HomeDrugscriminaliteit16.0 Laatste feiten en trends

16.0 Laatste feiten en trends

Georganiseerde misdaad

 • Het aantal strafrechtelijke onderzoeken naar actieve criminele samenwerkingsverbanden (csv’s) waarbij drugs het eerste aandachtsgebied is, nam toe tussen 2015 en 2022. In 2022 ging het in totaal om 786 gestarte of lopende opsporingsonderzoeken: 79 naar grootschalige hennepteelt, 394 naar cocaïne of heroïne en 313 naar synthetische drugs (§ 16.2).
 • Liquidaties in Nederland waren meestal het gevolg van conflicten gerelateerd aan drugshandel, waaronder handel in cocaïne. In 2021 vonden er 8 liquidaties plaats. Tussen 2012 en 2017 schommelde het aantal geregistreerde liquidaties tussen 21 (in 2012) en 38 (in 2014). Sinds 2017 is er een daling ingezet (§ 16.2).

Handel, inbeslagnames van drugs en ontmanteling

 • In 2021 zijn door de politie minder cannabisplanten in beslag genomen dan in 2020. Het aantal kilo’s in beslag genomen cannabistoppen lag in 2021 hoger dan in 2020 (§ 16.3).
 • Er zijn in 2022 in totaal ongeveer 1.600 hennepkwekerijen geruimd door de politie. Daarmee zet de dalende trend sinds 2013 door. Een eenduidige verklaring voor de landelijke afname van het aantal geruimde hennepkwekerijen in de afgelopen jaren is niet beschikbaar. Mogelijke verklaringen zijn volgens de politie dat in 2021, in vergelijking met eerdere jaren, minder prioriteit gegeven is aan hennepbestrijding, een hoge druk op de capaciteit voor hennepbestrijding en/of innovaties in het productieproces (§ 16.3).
 • Het totaal aantal kilo’s drugs dat door de Douane in beslag is genomen in de eerste helft van 2023, is gestegen in vergelijking met de eerste helft van 2022. Dit komt door het aantal kilo’s cocaïne dat de Douane in beslag nam; dit was in de eerste helft van 2023 flink hoger dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Bij de meeste andere drugssoorten daalde het aantal in beslag genomen kilo’s in de eerste helft van 2023 ten opzichte van de eerste helft van 2022. Daarnaast is de hoeveelheid drugs die door de Douane in de haven van Vlissingen is gevonden, sterk toegenomen in de eerste helft van 2023 (§ 16.3).
 • In 2022 is in totaal ruim 13.000 kilo (pre-)precursoren voor de productie van (synthetische) drugs in beslag genomen. Dat is vergelijkbaar met 2021 (§ 16.3).
 • In 2022 steeg het aantal ontmantelde productielocaties van synthetische drugs ten opzichte van 2021 (van 69 naar 83). Na een stijging in de periode 2013- 2020 daalde in 2021 het aantal ontmantelde productielocaties (§ 16.3).
 • Na een stijging in 2021 is het aantal aangetroffen dumplocaties in 2022, net als in 2019 en 2020, gedaald: van 206 in 2021 naar 153 in 2022 (§ 16.3).
 • Het aantal ontmantelde methamfetaminelabs is in 2022 gelijk aan het aantal ontmantelingen in 2021: in beide jaren gaat het om 15 ontmantelde labs (§ 16.3).
 • Het aantal ontmantelde cocaïnewasserijen is in 2022 ten opzichte van 2021 sterk toegenomen: van 7 in 2021 naar 17 in 2022 (§ 16.3).

Incidenten en verdachten Opiumwetdelicten

 • In 2022 steeg het aantal door de politie geregistreerde harddrugsincidenten voor bezit en handel. In de periode 2014-2021 daalde het aantal geregistreerde harddrugsincidenten, met uitzondering van een piek in 2019. Het aantal door de politie geregistreerde softdrugsincidenten voor bezit en handel daalde in 2022. Er is een algehele dalende trend in de geregistreerde incidenten waar te nemen in de periode 2014-2022, met uitzondering van een piek in 2019 en 2020 (§ 16.4).
 • In 2022 nam het aantal door de politie geregistreerde verdachten van Opiumwetmisdrijven af ten opzichte van 2021. Het aantal geregistreerde Opiumwetmisdrijven bleef in 2022 gelijk in vergelijking met 2020. Zowel het aantal geregistreerde verdachten van Opiumwetmisdrijven als het aantal geregistreerde Opiumwetmisdrijven was lager dan het niveau van 2018, toen de registratievoorschriften bij de politie zijn gewijzigd.

Vervolging en afdoening Opiumwetdelicten

 • De totale instroom van Opiumwetzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) is in 2022, net als in 2021, gedaald. De instroom van het totaal aantal strafrechtzaken is daarentegen gestegen.  Hierdoor is het aandeel Opiumwetzaken in 2022, ten opzichte van de totale instroom van zaken, gedaald in vergelijking met voorgaande jaren (§ 16.5).
 • Zowel de instroom van softdrugsdelicten als van harddrugsdelicten bij het OM daalde in 2022 ten opzichte van de instroom in 2021. Het aantal gecombineerde zaken, met hard- én softdrugsdelicten, bleef in 2022 min of meer gelijk aan het aantal in 2021 (§ 16.5).
 • Het relatieve aandeel van softdrugszaken in de instroom van Opiumwetdelicten bij het OM nam in 2022 sterk af (naar 36%), ten gunste van het aandeel harddrugszaken. Daarmee was de categorie harddrugszaken met 54% voor het vijfde achtereenvolgende jaar de grootste. Het aandeel van de ingestroomde gecombineerde hard- en softdrugszaken steeg in 2022  ten opzichte van het aandeel in 2021 (van 8% naar 10%) (§ 16.5).
 • Bij de harddrugsdelicten ging het meestal om het aanwezig hebben (bezit) van een harddrug; bij de softdrugsdelicten ging het meestal om vervaardiging (lees: cannabisteelt). Bij harddrugsdelicten is het aandeel van delicten rondom handel in 2022voor het eerst sinds 2016 gedaald (van 43% in 2021 naar 39% in 2022). Bij softdrugsdelicten was er een lichte stijging van het aandeel delicten rondom handel (§ 16.5).
 • Bijna de helft van de Opiumwetzaken bracht het OM in 2022 voor de rechter. Dat is ongeveer gelijk aan het aandeel in 2021. In 2022 bleef het aandeel dagvaardingen voor Opiumwetdelicten in het totaal van de door het OM behandelde misdrijfzaken vrijwel gelijk (47%) (§ 16.5).
 • In 2022 bleef het totaal aantal afdoeningen van Opiumwetzaken door de rechter in vergelijking met 2021 gelijk (§ 16.5).
 • Het aandeel vrijspraken in Opiumwetzaken door de rechter in eerste aanleg toonde in 2022 een daling. Het aandeel vrijspraken daalde licht in alle soorten zaken (softdrugs-, harddrug- en gecombineerde hard- en softdrugszaken) (§ 16.5).
 • Net als in 2021 waren in 2022 de taakstraf en de (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf de meest voorkomende sancties in Opiumwetzaken. Bij softdrugszaken werden vooral taakstraffen opgelegd. Bij harddrugszaken waren dat vooral onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Dit beeld is vergelijkbaar met voorgaande jaren (§ 16.5).
 • In 2022 was ongeveer één op de vijf gedetineerden gedetineerd vanwege een Opiumwetdelict. Dat is vergelijkbaar met het aandeel in de vier jaren ervoor (§ 16.5).

Recidive van Opiumwetdelinquenten

 • De meest recente cijfers over recidive van Opiumwetdelinquenten gaan over daders die in 2019 voor een Opiumwetdelict zijn vervolgd. Ongeveer 10% van de Opiumwetovertreders uit 2019 kwam binnen twee jaar opnieuw in aanraking met de politie vanwege een drugsdelict. Van de Opiumwetovertreders die in 2017 een delict hebben gepleegd, werd 15% binnen vier jaar opnieuw voor een Opiumwetdelict vervolgd. Binnen zes jaar werd 18% van de daders opnieuw vervolgd voor een soortgelijk delict (bij daders uit 2015). Deze recidivepercentages zijn al enkele jaren relatief stabiel (§ 16.6).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.