HomeCannabis3.0 Laatste feiten en trends

3.0 Laatste feiten en trends

De belangrijkste feiten en trends over cannabis in dit hoofdstuk zijn:

 • Het laatste-jaar-gebruik van cannabis in de algemene volwassen bevolking bleef in 2021 op hetzelfde niveau als in 2020. Tussen 2015 en 2021 steeg het laatste-jaar-gebruik onder zowel mannen als vrouwen (§ 3.2).
 • Onder 25-29 jarigen lag het laatste-jaar-gebruik van cannabis in 2021 hoger dan in 2020. In de overige leeftijdsgroepen bleef het gebruik ten opzichte van 2020 stabiel (§ 3.2).
 • Het percentage (bijna) dagelijkse cannabisgebruikers steeg tussen 2017 en 2018, en bleef daarna op hetzelfde niveau (§ 3.2).
 • De coronacrisis in 2020 heeft impact gehad op patronen van cannabisgebruik (§ 3.1). Onderzoek suggereert dat het aandeel cannabisgebruikers dat méér cannabis is gaan gebruiken groter is dan het aandeel dat minder is gaan gebruiken, al blijkt dat niet uit alle onderzoeken in verschillende groepen.
 • Bijna een op de vijf laatste-jaar-gebruikers voldeed in 2020 aan de criteria voor riskant cannabisgebruik (§ 3.4).
 • Het percentage laatste-jaar-gebruikers van cannabis in Nederland ligt onder volwassenen (15-64 jaar) en onder jongvolwassenen (15-34 jaar) iets boven het gemiddelde van de Europese Unie (§ 3.5).
 • Onder scholieren van het regulier voortgezet onderwijs is het laatste-jaar-gebruik van cannabis vrijwel onveranderd sinds 2015. Het gebruik ligt wel lager dan in 2003 (§ 3.3).
 • Het cannabisgebruik ligt onder jongeren in de (residentiële) jeugdzorg hoger dan onder jongeren uit het regulier voortgezet onderwijs (§ 3.3).
 • Het percentage ooit- en laatste-maand-gebruikers onder 15-16-jarige scholieren lag in 2019, evenals in 2015, boven het Europese gemiddelde (§ 3.5).
 • Sinds 2015 zijn geen nieuwe cijfers beschikbaar voor het aantal primaire cannabiscliënten in de verslavingszorg (§ 3.6).
 • Tussen 2015 en 2018 steeg het aantal patiënten met een cannabisproblematiek in de algemene ziekenhuizen van 1.190 naar 1.660 (§ 3.6).
 • Het wegvallen van het toerisme leidde tot een afname in het aantal gemelde cannabisincidenten in 2020 en 2021 bij de Monitor Drugsincidenten, vooral in de regio Amsterdam, waar toeristen doorgaans een groot deel van de patiëntenpopulatie beslaan (§ 3.6).
 • Het THC-gehalte in geïmporteerde hasj bleef in 2020 op het niveau van 2019, na een forse toename sinds 2014 (§ 3.8). Het THC-gehalte in nederwiet (de meest populaire variant) is tussen 2017 en 2020 stabiel gebleven.
 • In de periode 2007 tot 2012 stegen de prijzen van de cannabisproducten als geheel (maar met name nederwiet) in de coffeeshops, en ook de afgelopen jaren is weer een stijgende trend waarneembaar (§ 3.8).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.