HomeNPS8.8.3 Prijs

8.8.3 Prijs

Het DIMS-project en de Amsterdamse Antenne-monitor geven een indicatie van de prijs die een consument betaalt voor NPS. Vergeleken met de traditionele drugs worden relatief weinig NPS monsters bij het DIMS aangeboden, waardoor de gemiddelden als indicatief moeten worden beschouwd.

Consumenten die drugsmonsters aankochten als NPS en bij het DIMS lieten testen betaalden in 2020 gemiddeld €4,60 per 2C-B pil; de helft van de 2C-B pillen kostte tussen de 4 en 5 euro. De gemiddelde prijs voor een gram 3-MMC was in 2020 €13,70; de helft van de poeders kostte tussen de 10,00 en 18,50 euro ​[1]​. Andere NPS worden te weinig bij DIMS aangeboden om een reële prijsindicatie te kunnen geven (voor GHB zie § 9.8; voor ketamine zie § 14.8). In 2019 was de prijs van 4-FA €5,60 per pil en €8,50 per gram poeder.

In het Antenne-onderzoek 2019 ​[2]​ werden hogere prijzen genoemd door sleutelfiguren in het Amsterdamse uitgaansleven: €5-6 per pil voor 2C-B en €7-10 per pil voor 4-FA. In 2018 nam de prijs van 4-FA toe van €4-5 per pil naar gemiddeld €7 per pil en in 2019 is de prijs verder gestegen naar €7-10 per pil. De prijsstijging hangt waarschijnlijk samen met het feit dat 4-FA sinds het verbod in 2017 moeilijker verkrijgbaar is.

NPS worden vaker dan traditionele drugs online aangeschaft. Opvallend is dat zowel voor gewone drugs als voor NPS lijkt te gelden dat de drugs ongeveer even zuiver zijn als samples die op straat worden verkocht, en dat de prijzen online doorgaans iets hoger zijn. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de Nederlandse consumentenmarkt doorgaans erg zuiver en goedkoop is in verhouding tot andere landen ​[3]​.

Overige gegevens over de NPS-markt

Voor meer informatie over de handel van NPS via internet, zie § 16.2.2.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Vrolijk R, Smit-Rigter L. Jaarbericht 2020 Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.
 2. 2.
  Korf DJ, Nabben T, Benschop A. Antenne 2018: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2019.
 3. 3.
  Van der Gouwe D, Brunt TM, van Laar MW, van der Pol P. Purity, adulteration and price of drugs bought on-line versus off-line in the Netherlands [Internet]. Vol. 112, Addiction. 2017. p. 640–648. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27936283 http://doi.wiley.com/10.1111/add.13720

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.