GHB
HomeGHB9.2.3 Gebruikspatronen

9.2.3 Gebruikspatronen

In het LSM-A onderzoek is aan GHB-gebruikers ook gevraagd hoe vaak zij dit middel in het laatste jaar hebben gebruikt. De meerderheid gebruikt GHB incidenteel. Omdat het hier om een klein aantal respondenten gaat zit er een onzekerheidsmarge in de cijfers.

  • Van de GHB-gebruikers nam 35,3% één keer GHB, 41,3% gebruikte een paar keer maar minder dan maandelijks, 15,9% nam GHB één keer per maand, en 7,5% gebruikte twee tot vier keer per maand.
  • (Bijna) dagelijks gebruik van GHB wordt niet gerapporteerd in deze steekproef van het LSM-A onderzoek, hoewel het wel bekend is dat dit voorkomt in Nederland. Dit komt doordat (probleem)gebruikers van harddrugs in onderzoek veelal ondervertegenwoordigd zijn, doordat een deel van hen geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, in een instelling verblijft, of anderszins moeilijk bereikbaar is. Deze groep kan in kaart worden gebracht via andere methoden van onderzoek.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.