HomeSlaap- en kalmeringsmiddelen10.5 Gebruik: internationale vergelijking

10.5 Gebruik: internationale vergelijking

10.5.1 Algemene bevolking internationaal

In het kort: Er zijn geen cijfers waarmee het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen goed vergeleken kan worden tussen verschillende landen.

Cijfers over het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen zijn lastig internationaal te vergelijken. Het EMCDDA rapporteert voor Europese landen nog niet systematisch over deze middelen. Voor landen als de Verenigde Staten ​[1]​​​, Canada ​​​[2]​ en Australië ​[3]​​​ zijn cijfers beschikbaar. De cijfers zijn echter niet goed vergelijkbaar met die van Nederland, vanwege verschillen in de onderzoeksmethode en de leeftijd van de respondenten.

Nederland, Verenigde Staten, Canada en Australië

 • In Nederland had 3,6% van de mensen van 18 jaar en ouder in 2022 in het laatste jaar (ook) zonder recept slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt (zie Kerncijfers en trends volwassen bevolking).
 • In 2022 had in de Verenigde Staten 1,8% van de mensen van 18 jaar en ouder in het laatste jaar misbruik gemaakt van slaap- of kalmeringsmiddelen ​​[1]​​. Het ging hierbij om kalmeringsmiddelen (1,6%), sedativa (0,4%) en benzodiazepinen (1,4%)​.
 • In Canada werd in 2019 aan een steekproef van mensen uit de algemene bevolking van 15 jaar en ouder gevraagd of ze het laatste jaar kalmeringsmiddelen hadden gebruikt om daar “high” van te worden ​​[2]​​. Voor de 15-plussers samengenomen werd een percentage gevonden van 0,3% dat bevestigde “high” te willen worden van kalmeringsmiddelen, 0,4% van de mannen en 0,2% van de vrouwen. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat het sociaal onwenselijk is om te antwoorden dat men kalmeringsmiddelen gebruikt om daar “high” van te worden. Dit zal van invloed zijn geweest op het relatief lage percentage dat werd gevonden voor Canada.
 • In 2022-2023 had in Australië 1,6% van de mensen van 14 jaar en ouder in het afgelopen jaar slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt voor niet-medische doeleinden ​​[3]​​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  SAMHSA. 2022 NSDUH Detailed Tables: Publication Date: November 13, 2023 [Internet]. 2023. Available from: https://www.samhsa.gov/data/report/2022-nsduh-detailed-tables
 2. 2.
  CADS. Canadian Alcohol and Drugs Survey: Survey data for 2019: Date modified: 2021-12-20 [Internet]. 2021. Available from: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-alcohol-drugs-survey.html
 3. 3.
  AIHW. National Drug Strategy Household Survey 2022–2023: Use of illicit drugs: Last updated: 29 Feb 2024 [Internet]. 2024. Available from: https://www.aihw.gov.au/reports/illicit-use-of-drugs/national-drug-strategy-household-survey/contents/use-of-illicit-drugs

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.