HomeDrugscriminaliteit16.6.3 Opiumwetdelicten in de strafrechtsketen tijdens de coronacrisis

16.6.3 Opiumwetdelicten in de strafrechtsketen tijdens de coronacrisis

Alcohol- en drugsgerelateerde incidenten

De voorlopige gegevens van de politie laten zien dat in de eerste helft van 2020 ruim 2.200 softdrugsincidenten werden geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met het aantal incidenten in de eerste helft van 2019. Daarnaast heeft de politie in het eerste half jaar van 2020 ruim 4.000 harddrugsincidenten geregistreerd. Dat is een daling van 7% ten opzichte van het eerste half jaar van 2019.

Regionale ontwikkeling geregistreerde incidenten

 • In de meeste politie-eenheden was het aantal geregistreerde softdrugsincidenten (per 10.000 inwoners) in het eerste halfjaar 2020 vergelijkbaar met de eerste helft van 2019.
 • In de eenheden Oost-Brabant was de stijging van geregistreerde softdrugsincidenten het grootste: van respectievelijk 1,5 naar 2,0 geregistreerde softdrugsincidenten.
 • In de eenheid Zeeland-West-Brabant was de daling, ten opzichte van de eerste zes maanden van 2019 het sterkst: van 3,0 naar 2,8 geregistreerde softdrugsincidenten.
 • Het aantal softdrugsincidenten voor heel Nederland lag in het eerste halfjaar van 2020 op 1,3 per 10.000 inwoners. In de eerste helft van 2019 was dit eveneens 1,3 geregistreerde softdrugsincidenten per 10.000 inwoners.
 • De daling in de eerste zes maanden van 2020 van het aantal geregistreerde harddrugsincidenten (per 10.000 inwoners) bleek niet in alle politie-eenheden op te treden. In de meeste eenheden was het aantal relatief stabiel.
 • De afname van geregistreerde harddrugsincidenten was in het eerste halfjaar van 2020 het sterkste in de politie-eenheden Zeeland-West-Brabant, vergeleken met de eerste helft van 2019: van 4,1 geregistreerde softdrugsincidenten in de eerste helft van 2019 naar 3,1 in het eerste halfjaar van 2020.

Verdachten van Opiumwetdelicten bij de politie

Het CBS beschikt over politieregistraties van (voorlopige) aantallen verdachten van misdrijven​*​. Hierin is onderscheid te maken naar verdachten van drugs/drankoverlast en drugshandel, per maand in de periode 2017-augustus 2020. Omdat aantallen seizoensafhankelijk kunnen zijn, zijn de aantallen in de maanden van 2020 in de figuren afgezet tegen de maandgemiddelden van de jaren 2017-2019.

 • Het aantal geregistreerde verdachten van drank-/drugsoverlast week sinds de coronamaatregelen niet af van het aantal verdachten in eerdere jaren. De maandcijfers in 2020 lagen ook in januari en februari lager dan voorgaande jaren. Het ging echter om kleine aantallen per maand waardoor de bevindingen met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.

Het aantal geregistreerde verdachten van drugshandel in 2020 lijkt sinds de inwerkingtreding van de coronamaatregelen wel af te wijken: afgezien van de maand mei lagen de cijfers in alle maanden sinds maart 2020 onder het maandgemiddelde van voorgaande jaren.


 1. ​*​
  Het CBS vermeldt over de registraties dat tot de tweede helft van 2018 alleen de misdrijven binnen een registratie die als zwaarste misdrijf aangemerkt zijn opgenomen zijn. Vanaf de tweede helft van 2018 geldt dat meerdere feiten niet meer onder één registratie geschaard worden: er zijn geen niet-zwaarste misdrijven meer en alle misdrijven worden meegenomen. Dit kan een stijging van het aantal verdachten tot gevolg hebben. De aantallen zijn afgerond op tientallen.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.