HomeDrugscriminaliteit16.6.5 Beslissingen door het OM in Opiumwetzaken tijdens de coronacrisis

16.6.5 Beslissingen door het OM in Opiumwetzaken tijdens de coronacrisis

  • Het aantal Opiumwetzaken dat het OM in de eerste helft van 2020 heeft afgedaan lijkt met 8.705 zaken ruim de helft van het aantal afgedane Opiumwetzaken in heel 2019 te bedragen (16.735 zaken). Het betreft zaken die in deze jaren zijn afgedaan door het OM. Het moment waarop de strafbare feiten gepleegd zijn is onbekend.
  • Het aandeel verdachten van Opiumwetdelicten dat door het OM voor de rechter is gebracht lijkt in de eerste helft van 2020 gedaald naar minder dan de helft (46%). Ook het aandeel strafbeschikkingen daalde: van 15% in 2019 naar 13% in de eerste zes maanden van 2020. Het aandeel onvoorwaardelijke beleidssepots en technische sepots is in het eerste halfjaar van 2020 toegenomen, naar respectievelijk 10% en 24%. Daarmee lijkt de stijging van het aandeel technische sepots in 2019 door te zetten in 2020.

De afname van het aandeel dagvaardingen in Opiumwetzaken lijkt bij zowel harddrugszaken als softdrugszaken en gecombineerde hard- en softdrugszaken zichtbaar. Bovendien lijkt de afname tussen 2019 en de eerste helft van 2020 voor alle drie categorieën even sterk.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.