HomeCannabis3.2 Gebruik: algemene bevolking

3.2 Gebruik: algemene bevolking

3.2.1 Kerncijfers en trends algemene bevolking

Let op: er zijn nieuwe kerncijfers over cannabisgebruik in 2022, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

In het kort: In 2021 had 8,0% van de bevolking van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar cannabis gebruikt, dit komt neer op 1,1 miljoen volwassenen. Cannabisgebruik komt vaker voor onder mannen, 18-19-jarigen en twintigers, hoog- en middelbaar opgeleiden en mensen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Het laatste-jaar-gebruik van cannabis in de algemene volwassen bevolking bleef in 2021 op hetzelfde niveau als in 2020, wel is het gebruik tussen 2015 en 2021 toegenomen. Onder 25-29 jarigen lag het laatste-jaar-gebruik van cannabis in 2021 hoger dan in 2020. In de overige leeftijdsgroepen bleef het gebruik ten opzichte van 2020 stabiel.

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van cannabis in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) 2020 (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

Naast gegevens over het gebruik van cannabis in de algemene bevolking en demografische verschillen in Nederland, worden gegevens gepresenteerd uit rioolwateranalyses, zie § 3.5.1. Gegevens uit rioolwateranalyses moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd omdat ze maar beperkt inzicht kunnen geven in de mate van drugsgebruik in de algemene bevolking of in regionale verschillen (zie Bijlage B7) ​[1]​.

Kerncijfers 2021

Evenals in andere westerse landen is cannabis in Nederland de meest gebruikte illegale drug. Ongeveer een kwart (24,6%) van de bevolking van 18 jaar en ouder had in 2021 ooit in het leven cannabis (hasj of wiet) gebruikt. Het percentage gebruikers in het afgelopen jaar en in de afgelopen maand ligt met respectievelijk 8,0% en 5,1% beduidend lager. Naar schatting gebruikt 1,7% van de volwassenen cannabis dagelijks of bijna dagelijks.

Dit komt neer op 3,4 miljoen volwassenen die ooit in hun leven cannabis gebruikten, 1,1 miljoen volwassenen die het afgelopen jaar cannabis gebruikten, 700 duizend die dat de afgelopen maand deden en circa 240 duizend die (bijna) dagelijks gebruikten.

Tabel 3.2.1     Percentage en absolute aantal cannabisgebruikers in de bevolking van 18 jaar en ouder. Peiljaar 2020

Trends in cannabisgebruik

Vanaf 2015 zijn jaarlijks vergelijkbare gegevens beschikbaar over het gebruik van cannabis in de algemene bevolking van 18 jaar en ouder (zie ook bijlage A1).

  • Het percentage volwassenen dat ervaring heeft met cannabis is toegenomen van 22,9% in 2020 naar 24,6% in 2021, en is daarmee weer op hetzelfde niveau als in 2018 (23,7%).
  • Het laatste-jaar-gebruik van cannabis (een indicator die een beter beeld geeft van recente ontwikkelingen) bleef in 2021 (8,0%) op hetzelfde niveau als in 2020 (7,8%). Tussen 2015 en 2021 steeg het laatste-jaar-gebruik van cannabis onder zowel mannen (van 9,3% naar 10,8%) als vrouwen (van 4,2% naar 5,2%).
  • Het laatste-maand-gebruik bleef in 2021 (5,1%) op hetzelfde niveau als in 2020 (4,9%). Het laatste-maand-gebruik steeg geleidelijk in de algemene volwassen bevolking van 4,2% in 2015 naar 5,1% in 2021. Deze stijging vond met name plaats onder mannen. Onder vrouwen bleef het laatste-maand-gebruik van cannabis tussen 2015 en 2021 op hetzelfde niveau.
  • Het percentage (bijna) dagelijkse cannabisgebruikers (20 dagen of meer in de afgelopen maand) steeg tussen 2017 (1,0%) en 2018 (1,6%) en bleef sindsdien op hetzelfde niveau (1,7% in 2021). De stijging van het percentage (bijna) dagelijks gebruikers tussen 2017 en 2018 betekent niet zozeer dat er in die periode meer volwassenen cannabis zijn gaan gebruiken, maar dat er binnen de groep cannabisgebruikers een toename was in het aandeel dat frequent gebruikt.

Figuur 3.2.1    Gebruik van cannabis in de bevolking van 18 jaar en ouder vanaf 2015, naar geslacht

Aanvullende informatie

  1. 1.
    EMCDDA. Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study: Page last updated: March 2022 [Internet]. 2022. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en#source-data

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.