HomeEcstasy6.0 Laatste feiten en trends

6.0 Laatste feiten en trends

 • Ecstasy is na cannabis de meest gebruikte drug in Nederland. De stijging in het laatste-jaar-gebruik van ecstasy tussen 2018 en 2019, zette zich in 2020 niet voort (§ 6.2).
 • Het laatste-maand-gebruik daalde in 2020 (0,8%) vergeleken met 2019 (1,2%). In het laatste-maand-gebruik is mogelijk een effect van de coronamaatregelen te zien (§ 6.2).
 • Onder scholieren van 12 – 16 jaar daalde het ooitgebruik van ecstasy tussen 2015 en 2017, en steeg daarna weer in 2019. Het lijkt in 2017 daarom om een tijdelijke dip te gaan en niet om een structurele daling (§ 6.3).
 • Ten opzichte van 2008 is het gebruik van ecstasy in 2019 gelijk gebleven in het praktijk- en REC-4 onderwijs. Net als onder reguliere scholieren, is onder jongeren van deze speciale scholen ecstasy de meest gebruikte drug, na cannabis (§ 6.3).
 • Meer dan de helft van jongeren in het uitgaansleven had in 2020 ooit ecstasy gebruikt dit is ongeveer evenveel als in 2016. De meeste jongeren gebruiken ecstasy slechts een paar keer per jaar (§ 6.3).
 • Onderzoek naar de impact van de coronacrisis op uitgaanders in 2020 suggereert dat minder uitgaanders ecstasy gebruikte dan in 2019. Voor uitgaanders die wel ecstasy gebruikte, is het aandeel ecstasygebruikers dat op minder dagen is gaan gebruiken groter dan het aandeel dat op meer dagen ecstasy is gaan gebruiken (zie § 6.1.2). Ook op lokaal niveau werd onder kwetsbare jongeren het vaakst een daling van het gebruik waargenomen (zie § 6.3.5)
 • Het percentage laatste-jaar-gebruikers van ecstasy onder jongvolwassenen (15-34 jaar) en onder 15-64-jarigen ligt in Nederland vier keer hoger dan het Europese gemiddelde (§ 6.5).
 • Het gebruik van ecstasy onder Nederlandse 15-en 16-jarige scholieren lag in 2019 ook boven het Europese gemiddelde (§ 6.5).
 • Sinds 2015 zijn geen nieuwe cijfers beschikbaar voor het aantal primaire ecstasycliënten in de verslavingszorg. Hun aantal is sinds 2006 gedaald en bleef stabiel laag, tot aan de meest recente gegevens uit 2015 (§ 6.6).
 • Na de ingang van de coronamaatregelen in maart 2020 was er sprake van een daling in ecstasyincidenten bij alle hulpdiensten. De daling bij EHBO-diensten op grootschalige evenementen was het grootst, doordat deze evenementen in 2020 nauwelijks plaatsvonden. Bij ecstasyincidenten die behandeld werden door ambulancediensten waren patiënten wel vaker zwaar onder invloed dan in 2019 (§ 6.6). Deze bevindingen dragen samen met de bevindingen uit § 6.1.2 bij aan het beeld dat er tijdens de coronapandemie sprake was een afname in het (risicovol) gebruik van ecstasy onder de meeste groepen jongeren.
 • Na een jarenlange stijging nam de gemiddelde dosering MDMA in ecstasypillen in 2020 niet verder toe (165,9mg).

Aanvullende informatie

Bronnen

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.