HomeCannabis3.0 Laatste feiten en trends

3.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Cannabisgebruik in het laatste jaar (2021)

8,0%

5,2%

10,8%

 • In 2021 heeft 8,0% van de volwassenen in het laatste jaar cannabis gebruikt, dat zijn 1.110.000 mensen. Lees meer…
 • Het laatste-jaar-gebruik van cannabis onder volwassenen bleef in 2021 op hetzelfde niveau als in 2020. Tussen 2015 en 2021 steeg het laatste-jaar-gebruik onder zowel mannen als vrouwen. Lees meer…
 • Meer mannen gebruiken cannabis dan vrouwen. Lees meer…
 • Het laatste-jaar-gebruik van cannabis is het hoogst onder 18-19-jarigen en twintigers. Lees meer…
 • Het percentage (bijna) dagelijkse cannabisgebruikers steeg tussen 2017 en 2018, en bleef daarna op hetzelfde niveau.
 • Bijna een op de vijf laatste-jaar-gebruikers voldeed in 2020 aan de criteria voor riskant cannabisgebruik. Lees meer…
 • Tussen 2007-2009 en 2019-2022 was er een toename in het vóórkomen van een cannabisstoornis in de afgelopen 12 maanden bij volwassenen van 18-64 jaar. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voortgezet onderwijs
12-16 jaar
laatste jaar (2021)

8,9%

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2020)

51,0%

 • Het cannabisgebruik van scholieren is vrijwel onveranderd sinds 2015, maar wel lager dan in 2003. Lees meer…
 • Het cannabisgebruik ligt onder jongeren in de (residentiële) jeugdzorg hoger dan onder jongeren uit het regulier voortgezet onderwijs. Lees meer…
 • Onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen ligt het gebruik van cannabis hoger dan onder leeftijdsgenoten in de algemene bevolking. Lees meer…

Internationale vergelijking

 • Het percentage laatste-jaar-gebruikers van cannabis in Nederland ligt onder volwassenen (15-64 jaar) en onder jongvolwassenen (15-34 jaar) iets boven het gemiddelde van de Europese Unie. Lees meer…
 • Het percentage ooit- en laatste-maand-gebruikers onder 15-16-jarige scholieren lag in 2019, evenals in 2015, boven het Europese gemiddelde. Lees meer…

Hulpvraag en incidenten

 • Sinds 2015 zijn geen nieuwe cijfers beschikbaar voor het aantal primaire cannabiscliënten in de verslavingszorg. Lees meer…
 • Tussen 2015 en 2018 steeg het aantal patiënten met een cannabisproblematiek in de algemene ziekenhuizen van 1.190 naar 1.660. Lees meer…
 • In 2021 werd cannabisgebruik gemeld bij 861 (22%) van de 3.984 geregistreerde drugsincidenten. Het wegvallen van het toerisme door de coronamaatregelen leidde tot een afname in het aantal gemelde cannabisincidenten in 2020 en 2021, vooral in de regio Amsterdam, waar toeristen doorgaans een groot deel van de patiëntenpopulatie beslaan. Lees meer…

Aanbod en markt

 • Het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet (de meest populaire variant) was in 2022 hoger dan in 2021. Lees meer…
 • In 2022 was de gemiddelde prijs voor een gram nederwiet 11,17 euro, vergelijkbaar met 2021. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.