HomeCannabis3.0 Laatste feiten en trends

3.0 Laatste feiten en trends

De belangrijkste feiten en trends over cannabis in dit hoofdstuk zijn:

 • De coronacrisis in 2020 heeft impact gehad op patronen van cannabisgebruik (§ 3.1). Onderzoek suggereert dat het aandeel cannabisgebruikers dat méér cannabis is gaan gebruiken groter is dan het aandeel dat minder is gaan gebruiken, al blijkt dat niet uit alle onderzoeken in verschillende groepen.
 • Het percentage laatste-jaar- en laatste-maand-gebruikers van cannabis onder volwassenen in de algemene bevolking verschilde in 2020 niet van voorgaande jaren (2015-2019). Wel nam tussen 2016 en 2020 het laatste-jaar-gebruik van cannabis onder vrouwen geleidelijk toe (§ 3.2).
 • Het percentage (bijna) dagelijkse cannabisgebruikers steeg tussen 2017 en 2018, en bleef daarna op hetzelfde niveau (§ 3.2).
 • Bijna een op de vijf laatste-jaar-gebruikers voldeed in 2020 aan de criteria voor riskant cannabisgebruik (§ 3.4).
 • Het percentage laatste-jaar-gebruikers van cannabis in Nederland ligt onder volwassenen (15-64 jaar) en onder jongvolwassenen (15-34 jaar) net boven het gemiddelde van de Europese Unie (§ 3.5).
 • Tussen 2015 en 2019 bleef het percentage scholieren van 12-16 jaar van het voortgezet onderwijs dat ervaring heeft met cannabis stabiel (§ 3.3). Tussen 2003 en 2015 deed zich wel een daling voor.
 • Van alle scholieren die in de laatste maand cannabis hebben gebruikt, heeft bijna de helft dit in de afgelopen maand wel eens onder schooltijd (tijdens tussenuren of in de pauze) gedaan (§ 3.3).
 • Het percentage ooit- en laatste-maand-gebruikers onder 15-16-jarige scholieren lag in 2019, evenals in 2015, boven het Europese gemiddelde (§ 3.5).
 • Sinds 2015 zijn geen nieuwe cijfers beschikbaar voor het aantal primaire cannabiscliënten in de verslavingszorg (§ 3.6).
 • Tussen 2015 en 2018 steeg het aantal patiënten met een cannabisproblematiek in de algemene ziekenhuizen van 1.190 naar 1.660 (§ 3.6).
 • Gemiddeld een op de vier geregistreerde drugsincidenten in 2019 was aan cannabis gerelateerd. Dit aandeel is kleiner bij EHBO’s op grootschalige feesten en groter bij de ambulances en de spoedeisende hulp in ziekenhuizen, waar de incidenten vaak betrekking hebben op toeristen uit de regio Amsterdam (§ 3.6).
 • Het THC-gehalte in geïmporteerde hasj bleef in 2020 op het niveau van 2019, na een forse toename sinds 2014 (§ 3.8). Het THC-gehalte in Nederwiet (de meest populaire variant) is tussen 2017 en 2020 stabiel gebleven.
 • In 2020 bleef de gemiddelde prijs van een gram nederwiet (meest populaire variant) op het niveau van de afgelopen jaren. Tussen 2006 en 2016 deed zich een geleidelijke prijsstijging voor (§ 3.8).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype