HomeCannabis3.5 Gebruik: internationale vergelijking

3.5 Gebruik: internationale vergelijking

3.5.1 Algemene bevolking internationaal

In het kort: Het percentage laatste-jaar-gebruikers van cannabis in Nederland ligt onder volwassenen (15-64 jaar) en onder jongvolwassenen (15-34 jaar) boven het gemiddelde van de Europese Unie.

Het EMCDDA verzamelt gegevens over het drugsgebruik in de algemene bevolking, waaronder jongvolwassenen, in een aantal Europese landen ​​[1]​​. In de Verenigde Staten wordt het bevolkingsonderzoek naar drugsgebruik uitgevoerd door de Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) ​​[2]​. In Canada bestaat er hiervoor de Canadian Cannabis Survey (CCS) ​[3]​​ en in Australië is er het Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) ​​[4]​. De gegevens zijn gebaseerd op vragenlijsten die door deelnemers zelfstandig zijn ingevuld.  

Voor de bevolkingsonderzoeken geldt dat verschillen in peiljaar, meetmethoden en steekproeven een precieze vergelijking bemoeilijken. Ook kan het zijn dat in landen waar het stigma op drugsgebruik hoog is, respondenten minder geneigd zijn om eerlijk te antwoorden over hun drugsgebruik.

Voor het vergelijken van verschillende landen en regio’s richt de NDM zich vooral op de resultaten van vragenlijstonderzoek in de nationale bevolking. In aanvulling hierop wordt gebruikgemaakt van andere gegevensbronnen, zoals rioolwateranalyses van het SCORE onderzoek ​[5]​​. Op de website van het EMCDDA kunnen de resultaten van deze analyses voor een groot aantal steden in Europa worden gevolgd.

Rioolwateranalyses geven een beeld van de totale hoeveelheid drugs aangetroffen in het rioolwater in een stad. Hiervoor wordt gedurende één week van het jaar gemeten. Een belangrijk voordeel van deze methode is dat deze niet afhankelijk is van zelfrapportage of de bereidheid van mensen om aan onderzoek deel te nemen. Bij vragenlijstonderzoek leidt dit in het algemeen tot onderrapportage van drugsgebruik. Zo nemen zware en problematische gebruikers vaak niet deel aan dit soort onderzoek. Daarnaast worden pieken en dalen in de week zichtbaar en geven jaarlijkse herhalingen een beeld van trends. Beperkingen van rioolwateranalyses zijn onder andere dat niet kan worden vastgesteld hoeveel gebruikers er zijn en wat hun kenmerken zijn. Zo kan het zijn dat een kleine groep mensen veel gebruikt of een grote groep mensen beperkt gebruikt. Daarnaast kan alleen voor cannabis, cocaïne en ketamine met zekerheid worden vastgesteld dat de gemeten hoeveelheden afkomstig zijn van menselijk gebruik. Bij de andere middelen (MDMA en (meth)amfetamine) wordt alleen de stof zelf gemeten. De gemeten waarden in het rioolwater kunnen afkomstig zijn van gebruikers, maar ook van dumpingen. In 2023 zijn gegevens verzameld in verschillende Europese steden ​[5]​. Er zijn metingen gedaan naar cannabis, cocaïne, ecstasy (MDMA), (meth)amfetamine en ketamine. Voor Nederland zijn vanaf 2011 voor de meeste middelen (trend)gegevens beschikbaar. Deelnemende steden zijn Amsterdam, Eindhoven en Utrecht en vanaf 2023 nemen ook Rotterdam en Leeuwarden deel.

Vragenlijstonderzoek

Europa

Het gebruik van cannabis onder volwassenen en jongvolwassenen ligt in Nederland boven het gemiddelde van de Europese Unie ​[1]​.

 • Het ooitgebruik van cannabis in de bevolking van 15-64 jaar varieert van 2,7% in Turkije (2017) tot 40,9% in Spanje (2022) en 47,3% in Frankrijk (2021). Van de 29 landen van de Europese Unie en Noorwegen en Turkije staat Nederland op de achtste plaats met 28,8% ooitgebruik (2022).
 • Het percentage laatste-jaar-cannabisgebruik onder 15-64-jarigen wordt voor de Europese Unie geschat op gemiddeld 8%. In 2022 lag Nederland met 10,2% boven dit Europese gemiddelde.
 • Het gebruik van cannabis het hoogst onder jongvolwassenen. Het laatste-jaar-cannabisgebruik onder 15-34-jarigen wordt voor de Europese Unie geschat op gemiddeld 15,0%. In Nederland ligt dat percentage hoger, namelijk op 18,2% in 2022. Onder 15-34-jarigen is het percentage laatste-jaar-gebruikers het hoogst in Tsjechië (22,9%) en Italië (21,5%) en het laagst in Hongarije (3,4%) en Turkije (1,8%).
 • Het percentage laatste-maand-gebruikers van cannabis onder volwassenen van 15-64 jaar is het hoogst in Spanje (8,6%), Tsjechië (6,8%) en Nederland (6,1%); de laagste percentages (<1%) zijn gevonden in Hongarije (0,9%), Turkije (0,8%) en Malta (0,4%).

