HomeCocaïne4.0 Laatste feiten en trends

4.0 Laatste feiten en trends

De belangrijkste feiten en trends over cocaïne in dit hoofdstuk zijn:

 • Na een stabiele periode sinds 2017, is het ooitgebruik van cocaïne in 2021 gestegen. Het laatste-jaar-gebruik en het laatste-maand-gebruik van cocaïne onder volwassenen bleef stabiel tussen 2016 en 2021 (§ 4.2).
 • Er zijn signalen voor een toename van cocaïnegebruik in subgroepen in de algemene bevolking (§ 4.2.2). Ook zijn er signalen uit lokale uitgaansonderzoeken (§ 4.3.4) en rioolwateronderzoek (§ 4.5) die wijzen op een toename in het gebruik van cocaïne op lokaal niveau.
 • Het laatste-jaar-gebruik is het hoogst onder twintigers (§ 4.2.2).
 • Het gebruik van cocaïne ligt in Nederland boven het Europese gemiddelde (§ 4.5).
 • Onder scholieren van 12-16 jaar van het voortgezet onderwijs daalde het ooitgebruik en het laatste-maand-gebruik tussen 1999 en 2007 geleidelijk, maar is sindsdien tot 2019 stabiel gebleven (§ 4.3).
 • Het ooitgebruik van cocaïne onder MBO- en HBO-studenten is in 2019 gedaald vergeleken met 2018, maar er is geen significant verschil in laatste-maand-gebruik (§ 4.3.3).
 • Scholieren in het cluster 4-onderwijs (speciaal onderwijs) hebben vaker ervaring met cocaïne dan scholieren op het VMBO-b (§ 4.3.5).
 • Jongeren in de residentiële jeugdzorg hebben vaker ooit cocaïne gebruikt dan jongeren in het regulier onderwijs. Er zijn geen verschillen in het laatste-maand-gebruik (§ 4.3.5).
 • Het gebruik van cocaïne lijkt in bepaalde groepen kwetsbare jongeren meer geaccepteerd te raken (§ 4.3.5).
 • Drie op de tien party- en clubgangers had in 2020 ooit cocaïne gebruikt (33,7%), ruim een kwart (26,2%) had in het afgelopen jaar gebruikt (§ 4.3.4).
 • In de periodes van de lockdowns en versoepelingen tijdens de coronacrisis hebben relatief gezien meer uitgaanders die cocaïne gebruikten, minder vaak cocaïne gebruikt in plaats van vaker, in vergelijking met dezelfde periodes in 2019. Er werd wel meer cocaïne per keer gebruikt (§ 4.1.2).
 • In vergelijking met hun Europese leeftijdgenoten, lag in 2019 het ooitgebruik onder Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar rond het gemiddelde, maar de verschillen tussen de landen waren klein. Dit was ook het geval in 2015 (§ 4.5.2).
 • Tussen 2015 en 2018 steeg het aantal cocaïnepatiënten in de algemene ziekenhuizen (§ 4.6.2).
 • Van de gemonitorde drugs wordt cocaïne relatief vaak in combinatie met andere drugs gebruikt, 50% van de cocaïnegebruikers met een gezondheidsincident heeft nog een andere drug gebruikt (meestal GHB of cannabis) (§ 4.6.3).
 • De zuiverheid van cocaïnepoeders is in 2021 op recordhoogte, net als in 2019 en 2020 (§ 4.8).
 • Het aandeel cocaïnepoeders met levamisol (een antiwormenmiddel voor dieren), is in 2021 opnieuw gedaald  (§ 4.8).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.