HomeEcstasy (MDMA)6.0 Laatste feiten en trends

6.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Ecstasygebruik in het laatste jaar (2022)

3,9%

3,0%

4,8%

 • In 2022 heeft 3,9% van de volwassenen in het laatste jaar ecstasy gebruikt, dat zijn 550.000 mensen. Lees meer…
 • Na een daling tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 is het aantal gebruikers weer gestegen naar het niveau van 2019. Lees meer…
 • Meer mannen gebruiken ecstasy dan vrouwen. Lees meer…
 • Het laatste-jaar-gebruik van ecstasy is het hoogst onder jongvolwassenen. Lees meer…
 • De meeste laatste-jaar-gebruikers van ecstasy gebruiken enkele keren per jaar maar minder dan maandelijks ecstasy. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voortgezet onderwijs
12-16 jaar
laatste jaar (2021)

1,7%

Hbo-wo-studenten
≥16 jaar
laatste jaar (2023)

14%

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2023)

53,8%

 • Het percentage scholieren in Nederland dat ervaring heeft met ecstasy ligt al sinds 2003 op hetzelfde niveau. Lees meer…
 • Het ecstasygebruik onder 16- tot 18-jarige mbo- en hbo-studenten schommelde tussen 2015 en 2021 rond de 9% (ooitgebruik). Onder hbo- en wo- studenten van 16 jaar en ouders is het ecstasygebruik onveranderd gebleven tussen 2021 en 2023 (3-4% laatste-maand-gebruik). In Amsterdam is het ecstasygebruik in het laatste jaar onder mbo-studenten afgenomen tussen 2016 en 2021 van 15,1% naar 8,6%. Lees meer…
 • Ecstasy is de meest gebruikte drug onder jongeren die uitgaan. Van de jongeren uit het Grote Uitgaansonderzoek heeft in 2023 meer dan de helft heeft het middel gebruikt. Er zijn signalen dat het ecstasygebruik onder uitgaanders licht is toegenomen vergeleken met 2020. De meeste uitgaanders (bijna 90%) gebruiken het middel enkele keren per jaar. Lees meer…
 • Ten opzichte van 2008 is het gebruik van ecstasy in 2019 gelijk gebleven in het praktijk- en REC-4 onderwijs. Net als onder reguliere scholieren, is onder jongeren van deze speciale scholen ecstasy de meest gebruikte drug, na cannabis. Lees meer…

Internationale vergelijking

 • Het percentage laatste-jaar-gebruikers van ecstasy onder 15-34-jarigen in Nederland is het hoogste in Europa en ligt ver boven het Europese gemiddelde. Lees meer…
 • Het gebruik van ecstasy onder Nederlandse 15-en 16-jarige scholieren lag in 2019 ook boven het Europese gemiddelde. Lees meer…

Hulpvraag en incidenten

 • Sinds 2015 zijn geen nieuwe cijfers beschikbaar voor het aantal primaire ecstasycliënten in de verslavingszorg. Hun aantal is sinds 2006 gedaald en bleef stabiel laag, tot aan de meest recente gegevens uit 2015. Lees meer…
 • Door de (tijdelijke) heropening van het uitgaansleven in zomer en najaar 2021 werden er in de Monitor Drugsincidenten (MDI) meer incidenten op feesten geregistreerd dan in 2020 (toen geen grote evenementen plaatsvonden), met name onder jonge ecstasy-gebruikers. Ook waren deze uitgaanders zwaarder onder invloed dan in voorgaande jaren. Lees meer…

Aanbod en markt

 • Na een jarenlange stijging daalde de gemiddelde dosering MDMA in ecstasypillen voor het eerst in 2020 en deze daling zet sindsdien voort, de gemiddelde dosering MDMA in een ecstasypil in 2022 (136,0mg) is het laags sinds 2013. Lees meer…
 • Een ecstasypil is in Nederland nog steeds relatief goedkoop, in 2022 gemiddeld €4,36. Een gram MDMA-poeder of kristallen kostte €23,07. Deze prijzen liggen al jaren op ongeveer hetzelfde niveau. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.