Verenigde Staten, Australië en Canada

 • In 2022 had 50,3% van de volwassenen in de Verenigde staten ooit in het leven cannabis gebruikt ​[2]​. Het laatste-jaar-gebruik van cannabis was 23,0%, dit is hoger dan het percentage in 2021 (19,8%). Ook het laatste-maand-gebruik nam toe van 13,9% in 2021 naar 15,9% in 2022. Het recreatief gebruik van cannabis is tussen 2012 en 2024 volledig gelegaliseerd in 24 van de 50 staten ​[6]​. Daarnaast hebben 7 staten het gebruik gedecriminaliseerd. Er zijn veel studies uitgevoerd naar het effect van het legaliseren van cannabis op het cannabisgebruik. Uit een recente meta-analyse, een bundeling van 61 studies waarvan twee derde afkomstig was uit de VS, blijkt dat er een verband bestaat tussen legalisering van recreatief cannabisgebruik en een toename van cannabisgebruik onder (jong)volwassenen ​[7]​. Onder adolescenten is er geen duidelijk verband zichtbaar.
 • In 2022-2023 had 41% van de mensen in Australië van 14 jaar en ouder ooit in het leven cannabis gebruikt ​[4]​. Het laatste-jaar-gebruik van cannabis was 11,5%. Dit was vergelijkbaar met  2019 (11,6%), maar lager dan in 2011 (12,9%). Op 31 januari 2020 is het bezit van bepaalde hoeveelheden cannabis, het thuis gebruik en het kweken van cannabisplanten gedecriminaliseerd in het Australian Capital Territory (ACT). Dit is een klein zelfsturend gebied in Australië. Ondanks deze verandering bleef het laatste-jaar-gebruik in dit gebied stabiel.
 • Canada heeft op 17 oktober 2018 als tweede land ter wereld, na Uruguay, cannabis gelegaliseerd. Een belangrijke wijziging volgde in oktober 2019, toen de verkoop van een breder scala aan cannabisproducten werd toegestaan, waaronder extracten (bijvoorbeeld vape-oliën) en edibles ​​[8]​. In 2023 had 26% van de Canadezen van 16 jaar en ouder in het afgelopen jaar cannabis gebruikt ​[3]​. Dit is vergelijkbaar met het percentage in 2022 (27%), maar hoger dan het percentage in 2018 (22%). Aan de laatste-jaar-gebruikers van cannabis is gevraagd hoe vaak zij cannabis gebruiken. Meer dan de helft (57%) van de laatste-jaar-gebruikers gaf aan dat zij 3 dagen per maand of minder cannabis gebruiken. Daarnaast gaf 15% van de laatste-jaar-gebruikers aan dat zij dagelijks cannabis gebruiken.

Rioolwateranalyses in Europese steden

Voor 2023 rapporteerde het EMCDDA gegevens over cannabis uit rioolwateranalyses uit 66 steden ​[5]​​. De hoeveelheid cannabis werd vastgesteld via de stof carboxy-THC (THC-COOH), het afbraakproduct (metaboliet) van THC. Dit afbraakproduct ontstaat na menselijke consumptie zodat zeker is dat de cannabis niet op andere manieren in het rioolwater is gekomen. Opgemerkt moet worden dat de schatting op basis van carboxy-THC door verschillende factoren beïnvloed kan worden. De uitscheiding van carboxy-THC met de urine en ontlasting is bijvoorbeeld afhankelijk van de gebruiksvorm en gebruikshistorie van de diverse cannabisproducten.

 • Alle 5 deelnemende Nederlandse steden staan in de top 10 van steden met de hoogste dagelijkse load cannabis. Rotterdam staat daarbij op de 1e plaats. Ook Spaanse steden staan relatief vaak in de top 10 (3 maal) met Barcelona op plaats 2. Een kanttekening bij de cijfers is dat in een aantal van deze steden veel (drugs)toeristen komen. Een deel van de cannabisresten in het rioolwater zal van deze groep afkomstig zijn, waardoor het beeld voor sommige steden vertekend kan zijn.
 • In Nederlandse steden worden in het algemeen geen grote fluctuaties gevonden in de gemeten loads gedurende de week. Dit is een indicatie dat een groot deel van de cannabisgebruikers niet alleen in het weekend maar ook doordeweeks gebruikt.

 • In de periode tussen 2011 en 2023 schommelen de gemeten loads in elk van de steden (Amsterdam, Utrecht en Eindhoven). In Amsterdam was een piek tussen 2018 en 2020 maar ligt de load in 2023 weer op het niveau van 2011. Voor Rotterdam en Leeuwarden is in 2023 voor het eerst gemeten en zijn dus geen trendgegevens beschikbaar.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  EMCDDA. European Drug Report 2024: 11 Jun 2024 [Internet]. 2024. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/event/2024/06/launch-event-european-drug-report-2024_en
 2. 2.
  SAMHSA. 2022 NSDUH Detailed Tables: Publication Date: November 13, 2023 [Internet]. 2023. Available from: https://www.samhsa.gov/data/report/2022-nsduh-detailed-tables
 3. 3.
 4. 4.
  AIHW. National Drug Strategy Household Survey 2022–2023: Use of illicit drugs: Last updated: 29 Feb 2024 [Internet]. 2024. Available from: https://www.aihw.gov.au/reports/illicit-use-of-drugs/national-drug-strategy-household-survey/contents/use-of-illicit-drugs
 5. 5.
  EMCDDA. Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study: Page last updated: 20 March 2024 [Internet]. 2024. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en
 6. 6.
  DISA. MARIJUANA LEGALITY BY STATE – Updated June 6, 2024 [Internet]. 2024. Available from: https://disa.com/marijuana-legality-by-state
 7. 7.
  Farrelly KN, Wardell JD, Marsden E, Scarfe ML, Najdzionek P, Turna J, et al. The Impact of Recreational Cannabis Legalization on Cannabis Use and Associated Outcomes: A Systematic Review [Internet]. Vol. 17, Substance Abuse: Research and Treatment. 2023. p. 11782218231172054. Available from: https://doi.org/10.1177/11782218231172054
 8. 8.
  Health-Canada. Health Reports: Looking back from 2020, how cannabis use and related behaviours changed in Canada [Internet]. 2021. Available from: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2021004/article/00001-eng.htm

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.