HomeRitalin15.2.2 Demografische kenmerken algemene bevolking

15.2.2 Demografische kenmerken algemene bevolking

De cijfers over het gebruik van ADHD-medicijnen kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond en stedelijkheid. Het aantal laatste-jaar- en laatste-maand-gebruikers van ADHD-medicijnen (ook) zonder recept is in deze steekproef te laag om nader uit te splitsen naar deze demografische kenmerken.

Geslacht

Meer mannen dan vrouwen hebben ervaring met het gebruik van ADHD-medicijnen. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen in het laatste-jaar- en laatste-maand-gebruik. Het gebruik ooit in het leven nam tussen 2016 (1,7%) en 2020 (2,6%) onder vrouwen wel toe.

Leeftijd

Het gebruik van ADHD-medicijnen is het hoogst onder mensen tussen de 18 en 30 jaar. Dit geldt zowel voor het ooit-, het laatste-jaar- en het laatste-maand-gebruik.

Opleidingsniveau

Meer middelbaar opgeleiden en hoogopgeleiden hebben ooit in het leven ADHD-medicijnen gebruikt. In het laatste-jaar-gebruik zijn er geen verschillen tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus.

Tabel 15.2.2 Gebruik van ADHD-medicijnen in de bevolking van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveauI. Peiljaar 2020

Migratieachtergrond

Het gebruik van ADHD-medicijnen verschilt niet statistisch significant voor mensen met verschillende migratieachtergronden, hoewel de percentages wel uiteenlopen. Dit geldt zowel voor het ooit-, het laatste-jaar- en het laatste-maand-gebruik.

Tabel 15.2.3 Gebruik van ADHD-medicijnen in de bevolking van 18 jaar en ouder naar migratieachtergrondI. Peiljaar 2020

Stedelijkheid

Het percentage mensen uit (zeer) sterk stedelijke gebieden (3,9%) en matig stedelijke gebieden (3,6%) dat ooit ADHD-medicijnen heeft gebruikt ligt hoger dan het percentage mensen uit weinig tot niet stedelijke gebieden (2,4%). Ook in het laatste-jaar-gebruik is de prevalentie het laagst voor mensen uit weinig tot niet stedelijke gebieden (1,0%), maar alleen het verschil met (sterk) stedelijke gebieden (1,6%) is statistisch significant.

Tabel 15.2.4 Gebruik van ADHD-medicijnen in de bevolking van 18 jaar en ouder naar stedelijkheidI. Peiljaar 2020

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.