HomeEcstasy (MDMA)6.2 Gebruik: algemene bevolking

6.2 Gebruik: algemene bevolking

6.2.1 Kerncijfers en trends volwassen bevolking

Let op: er zijn nieuwe kerncijfers over ecstasygebruik in 2023, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

In het kort: Ongeveer 1 op de 25 volwassen Nederlanders heeft in 2022 ecstasy gebruikt; dat komt neer op ongeveer 550 duizend volwassenen. Na een daling tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 is het aantal gebruikers weer gestegen naar het niveau van 2019. Het gebruik van ecstasy ligt het hoogst onder mannen, jongvolwassenen (18 tot en met 29 jaar), hoogopgeleiden en mensen die wonen in (zeer) sterk stedelijke gebieden (§ 6.2.2).

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van ecstasy (XTC) in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

Kerncijfers over ecstasygebruik in de bevolking van 18 jaar en ouder zijn vanaf 2015 beschikbaar. Voor meer informatie over de Gezondheidsenquête zie bijlage A1 en voor meer informatie over de Leefstijlmonitor zie bijlage A2.

Kerncijfers 2022

Ecstasy is na cannabis de meest gebruikte drug in Nederland. Eén op de tien Nederlanders (10,1%) van 18 jaar en ouder heeft ooit ecstasy gebruikt. Dit komt neer op ongeveer 1,42 miljoen volwassen Nederlanders. Door 3,9% van de volwassenen werd in het afgelopen jaar ecstasy gebruikt. Dat komt neer op 550 duizend volwassen Nederlanders. Iets meer dan één op de honderd volwassenen (1,3%) gebruikte ecstasy in de afgelopen maand.

Tabel 6.2.1           Percentage en aantal ecstasygebruikers in de bevolking van 18 jaar en ouder. Peiljaar 2021

Trends in ecstasygebruik

  • Het ooit-gebruik van ecstasy onder volwassenen neemt al jaren gestaag toe van 7,0% in 2015 tot 10,1% in 2022.
  • Het laatste-jaar-gebruik van ecstasy onder volwassenen lag in 2022 weer op het niveau van 2019. De afname in het laatste-jaar-gebruik die in de coronajaren 2020 en 2021 gezien werd heeft niet doorgezet.
  • Het laatste-maand-gebruik ligt sinds 2015 jaarlijks ongeveer op hetzelfde niveau (rond de 1%).
  • Het gebruik van ecstasy wordt ook gemonitord in rioolwateronderzoek, hieruit komt geen duidelijk trend naar voren (zie § 6.5).

Figuur 6.2.1         Ecstasygebruikers in de bevolking van 18 jaar en ouder vanaf 2015, naar geslacht

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.