HomeCocaïne4.5 Gebruik: internationale vergelijking

4.5 Gebruik: internationale vergelijking

4.5.1 Algemene bevolking internationaal

In het kort: In de algemene bevolking van landen in Europa, Noord-Amerika en Australië is het aantal mensen dat harddrugs zoals cocaïne gebruikt, aanzienlijk lager dan het aantal mensen dat cannabis gebruikt. Wel is cocaïne in Europa de meest gebruikte stimulerende drug. Het gebruik van cocaïne ligt in Nederland boven het Europese gemiddelde. In de Nederlandse steden Utrecht, Amsterdam en Eindhoven steeg tussen 2011 en 2023 de cocaïne die werd gevonden in het rioolwateronderzoek met 75-106%.

Snel naar:

Het EMCDDA rapporteert gegevens over het drugsgebruik in de algemene bevolking, waaronder jongvolwassenen, in een aantal Europese landen ​​[1]​​. In de Verenigde Staten wordt het bevolkingsonderzoek naar drugsgebruik uitgevoerd door de Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) ​​[2]​. In Canada bestaat er hiervoor de Canadian Alcohol and Drugs Survey (CADS) ​[3]​​ en in Australië is er het Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) ​[4]​​. De gegevens zijn gebaseerd op vragenlijsten die de door deelnemers zelfstandig zijn ingevuld.

Voor de bevolkingsonderzoeken geldt dat verschillen in peiljaar, meetmethoden en steekproeven een precieze vergelijking bemoeilijken. Ook kan het zijn dat in landen waar het stigma op drugsgebruik hoog is, respondenten minder geneigd zijn om eerlijk te antwoorden over hun drugsgebruik.

Voor het vergelijken van verschillende landen en regio’s richt de NDM zich vooral op de resultaten van vragenlijstonderzoek in de nationale bevolking. In aanvulling hierop wordt gebruikgemaakt van andere gegevensbronnen, zoals rioolwateranalyses van het SCORE onderzoek ​​[5]​. Op de website van het EMCDDA kunnen de resultaten van deze analyses voor een groot aantal steden in Europa worden gevolgd.

Rioolwateranalyses geven een beeld van de totale hoeveelheid drugs aangetroffen in het rioolwater in een stad. Hiervoor wordt gedurende één week van het jaar gemeten. Een belangrijk voordeel van deze methode is dat deze niet afhankelijk is van zelfrapportage of de bereidheid van mensen om aan onderzoek deel te nemen. Bij vragenlijstonderzoek leidt dit in het algemeen tot onderrapportage van drugsgebruik. Zo nemen zware en problematische gebruikers vaak niet deel aan dit soort onderzoek. Daarnaast worden pieken en dalen in de week zichtbaar en geven jaarlijkse herhalingen een beeld van trends. Beperkingen van rioolwateranalyses zijn onder andere dat niet kan worden vastgesteld hoeveel gebruikers er zijn en wat hun kenmerken zijn. Zo kan het zijn dat een kleine groep mensen veel gebruikt of een grote groep mensen beperkt gebruikt. Daarnaast kan alleen voor cannabis, cocaïne en ketamine met zekerheid worden vastgesteld dat de gemeten hoeveelheden afkomstig zijn van menselijk gebruik. Bij de andere middelen (MDMA en (meth)amfetamine) wordt alleen de stof zelf gemeten. De gemeten waarden in het rioolwater kunnen afkomstig zijn van gebruikers, maar ook van dumpingen. In 2023 zijn gegevens verzameld in verschillende Europese steden ​[5]​. Er zijn metingen gedaan naar cannabis, cocaïne, ecstasy (MDMA), (meth)amfetamine en ketamine. Voor Nederland zijn vanaf 2011 voor de meeste middelen (trend)gegevens beschikbaar. Deelnemende steden zijn Amsterdam, Eindhoven en Utrecht en vanaf 2023 nemen ook Rotterdam en Leeuwarden deel.

Vragenlijstonderzoek

Europa

In de bevolking van 15-64 jaar in Europa varieert het ooitgebruik van cocaïne van 12% in Spanje tot 0,2% in Turkije. Nederland staat met 7,8% op de vierde plaats. Het laatste-jaar-gebruik onder 15-64-jarigen varieert van 3,0% in Nederland tot 0,1% in Turkije. Het Europese gemiddelde voor het laatste-jaar-gebruik onder 15-34-jarigen lag op 2,5%. Het hoogste percentage werd gevonden in Nederland (5,5%) ​[1]​. Een precieze vergelijking tussen deze landen is echter niet goed mogelijk vanwege verschillen in peiljaar, meetmomenten en steekproeven (zie Gegevensbronnen).

