HomeIllegale handel, bezit en productie16.4 Opiumwetdelicten

16.4 Opiumwetdelicten

16.4.1 Alcohol- en drugsgerelateerde incidenten

Landelijke ontwikkeling geregistreerde incidenten

De politie registreert incidenten die te maken hebben met de Opiumwet in het registratiesysteem BVH. Daarvoor worden de incidenten onder vastgestelde maatschappelijke klassen geregistreerd. Voor softdrugsincidenten zijn dat F41 (bezit softdrugs) en F43 (handel e.d. softdrugs). Harddrugsincidenten worden geregistreerd onder de codes F40 (bezit harddrugs) en F42 (handel e.d. harddrugs). Deze registraties van soft- en harddrugsincidenten zijn voor de periode 2014-2018 onderzocht in een periodieke monitor ​[1]​. Aanvullend zijn de politieregistraties over 2019 opgevraagd.

In de periode 2014-2018 daalde zowel het aantal geregistreerde softdrugsincidenten als het aantal harddrugs­incidenten ​[1]​. In 2019 lijkt er echter een stijging te zijn van het aantal geregistreerde softdrugsincidenten en harddrugs­incidenten.

In 2015-2018 was het aantal softdrugsincidenten in de periodes maart-april, juni-juli en de maand oktober relatief hoog vergeleken met de andere maanden. Voor harddrugsincidenten lag de piek in de zomermaanden en de maand oktober ​[1]​.

Regionale ontwikkeling geregistreerde incidenten

Als we op regionaal niveau het aantal softdrugsincidenten per 10.000 inwoners bekijken, blijkt dat de toename van de softdrugsincidenten niet in alle politie-eenheden optrad. De stijging was het grootste in de eenheden Limburg en Oost-Brabant. In de eenheden Midden-Nederland en Rotterdam daalde het aantal geregistreerde softdrugsincidenten. Het aantal softdrugsincidenten voor heel Nederland lag in 2019 op 2,6 per 10.000 inwoners. In 2018 was dat 2,3. In 2014 was dit 3,4 per 10.000 inwoners.

De toename van het aantal harddrugsincidenten blijkt net zo min in alle politie-eenheden op te treden. Uit de geregistreerde harddrugsincidenten per 10.000 inwoners voor 2019, blijkt dat de toename vooral in de eenheden Amsterdam, Limburg en Zeeland-West-Brabant plaatsvond. In de eenheden Midden-Nederland en Noord-Holland is het aantal harddrugsincidenten afgenomen ten opzichte van 2018. Voor heel Nederland lag het aantal harddrugsincidenten in 2019 op 5 per 10.000 inwoners. De eenheid Amsterdam stak daar met kop en schouders bovenuit met 12,9 harddrugsincidenten per 10.000 inwoners. In de eenheden Noord-Holland en Midden-Nederland was het aantal aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Mennes R, Schoonbeek I, Pieper R, Bieleman B. Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid: Meting 2018. Groningen-Rotterdam/Den Haag: Breuer&Intraval/WODC; 2020.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype