nederland boven het Europees gemiddelde. Lees meer…

Sterfte

 • Tussen 2013 en 2016 is het aantal sterfgevallen door slaap- en kalmeringsmiddelen gestegen, tussen 2016 en 2020 vond er weer een daling plaats. Het gaat hier voornamelijk om suïcide met benzodiazepinen en barbituraten; de aantallen zijn echter relatief klein. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.