HomeKetamine14.6.2 Incidenten

14.6.2 Incidenten

Monitor Drugsincidenten

De Monitor Drugsincidenten (MDI) en het Letsel Informatie Systeem (LIS) (zie bijlage B3) houden gegevens bij over de aard en omvang van acute drugsgerelateerde gezondheidsincidenten ​[1]​. De informatie wordt verzameld in een aantal regio’s en geeft geen totaaloverzicht van het absolute aantal drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in heel Nederland. Daarnaast registreert het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informatieverzoeken van artsen en andere medisch professionals over vermoede blootstellingen aan middelen. Bij beide bronnen worden intoxicaties niet analytisch/toxicologisch geverifieerd.

 • In 2019 werden in totaal 6.629 drugsincidenten gemeld. In 134 gevallen (2%) werd ketamine als enige drug gemeld (met of zonder alcohol). Daarnaast was ketamine in 184 gevallen (3%) betrokken bij incidenten waarbij meer dan één drug op eenzelfde gelegenheid waren gebruikt. In deze gevallen was ketamine voornamelijk met amfetamine, ecstasy en/of cocaïne gecombineerd. De gegevens over de gebruikte drugs zijn grotendeels afkomstig van zelfrapportage.

Tabel 14.6.1 Incidenten met ketamine als enige drug geregistreerd door de Monitor Drugsincidenten (MDI) en het Letsel Informatie Systeem (LIS), 2019

Kenmerken patiënten en incidenten gerelateerd aan gebruik van ketamine

Ketamine-intoxicaties worden het meest gemeld door EHBO’s op grootschalige evenementen.

 • Tussen 2009 en 2015 bleef de bijdrage van ketamine aan het totaal aantal incidenten op EHBO-posten (als enige drug of in combinatie met andere drugs) stabiel (tussen 2% en 4%, zie figuur hieronder). Sinds 2015 stijgt het aandeel elk jaar, naar 11% in 2019 (zie figuur hieronder).
 • Bij de ambulancediensten lag het aandeel ketamine-incidenten tot en met 2015 gemiddeld op <1%, maar steeg sinds 2016 naar 5% in 2018 en 2019.
 • Ziekenhuizen meldden ook in 2019 weinig incidenten gerelateerd aan ketaminegebruik (<1%). Bovendien was bij alle door ziekenhuizen gemelde ketamine-gerelateerde incidenten tenminste één andere drug gebruikt. Deze patiënten waren vaak matig (66%) of ernstig (33%) onder de invloed.
 • In 2019 had 58% van de patiënten op EHBO-posten met een ketamine-intoxicatie het middel gebruikt in combinatie met één of meer andere drugs. Dit aandeel is al jaren stabiel. De meest geregistreerde mengintoxicaties met ketamine in 2019 waren met ecstasy (44%), cocaïne (31%), amfetamine (32%) en/of GHB (17%).
 • 53% van de incidenten met ketamine als enige drug betrof in 2019 een matige of ernstige intoxicatie, een lichte stijging ten opzichte van 2018 (43%). 

Figuur 14.6.1 Aandeel (%) incidenten met ketamine (als enige drug of in combinatie) van het totaal aantal incidenten op EHBO-posten en bij ambulances, tussen 2009 en 2019

Nationaal vergiftigingen Informatiecentrum

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) voorziet artsen en andere hulpverleners van informatie over de mogelijke gezondheidseffecten en behandeling van acute vergiftiging. De informatieverzoeken kunnen telefonisch zijn, maar ook via de website www.vergiftigingen.info kan informatie opgevraagd worden voor een risicoanalyse ​[2]​.

 • Het aantal telefonische raadplegingen over ketamine steeg van 33 in 2018 en 34 in 2019 naar 45 in 2020. Ketamine stond daarmee op plek 9 van de drugs met het hoogste aantal informatieverzoeken.
 • Daarnaast werden voor ketamine 206 risicoanalyses uitgevoerd (ten opzichte van 149 in 2019) via www.vergiftigingen.info. Dit wijst op een mogelijke toename van het aantal gezondheidsincidenten met ketamine.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Schürmann L, Croes E, Vercoulen E, Valkenberg H. Monitor drugsincidenten: Factsheet 2019. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.
 2. 2.
  Nugteren-van Lonkhuyzen JJ, Van Velzen AG, Mulder-Spijkerboer HN, Visser CC, Dijkman MA, Kan AA, et al. Acute vergiftigingen bij mens en dier: NVIC Jaaroverzicht 2020: NVIC Rapport 01/2021. Utrecht: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), Divisie Vitale Functies, Universitair Medisch Centrum Utrecht; 2021.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype