HomeADHD-medicatie15.2.3 Verstrekkingen van ADHD-medicijnen bij de apotheek

15.2.3 Verstrekkingen van ADHD-medicijnen bij de apotheek

Gegevens over het gebruik van ADHD medicijnen zoals methylfenidaat en dexamfetamine zijn afkomstig van het aantal medische voorschriften voor deze middelen, gerapporteerd door de Stichting Farmaceutische Kengetallen ​[1]​. Apotheken verstrekten in 2021 ADHD-medicijnen aan 238.000 personen in de leeftijd van 6 tot 50 jaar. Dat is een stijging van 6,2% ten opzichte van 2020.  

  • Het middel methylfenidaat werd in 2021 verstrekt aan 197.000 personen, een toename van 4,3% ten opzichte van 2020.
  • Vanaf 2015 is er een daling in voorschriften bij jongeren. In 2021 zet de daling zich voort. Het aantal gebruikers tot 18 jaar van methylfenidaat daalde met 1800 naar 85.000, een afname van 2,0% ten opzichte van 2020. Opvallend is dat vanaf 2020 het aantal gebruikers in de leeftijdscategorie 18 tot 50 jaar hoger is dan het aantal gebruikers jonger dan 18 jaar.
  • Binnen de medicamenteuze behandeling van ADHD heeft ook dexamfetamine een plaats. In 2019 werd dexamfetamine verstrekt aan 45.000 gebruikers, een toename van 17% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Farmaceutische Kerngetallen S. Groei volwassen gebruikers methylfenidaat zet door. Vol. 157, Pharmaceutisch Weekblad. 2022.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.