HomeCannabis3.0 Laatste feiten en trends

3.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Cannabisgebruik in het laatste jaar (2022)

7,8%

4,8%

10,9%

 • In 2022 heeft 7,8% van de volwassenen in het laatste jaar cannabis gebruikt, dat zijn 1.090.000 mensen. Naar schatting gebruikte 1,5% van de volwassenen cannabis dagelijks of bijna dagelijks, dat zijn 210.000 mensen. Lees meer…
 • Het laatste-jaar-gebruik van cannabis in de algemene volwassen bevolking bleef in 2022 op hetzelfde niveau als in 2021. Het gebruik is tussen 2015 en 2022 wel gestegen. Lees meer…
 • Het percentage (bijna) dagelijkse cannabisgebruikers (20 dagen of meer in de afgelopen maand) bleef in 2022 op het zelfde niveau als in 2021. Ook vergeleken met 2015 bleef het percentage dagelijks gebruikers ongeveer gelijk. Lees meer…
 • Meer mannen gebruiken cannabis dan vrouwen. Lees meer…
 • Het laatste-jaar-gebruik van cannabis is het hoogst onder jongvolwassenen. Lees meer…
 • In 2022 voldeed 1,7% van de volwassenen aan de criteria voor riskant cannabisgebruik. Dat komt neer op naar schatting 240.000 Nederlanders. Dit percentage is hoger dan in de voorgaande metingen in 2016, 2018 en 2020. Een kwart van de laatste-jaar-gebruikers voldeed in 2022 aan de criteria voor riskant cannabisgebruik en is daarmee ook gestegen ten opzichte van 2020. Lees meer…
 • Tussen 2007-2009 en 2019-2022 was er een toename in het vóórkomen van een cannabisstoornis in de afgelopen 12 maanden bij volwassenen van 18-64 jaar. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voortgezet onderwijs
12-16 jaar
laatste jaar (2021)

8,9%

Hbo-wo-studenten
≥16 jaar
laatste jaar (2023)

29%

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2023)

46,9%

 • Het cannabisgebruik van scholieren is vrijwel onveranderd sinds 2015, maar wel lager dan in 2003. Lees meer…
 • Het gebruik van cannabis is onder 16 t/m 18-jarige mbo en hbo-studenten sinds 2015 stabiel gebleven. In 2021 gebruikte ongeveer een op de acht mbo- en hbo-studenten in de afgelopen maand. In 2023 gebruikte bijna een derde van de studenten van van 16 jaar en ouder van het hbo en de universiteit cannabis in het afgelopen jaar. Bij 6% van de studenten was er sprake van frequent cannabisgebruik, dat betekent dat zij ten minste één keer per week cannabis gebruikten in het afgelopen jaar. Het frequent cannabisgebruik daalde van 8% in 2021 naar 6% in 2023. Lees meer…
 • Hoewel cannabis geen typische uitgaansdrug is, wordt het wel vaak gebruikt door jongeren en jongvolwassenen die uitgaan. Lees meer…
 • Het cannabisgebruik ligt onder jongeren in de (residentiële) jeugdzorg hoger dan onder jongeren uit het regulier voortgezet onderwijs. Lees meer…

Internationale vergelijking

 • Het percentage laatste-jaar-gebruikers van cannabis in Nederland ligt onder volwassenen (15-64 jaar) en onder jongvolwassenen (15-34 jaar) boven het gemiddelde van de Europese Unie. Lees meer…
 • Het percentage ooit- en laatste-maand-gebruikers onder 15-16-jarige scholieren lag in 2019, evenals in 2015, boven het Europese gemiddelde. Lees meer…

Hulpvraag en incidenten

 • Sinds 2015 zijn geen nieuwe cijfers beschikbaar voor het aantal primaire cannabiscliënten in de verslavingszorg. Lees meer…
 • Tussen 2015 en 2018 steeg het aantal patiënten met een cannabisproblematiek in de algemene ziekenhuizen van 1.190 naar 1.660. Lees meer…
 • Angst is een veelvoorkomende klacht is bij cannabis-intoxicaties, met name onder toeristen. In 2022 was cannabis de meest gerapporteerde drug bij druggerelateerde incidenten met patiënten onder de 18 jaar. Het NVIC zag in 2022 een toename in het aantal informatieverzoeken over cannabis ‘edibles’ zoals bijv. spacecake en cannabis bevattend snoepgoed. Lees meer…

Aanbod en markt

 • Het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet (de meest populaire variant) was in 2022 hoger dan in 2021. Lees meer…
 • In 2022 was de gemiddelde prijs voor een gram nederwiet 11,17 euro, vergelijkbaar met 2021. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.