GHB
HomeGHB9.2.3 Gebruikspatronen

9.2.3 Gebruikspatronen

In het kort: Het aantal gebruikers van GHB in bevolkingsonderzoek is te gering om iets te kunnen zeggen over de frequentie van gebruik.

Deze paragraaf beschrijft kerngegevens over het gebruik van GHB of GBL in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête. Deze enquête wordt jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld. 

In het LSM-A onderzoek is aan GHB-gebruikers ook gevraagd hoe vaak zij dit middel in het laatste jaar hebben gebruikt. Echter, in de LSM-A steekproef hadden slechts 27 respondenten in het afgelopen jaar GHB gebruikt. Dit aantal is te laag om uit te splitsen naar de frequentie.  

  • (Bijna) dagelijks gebruik van GHB wordt daarbij niet gerapporteerd in deze steekproef van het LSM-A onderzoek, hoewel het wel bekend is dat dit voorkomt in Nederland. Dit komt doordat (probleem)gebruikers van harddrugs in onderzoek veelal ondervertegenwoordigd zijn, doordat een deel van hen geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, in een instelling verblijft, of anderszins moeilijk bereikbaar is. Om deze groep in kaart te brengen is bevolkingsonderzoek zoals de GE en de LSM-A niet geschikt en zijn andere methoden van onderzoek nodig. 

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.