HomeSlaap- en kalmeringsmiddelen10.5 Gebruik: internationale vergelijking

10.5 Gebruik: internationale vergelijking

10.5.1 Algemene bevolking internationaal

In het kort: Er zijn geen cijfers waarbij het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen goed vergeleken kan worden tussen landen.

Cijfers over het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen zijn lastig internationaal te vergelijken. Het EMCDDA monitort deze middelen nog niet systematisch in de lidstaten van de EU ​[1]​. Voor landen als de Verenigde Staten ​[2,3]​, Canada ​[4]​ en Australië ​[5]​ zijn cijfers beschikbaar. De cijfers zijn echter niet goed vergelijkbaar met die van Nederland, vanwege verschillen in de onderzoeksmethode en de leeftijd van de respondenten.

Vergelijking tussen landen

 • In 2021 had in de Verenigde Staten van de mensen van 18 jaar en ouder 1,8% in het afgelopen jaar misbruik gemaakt van slaap- of kalmeringsmiddelen ​[3]​. Dit ligt in de orde van grootte van het percentage van 3,2% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder dat in 2020 in het afgelopen jaar slaap- of kalmeringsmiddelen had gebruikt (ook) zonder recept (zie § 10.2.1). In de Verenigde Staten ging het hierbij om kalmeringsmiddelen (1,6%), sedativa (0,3%) en benzodiazepinen (1,5%) ​[3]​.
 • In Canada werd in 2017 aan een steekproef van mensen uit de algemene bevolking van 15 jaar en ouder gevraagd of ze het afgelopen jaar sedativa hadden gebruikt om daar “high” van te worden ​[4]​. Voor de 15-plussers samengenomen werd een percentage gevonden van 0,2% dat bevestigde “high” te willen worden van sedativa. Voor de 15-19-jarigen en voor de 20-24-jarigen werd een percentage gevonden van 0,8%. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat het sociaal onwenselijk is om te antwoorden dat men sedativa gebruikt om daar “high” van te worden. Dit zal van invloed zijn geweest op het lage percentage dat werd gevonden voor Canada.
 • In 2019 had in Australië 1,8% van de mensen van 14 jaar en ouder in het afgelopen jaar slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt voor niet-medische doeleinden ​[5]​. Ook bij de Australiërs van 18 jaar en ouder lag dit percentage op 1,8%. Dit ligt in de orde van grootte van het percentage dat hierboven werd gevonden voor de Verenigde Staten (1,8%) en voor Nederland (3,2%).

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  EMCDDA. European Drug Report 2023: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2023.
 2. 2.
  SAMHSA. Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2021 National Survey on Drug Use and Health. Rockville, MD: SAMHSA; 2022.
 3. 3.
  SAMHSA. Results from the 2021 National Suvey on Drug Use and Health: Detailed Tables [Internet]. 2022. Available from: https://www.samhsa.gov/data/report/2021-nsduh-detailed-tables
 4. 4.
  CTADS. Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey: 2017 detailed tables [Internet]. 2018. Available from: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-tobacco-alcohol-drugs-survey/2017-summary/2017-detailed-tables.html\#t13.
 5. 5.
  AIHW. National Drug Strategy Household Survey 2019. Canberra: AIHW; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.