HomeEcstasy (MDMA)6.6.2 Incidenten

6.6.2 Incidenten

In het kort: Door de (tijdelijke) heropening van het uitgaansleven in zomer en najaar 2021 werden er in de Monitor Drugsincidenten (MDI) meer incidenten op feesten geregistreerd dan in 2020 (toen geen grote evenementen plaatsvonden), met name onder jonge ecstasy-gebruikers. Ook waren deze uitgaanders zwaarder onder invloed dan in voorgaande jaren. Bij informatieverzoeken aan het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in Utrecht is ecstasy ook na cannabis de meest genoemde drug.

Snel naar:

Sinds 2009 houdt de Monitor Drugsincidenten (MDI, zie bijlage B3) actuele gegevens bij over de aard en omvang van acute drugsgerelateerde gezondheidsincidenten bij patiënten die worden behandeld op de spoedeisende eerste hulp (SEH) van een ziekenhuis, door de ambulance, door forensisch artsen of op de EHBO van een grootschalig evenement. De monitor is niet landelijk dekkend, maar rapporteert vanuit peilstationregio’s in Nederland (vier regio’s in 2009; acht sinds 2011) ​[1]​. De gegevens worden aangevuld met die van het Letsel Informatie Systeem (LIS), waarin de behandelingen wegens intoxicaties of letsels na drugsgebruik op 14 SEH’s zijn opgenomen. Daarnaast registreert het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informatieverzoeken van artsen en andere medisch professionals over vermoede blootstellingen aan middelen. Bij beide bronnen worden intoxicaties niet analytisch/toxicologisch geverifieerd.

Monitor Drugsincidenten

 • In 2021 werden in totaal 3.984 drugsincidenten geregistreerd. Het gebruik van ecstasy werd bij 583 (15%) van de incidenten gemeld, waarvan 61% als enige gebruikte drug (monogebruik) met of zonder alcohol.
 • Ecstasy-incidenten worden doorgaans vooral gemeld door EHBO-diensten op (dance-)feesten. In 2021 zorgde ecstasy-monogebruik voor 54% van alle drugsgerelateerde zorgcontacten op EHBO’s. Inclusief combinatiegebruik (gebruik van twee of meer drugs op dezelfde gelegenheid) was dit aandeel 67%. In 2019 (voor de COVID-pandemie) was dit respectievelijk 41% en 56%. In 2021 werden dus relatief meer patiënten op de EHBO behandeld voor een intoxicatie met ecstasy dan voorheen. Ecstasy werd met name gecombineerd met cocaïne (34%), GHB (24%) en amfetamine (21%).

Kenmerken patiënten en incidenten gerelateerd aan gebruik van ecstasy

 • In 2021 werd 14% van de geregistreerde incidenten met ecstasy gemeld door ambulancediensten, 12% door MDI-ziekenhuizen, 14% door LIS-ziekenhuizen, 55% door EHBO-diensten en 5% door forensisch artsen.
 • Incidenten die worden geregistreerd bij de MDI worden ingedeeld naar de mate van intoxicatie (licht, matig of ernstig). In het LIS wordt de mate van intoxicatie niet bijgehouden. In 2021 waren de meeste patiënten op feesten (78%) licht onder invloed na het gebruik van ecstasy. Veelvoorkomende klachten bij een lichte intoxicatie zijn onder andere hoge hartslag en bloeddruk, angst en misselijkheid. Daarnaast was 11% matig onder invloed met klachten als opwinding en flauwvallen. Tot slot was 11% zwaar onder invloed waarbij klachten werden gerapporteerd als extreme opwinding, insulten, hyperthermie  en bewusteloosheid. Ecstasy-patiënten die bij andere medische diensten worden behandeld zijn doorgaan zwaarder onder invloed (zie tabel hieronder).
 • Bij 34% van de in 2021 geregistreerde incidenten met ecstasy als enige gebruikte drug werd ook alcohol gebruikt.
 • Patiënten met een ecstasy intoxicatie zijn relatief jong. De mediane leeftijd van patiënten met een ecstasy-intoxicatie bedroeg in 2021 22 jaar. Ter vergelijking, de mediane leeftijd van de gemiddelde patiënt die werd gezien voor een drugsintoxicatie bedroeg 31 jaar.

Tabel 6.6.1           Incidenten met ecstasy als enige drug geregistreerd door de Monitor Drugsincidenten (MDI)
en het Letsel Informatie Systeem (LIS), 2019
.

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) voorziet artsen en andere hulpverleners van informatie over de mogelijke gezondheidseffecten en behandeling van acute vergiftiging ​[2]​.

 • Na cannabis (232 informatieverzoeken) was ecstasy (176 informatieverzoeken) de drug met het hoogste aantal telefonisch gemelde blootstellingen bij personen van 13 jaar en ouder.
 • Naast de telefonische raadplegingen kunnen ook risicoanalyses via de website www.vergiftigingen.info uitgevoerd worden. Deze website is vrij toegankelijk. Ecstasy stond hier op de eerste plaats met 899 risicoanalyses.
 • Het aantal telefonische raadplegingen bij het NVIC over ecstasy (MDMA) was in 2021 ongeveer gelijk aan het aantal in 2020 (176 ten opzichte van 173 in 2020).

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Schürmann L, Valkenberg H, Croes E. Monitor drugsincidenten: Factsheet 2021. Utrecht: Trimbos-instituut; 2022.
 2. 2.
  Nugteren–van Lonkhuyzen JJ, Van Velzen AG, Mulder-Spijkerboer HN, Visser CC, Dijkman MA, Kan AA, et al. NVIC Jaaroverzicht 2021. Acute vergiftigingen bij mens en dier. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht. 2021.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.