HomeCocaïne4.0 Laatste feiten en trends

4.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Cocaïnegebruik in het laatste jaar (2021)

2,0%

1,3%

2,8%

Jongeren en jongvolwassenen

Voortgezet onderwijs
12-16 jaar
laatste jaar (2020)

0,8%

HBO-WO-studenten
>16 jaar
laatste jaar (2021)

7,4%

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2020)

26,2%

 • Onder scholieren van 12-16 jaar van het voortgezet onderwijs daalde het ooitgebruik en het laatste-maand-gebruik tussen 1999 en 2007 geleidelijk, maar is sindsdien tot 2019 stabiel gebleven. Lees meer…
 • Scholieren in het cluster 4-onderwijs (speciaal onderwijs) hebben vaker ervaring met cocaïne dan scholieren op het VMBO-b. Lees meer…
 • De daling in het cocaïnegebruik onder MBO-HBO studenten lijkt een tijdelijke dip te betreffen. Cocaïnegebruik verschilt niet van leeftijdgenoten (16 en 17 jaar) in het reguliere voortgezet onderwijs. Er zijn aanwijzingen dat het cocaïnegebruik onder WO-studenten hoger is dan onder HBO-studenten. Lees meer…
 • Jongeren in de residentiële jeugdzorg hebben vaker ooit cocaïne gebruikt dan jongeren in het regulier onderwijs. Er zijn geen verschillen in het laatste-maand-gebruik. Lees meer…
 • Het gebruik van cocaïne lijkt in bepaalde groepen kwetsbare jongeren meer geaccepteerd te raken. Lees meer…
 • Onder jongvolwassenen van 16-35 jaar die in het afgelopen jaar ten minste één keer een club of festival hebben bezocht ligt het laatste-jaar-gebruik fors hoger dan onder diezelfde leeftijdsgroep in de algemene bevolking. Lees meer…

Internationale vergelijking

 • Het gebruik van cocaïne ligt in Nederland boven het Europese gemiddelde. Lees meer…
 • In vergelijking met hun Europese leeftijdgenoten, lag in 2019 het ooitgebruik onder Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar rond het gemiddelde, maar de verschillen tussen de landen waren klein. Dit was ook het geval in 2015. Lees meer…

Hulpvraag en incidenten

 • Tussen 2015 en 2018 steeg het aantal cocaïnepatiënten in de algemene ziekenhuizen. Lees meer…
 • In 2020 werden 708 cocaïne-incidenten gemeld bij de Monitor Drugsincidenten; dat is 18% van alle gemelde drugsincidenten. Lees meer…
 • Cocaïne wordt relatief vaak gecombineerd met alcohol en met andere drugs, waardoor het risico op (ernstige) gezondheidsincidenten, zoals hartproblemen, toeneemt. Lees meer…

Aanbod en markt

 • De zuiverheid van cocaïnepoeders is in 2022 op recordhoogte. Het aandeel cocaïnepoeders met levamisol (een antiwormenmiddel voor dieren), is in 2022 opnieuw gedaald. Lees meer…
 • Een gram cocaïne kostte in 2022 gemiddeld €51,50 deze prijs is sinds 2008 niet wezenlijk veranderd. De prijs van een gram cocaïne in Nederland ligt lager dan het Europees gemiddelde. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.