HomeCannabis3.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

3.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

Gegevensbronnen

Deze paragraaf beschrijft gegevens over het gebruik van cannabis op basis van landelijke onderzoeken naar middelengebruik onder representatieve steekproeven van scholieren van het voortgezet onderwijs en van studenten van het HBO en MBO. Daarna worden gegevens gepresenteerd van uiteenlopende landelijke, regionale en lokale onderzoeken in verschillende groepen jongeren en jongvolwassenen waarvan uit eerder onderzoek bekend is dat zij meer dan hun doorsnee leeftijdsgenoten middelen gebruiken.

De situatie is in 2020 door de coronacrisis mogelijk veranderd. De impact is nog moeilijk in te schatten. In § 3.1.2 beschrijven we bevindingen uit de meest recente onderzoeken sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020.

Scholieren van het regulier onderwijs

Kerncijfers over het gebruik van middelen onder scholieren van 12 tot en met 16 jaar worden om de twee jaar alternerend verzameld via het Peilstationsonderzoek Scholieren en via de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-studie. Sinds de meting van 2017 is de HBSC-studie wat betreft de steekproef vergelijkbaar met het Peilstationsonderzoek (zie bijlage B1). Het Peilstationsonderzoek Scholieren wordt om de vier jaar uitgevoerd op representatieve steekproeven van scholieren in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en alle leerjaren van het regulier voortgezet onderwijs. In 2019 werd het Peilstationsonderzoek Scholieren in het basisonderwijs uitgevoerd in 87 klassen en konden de gegevens worden geanalyseerd van 1.790 leerlingen ​[1]​. In het voorgezet onderwijs werd de vragenlijst afgenomen in 288 klassen en konden de gegevens worden geanalyseerd van 6.118 scholieren, waaronder 5.587 scholieren van 12 tot en met 16 jaar.

3.3.1 Kerncijfers en trends scholieren regulier onderwijs

Kerncijfers 2019

In 2019 heeft een op de tien scholieren van het voortgezet onderwijs ooit cannabis gebruikt. Het percentage gebruikers in het afgelopen jaar is bijna even groot; meer dan de helft van hen gebruikte nog in de laatste maand (zie tabel hieronder).

Tabel 3.3.1     Gebruik van cannabis onder scholieren van het voortgezet onderwijs van 12-16 jaar. Peiljaar 2019

Trends in gebruik van cannabis

De figuur hieronder laat de trend in het cannabisgebruik zien tussen 2003 en 2019.

  • Het ooit-, laatste-jaar- en laatste-maand-gebruik van cannabis onder scholieren van 12-16 jaar daalde tussen 2003 en 2015. Het laatste-maand-gebruik halveerde bijna. De trend is zowel bij jongens als bij meisjes te zien.
  • Sinds 2015 bleef het cannabisgebruik op hetzelfde niveau. De lichte stijging in 2019 was niet statistisch significant.

Figuur 3.3.1    Gebruik van cannabis onder scholieren van het voortgezet onderwijs van 12-16 jaar, vanaf 2003

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Rombouts M, Van Dorsselaer S, Scheffers-van Schayck T, Tuithof M, Kleinjan M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.