Het EMCDDA signaleert cocaïnegebruik als een groeiend onderdeel van de Europese drugsproblematiek, gelet op de toegenomen zuiverheid, het toegenomen aanbod (op basis van record hoeveelheden inbeslagnames), toegenomen aantal eerste aanmeldingen in behandelcentra, toegenomen gebruik van crack cocaïne en cocaïnegerelateerde incidenten en sterfgevallen ​[1]​.

Verenigde Staten, Australië en Canada

 • Het percentage mensen in de algemene bevolking (18 jaar en ouder) dat in 2022 ervaring heeft met cocaïne is 16,5% (ooitgebruik) in de Verenigde Staten, het laatste-jaar-gebruik is 2,0% en het laatste-maand-gebruik is 0,8% ​[2]​.
 • In Australië is in 2022-2023 het ooitgebruik onder de algemene bevolking van 14 jaar en ouder 13,5%. Het laatste-jaar-gebruik is 4,5% ​[4]​.
 • In Canada is in 2019 het ooitgebruik onder de algemene bevolking van 15 jaar en ouder 8,5%, het laatste-jaar-gebruik is 2,0% ​[3]​.

Rioolwateranalyses in Europese steden

Voor 2023 rapporteerde het EMCDDA gegevens over cocaïne uit rioolwateranalyses in 90 steden ​​​[5]​. De hoeveelheid cocaïne werd vastgesteld via de stof benzoylecgonine, het belangrijkste afbraakproduct (metaboliet) van cocaïne. Dit afbraakproduct ontstaat na menselijke consumptie zodat zeker is dat de cocaïne niet op andere manieren in het rioolwater is gekomen (voor meer uitleg, zie Gegevensbronnen).

 • Alle 5 deelnemende Nederlandse steden staan in de top 10 van steden met de hoogste dagelijkse load cocaïne. Amsterdam staat daarbij op de 1e plaats van de Nederlandse steden (plaats 3 in de top 10). Ook Belgische en Spaanse steden staan hoog in de top 10, met Antwerpen-Zuid op plaats 1 en Tarragona op plaats 2. Een kanttekening bij de cijfers is dat in een aantal van deze steden veel (drugs)toeristen komen. Een deel van de cocaïneresten in het rioolwater zal van deze groep afkomstig zijn, waardoor het beeld voor sommige steden vertekend kan zijn.
 • In Amsterdam en Leeuwarden worden in het weekend hogere loads cocaïne aangetroffen dan op doordeweekse dagen. Dit zou kunnen wijzen op met name recreatief gebruik van het middel in deze steden. In Rotterdam, Eindhoven en Utrecht worden in het algemeen geen grote fluctuaties gevonden in de gemeten loads gedurende de week. Dit is een indicatie dat een deel van de cocaïnegebruikers niet alleen in het weekend maar ook doordeweeks gebruikt.

 • In de periode tussen 2011 en 2023 stegen de gemeten loads in elk van de steden (Amsterdam, Utrecht en Eindhoven). In Utrecht is in 2023 de dagelijkse cocaïne load toegenomen ten opzichte van 2022, maar voor Amsterdam en Eindhoven bleef de gemeten load stabiel. Voor Rotterdam en Leeuwarden is in 2023 voor het eerst gemeten en zijn dus geen trendgegevens beschikbaar.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  EMCDDA. European Drug Report 2024: 11 Jun 2024 [Internet]. 2024. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/event/2024/06/launch-event-european-drug-report-2024_en
 2. 2.
  SAMHSA. Results from the 2021 National Suvey on Drug Use and Health: Detailed Tables [Internet]. 2022. Available from: https://www.samhsa.gov/data/report/2021-nsduh-detailed-tables
 3. 3.
  CADS. Canadian Alcohol and Drugs Survey (CADS): summary of results for 2019 [Internet]. 2021. Available from: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-alcohol-drugs-survey/2019-summary.html
 4. 4.
  AIHW. National Drug Strategy Household Survey 2022–2023: Use of illicit drugs: Last updated: 29 Feb 2024 [Internet]. 2024. Available from: https://www.aihw.gov.au/reports/illicit-use-of-drugs/national-drug-strategy-household-survey/contents/use-of-illicit-drugs
 5. 5.
  EMCDDA. Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study: Page last updated: 20 March 2024 [Internet]. 2024. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.