HomeCannabis3.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

3.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

3.3.1 Kerncijfers en trends scholieren regulier onderwijs

In het kort: Het ooitgebruik van cannabis is onder scholieren van het voortgezet onderwijs sinds 2011 ongeveer gelijk gebleven. Het laatste-jaar-gebruik is vrijwel onveranderd sinds 2015. Zowel het ooitgebruik als het laatste-jaar-gebruik liggen in 2021 wel lager dan in 2003.

Snel naar:

Kerncijfers over het gebruik van middelen onder scholieren van 12 tot en met 16 jaar worden om de twee jaar alternerend verzameld via het Peilstationsonderzoek Scholieren en via de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-studie. Sinds de meting van 2017 is de HBSC-studie wat betreft de steekproef vergelijkbaar met het Peilstationsonderzoek (zie bijlage B1). In 2021 werd de HBSC-studie uitgevoerd in het voortgezet onderwijs in 288 klassen en konden de gegevens worden geanalyseerd van 5.733 leerlingen, waaronder 5.243 scholieren van 12 tot en met 16 jaar ​[1]​. In de HBSC-studie wordt het laatste-jaar-gebruik niet gerapporteerd, voor de NDM is het-laatste-jaar-gebruik op hoofdniveau geanalyseerd. Bij de uitsplitsingen naar schoolniveau, migratieachtergrond, gezinsvorm en gezinswelvaart rapporteert de NDM net zoals de HBSC-studie uitsluitend het ooitgebruik en het laatste-maand-gebruik. De HBSC-studie bevat minder vragen over middelengebruik dan het Peilstationsonderzoek scholieren. Daarom kan maar een deel van de gegevens geüpdatet worden naar 2021 en hebben de overige gegevens nog betrekking op 2019.

Kerncijfers 2021

In 2021 heeft een op de tien scholieren (10,2%) van het voortgezet onderwijs ooit cannabis gebruikt. Het percentage gebruikers in het afgelopen jaar is bijna even groot (8,9%); 5,7% van de scholieren gebruikte cannabis in de laatste maand (zie tabel hieronder).

Tabel 3.3.1     Gebruik van cannabis onder scholieren van het voortgezet onderwijs van 12-16 jaar. Peiljaar 2019

Trends in gebruik van cannabis

De figuur hieronder laat de trend in het cannabisgebruik zien tussen 2003 en 2021.

  • In 2021 heeft 10,2% van de scholieren van het voortgezet onderwijs ervaring met cannabis. Het ooitgebruik is daarmee sinds 2011 ongeveer gelijk gebleven. Op de langere termijn is sprake van een daling, in 2003 lag het percentage nog op 16,7%. Deze trend zien we ook voor meisjes. Voor jongens lag het gebruik in 2011 nog hoger (16,8%) waarna het in 2015 daalde tot 11,6% en in de daaropvolgende jaren ongeveer gelijk bleef.
  • Ook het laatste-jaar-gebruik is in 2021 (8,9%) vrijwel onveranderd sinds 2015, maar wel lager dan in 2003 (13,2%). Deze trend zien we ook voor de jongens. Voor de meisjes is het laatste-jaar-gebruik tussen 2015 en 2019 lager dan in 2003, maar in 2021 gestegen en weer op hetzelfde niveau als in 2003.
  • Het laatste-maand-gebruik verschilt in 2021 (5,7%) bijna niet van de voorgaande metingen. In de periode 2015-2019 lag het percentage wel lager dan in 2003, maar deze afname lijkt zich dus in 2021 niet voort te zetten. Deze trend zien we ook als we alleen naar de meisjes kijken. Onder de jongens is het laatste-maand-gebruik sinds 2003 niet significant veranderd.

Figuur 3.3.1    Gebruik van cannabis onder scholieren van het voortgezet onderwijs van 12-16 jaar, vanaf 2003

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Boer M, Van Dorsselaer S, De Looze M, De Roos S, Brons H, Van den Eijnden R, et al. HBSC 2021: Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2022.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.